MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA10-29 CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-29 CEVAPLARI

Bu yazımızda 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 1.Ünite Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 10-29 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

5.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 320 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 5.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  12 Cevabı (2020-2021)

HAZIR MIYIZ

1.Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 1984 : Bin dokuz yüz seksen dört

b) 593 201 : Beş yüz doksan üç bin iki yüz bir

c) 70 423 : Yetmiş bin dört yüz yirmi üç

d) 200 004 : İki yüz bin dört

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) On altı bin yetmiş üç : 16.073

b) İki bin yetmiş beş : 2075

c) Altı yüz seksen üç bin on yedi : 683. 017

3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  13 Cevabı (2020-2021)

1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.

Okunuşu : Bir milyon bir

DİKKAT : 7,8 ve 9 basamaklı saayılar “milyonlu sayılar ” olarak adlandırılır.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı (2020-2021)

Okunuşu “Seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız.

Cevap : 82 000 128’dir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2020-2021)

9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?

Cevap :  9 basamaklı sayının en büyük basamağı yüz milyonlar basamağıdır.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı (2020-2021)

Şifreyi Buluyorum
• Aşağıda istenenleri basamak değerleri tablosunda bularak, karşılık gelen harfleri belirleyiniz.
• Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz.
1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

Siz de yukarıdaki sayıda verilen sıfır rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulunuz.

1⇒ Yüz binler basamağı

0⇒ On binler basamağı

0⇒ Binler basamağı

 

0⇒ Yüzler basamağı

0⇒ Onlar basamağı

0⇒ Birler basamağı

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2020-2021)

Verilen rakamlarla oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayının  birler bölüğündeki sayıyı bulunuz.

Rakamlar 576 543 210

En küçük 9 basamaklı sayı : 102 345 567

Birler bölüğündeki sayılar 5-6-7 ‘dir.

Birler basamağındaki sayı ise 7’dir.

Atatürk Havalimanı’ndan yolculuk yapanların sayısı 4 534 064’ten fazla olsaydı YILDIZ yerine hangi sayılar yazılabilirdi?

Cevap : 5-6-7-8-9 rakamları yazılabilirdi.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Doğru Cevap : 4 086 973 

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
17 000 561 > on yedi milyon beş yüz altmış bir:
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043 <  90 708 043

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Cevap : Bursa’nın nüfusu daha fazladır.

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap : İngiltere’nin nüfusu daha azdır.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

0-1-2-3-4-5-6 sayıları yazılabilir.

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna
göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
(D) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(D) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.

9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

Hazır Mıyız

  1. Aşağıda verilen örüntülerin kuralını belirleyiniz.
  2. Aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boş bırakılan adımları tamamlayınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

Örüntü Oluşturuyorum

Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin ilk beş adımını bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz.

 

Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?

Cevap : Birbirlerinden farklı ve anlaşılır şekiller seçtim.

Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?

Evet modellenebilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı (2020-2021)

Emine 19.sayıyı söylediğinde Sezgin hangi günü söyleyecektir?

Sezgin cuma gününü söyleyecektir.

Canan’ın almak istediği elbise 55 lira olsaydı kaç hafta daha para biriktirmesi gerekirdi?

4 hafta daha biriktirirse 9. hafta istediği elbisesini alabilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

1.Aşağıdaki adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir.Örüntülerin sonraki üç adımını yazınız.

a) 3, 11, 19 , 27, 35, 43

b) 15, 24 , 33 , 42 , 51 , 59

2)Adımları arasındaki farkı sabit olan ve 5, 9, 13, … şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki iki adımını bularak örüntünün ilk beş adımını uygun bir şekil ile modelleyiniz.

3) Yukarıda diktörgen şeklindeki tuğlalardan oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.

a) Örüntünün bir sonraki adımını çiziniz.

b) Örüntünün adım sayısı ile adımları oluşturan dikdörtgen şeklindeki tuğla sayısını bir tablo ile gösteriniz.

c) Bu örüntüyü farklı bir şekil ile modelleyiniz.

4) Yukarıda üçgen ve dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.

b) Örüntünün 1.adımının kaç tane üçgen, kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz.

Örüntünün 10. adımında 21 tane üçgen 19 tane daire oluşur.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı (2020-2021)

5) Yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir?

34 adet çubuk ile 2 adım daha ileri ilerleyebilir.

6) Yukarıda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.

a) Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne doldurunuz.

Adım                                 Daire Sayısı

1                                              5

2                                             7

3                                            9

4                                           11

b) 6.adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek gösteriniz.

6. adımda 15 daire oluşur.

c) Adımlar devam ettirildiğinde 12. adımın kaç tane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz.

Cevap : 12. adımda 27 tane daire bulunur.

2n+3   2.12+3 = 27

7) Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, 1. ve diğer katlarında ise sekizer mağaza vardır. Mağazalar 1’den başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek Neşe kaçıncı kata çıkmalıdır?

Neşe 24 numaralı mağazaya gitmek için 3.kata çıkmalıdır.

8) Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre:
a) İlk Kış Olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır?

4.sü yapılmıştır.

b) 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapıldığına göre 27. Kış Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır?

2034 yılında yapılacaktır.

2020-2021 5.SINIF MEB VE SDR DİKEY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.