İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 112-125 CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 112-125 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 112-125 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite  Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

1.a) Answer the questions.

1.a) Soruları cevapla.

b) Tick the activities you do at a party and add three more.

b)Bir partide yaptığınız aktiviteleri işaretleyin ve üç tane daha ekleyin.

2.Write the words under the correct pictures.

2.Doru kelimeleri altına yaz..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 

3.a) Circle your birthday and talk about it.

3a.)Doum gününüzü daire içine alın ve bunun hakkında konuşun.

b)Read the dialogue and chose the correct option.

b)Diyaloğu okuyun ve doğru seçeneği seçin.

c)Ask your friends about their birthdays and complete the table.

c)Arkadaşlarına doğum günlerini sor. ve tabloları tamamlayın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 

4.a) Answer the questions.

4.a)Soruyu cevapla.

b)Read the picture story and complete the shopping list.

b)Resim öyküsünü kurun ve alışveriş listesini tamamlayın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

5.Read the speech bubbles. Ask questions about the pictures and answer them.

5.Konuşma balonlarını okuyun. Resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 

6.Read the invitation card and answer the questions.

6.Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Listen to the dialogue. What do her friends buy for Sue?

7. Diyaloğu dinleyiniz. Arkadaşları Sue için ne satın alıyor.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 

8.a) Listen to the recording and match the people with the things they are talking about.

8. a) Kaydı dinleyin ve insanları konuştukları şeylerle eşleştirin.

b) Listen to the recording again and write their
birthdays.

b) Kaydı tekrar dinleyin ve doğum günlerini yazın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 

9. a) Look at the pictures and answer the questions.

9. a) Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

b) Read the picture story and complete the sentences.

b) Resimli hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı 

10. Read the dialogue. Look at the pictures and make suggestions
and excuses.

10. Diyaloğu okuyun. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun
ve bahaneler yazın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı 

FUN TIME

EĞLENCE ZAMANI

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 

PROJECT

PROJE

Reflect on your English

İngilizceniz üzerinde düşünün.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 

LET’S PRACTICE !

Activity 1.

Look at the pictures and complete the words.

Resimlere bakın ve kelimeleri tamamlayın.

Activity 2.

Match the parts of the sentences and write.

Cümlelerin bölümlerini eşleştirin ve yazın..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

Activity 3

Put the dialogues into the correct order and act out.

Diyalogları doğru sıraya koyun ve harekete geçin..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı 

Activity 4

Look at the pictures and choose the correct statements.

Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin..

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

Activity 5.

Read the message and mark True or False.

Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.

Activity 6.

Order the words and answer the questions.

Kelimeleri sıralayın ve soruları cevaplayın.

 

5.SINIF MEB ve BAŞARAN İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.