İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF ÖZGÜN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 8-20 CEVAPLARI

5.SINIF ÖZGÜN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 8-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Özgün Yayınları 1.Ünite Sayfa 8-20 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf ÖZGÜN Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 1.Ünite Hello cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Özgün Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.Sınıf  Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı Özgün Yayınları 1.Ünite  Hello Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları

 

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 8 Cevabı (2020-2021)

Warm Up

Isınmak

Follow the steps and play the game with your friends.

Adımları takip edin ve oyunu arkadaşlarınızla oynayın.

1.LISTENING

1.DİNLEYİN

1A. Match the flage with the continous.

1A. Bayrakları ülkelerle eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı (2020-2021)

1B. Listen and complete the speech bubbles. Use the countries and nationalities below.

1B. Konuşma balonlarını dinleyin ve tamamlayın. Aşağıdaki ülkeleri ve milletleri kullanın.

Hi! I’mChole. I’m from Canada. I’m Canadian.

Selam! Ben Chole. Ben Kanadalıyım.

Hi! I’m Mert. I’m from Türkiye. I’m Turkish.

Selam Ben Mert. Ben Türkiyeliyim. Ben Türk’üm.

Hello! I’m Zahid. I’m from India. I’m Indian.

Merhaba! Ben Zahid. Ben Hindistanlıyım. Ben Hint’im.

Hello! I’m Jake. I’m from Britian. I’m British.

Merhaba! Ben Jake. Ben İngiltereliyi. Bem İngilizim.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı (2020-2021)

2B. Fill in the ‘YOU’ part in the table above with your personal information. Then, introduce yourself.

2B. Yukarıdaki tabloda “Siz” bölümünü kişisel bilgilerinizle doldurun. Ardından kendinizi tanıtın.

3A. SONG TIME

3A. Şarkı zamanı

3A. Listen and complete the song with the words below.

Şarkıyı dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle tamamlayın.

3B. Listen again and sing along.

Tekrar dinleyin ve birlikte söyleyin.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

4A. Go to page 147.Choose a role card and cut it out.

Sayfa 147’ye gidin. Bir rol kartı seçin ve kesin.

4B. Work in pairs.Read the information on your role cards and make a short dialogue.You can use the questions below.

İkili çalışın.Rol kartlarınızdaki bilgileri okuyun ve kısa bir diyalog kurun.Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

4C. Now, introduce yourself and your new friend.

4C. Şimdi kendinizi ve yeni arkadaşınızı tanıtın.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı (2020-2021)

5A.Which classes do you like? Draw.

Hangi dersleri seviyorsun? Çiz.

5B.Work in small groups. Look at your symbols above.Ask and answer the classes you like/dislike.

5B. Küçük gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki sembollerinize bakın Sevdiğiniz / beğenmediğiniz dersleri sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı (2020-2021)

5C. Read the timetable and complete the dialogue.

Zaman çizelgesini okuyun ve diyaloğu tamamlayın.

Hmm.. today English, double social.

Hmm.. bugün duble İngilizce, duble sosyal.

Studies and double art on Monday and Friday.

Pazartesi ve Cuma çifte sanat çalışma var.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2020-2021)

5D. Complete the text with your personal information.

Metni kişisel bilgilerinizle tamamlayınız.

6A. Listen and circle the correct choice.

6A. Dinleyin veve doğru seçimi daire içine alın.

 

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

Activity 1

Look at the pictures and write the countries.

Resimlere bakın ve ülkeleri yazın

Britian-Britanya

Italy-İtalya

France-Fransa

Germany-Almanya

The USA -ABD

Write the missing letters and find the glasses.

Eksik harfleri yazın ve gözlükleri bulun.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı (2020-2021)

Activity 3

Complete the texts wit the information in the table.

Metinleri tablodaki bilgilerle doldurun.

Activity 4

Write about your best friend. Look at the examples in activity.

En iyi arkadaşın hakkında yaz. Aktivitedeki örneklere bakın.

This is my best friend.She is 11 years old.She is from Eskişehir, Turkey. She is Turkish. She can speak only Turkish but we are learning English together. Her favourite classes are science and maths.

Bu benim en iyi arkadaşım. 11 yaşında, Eskişehirli. Türk. Sadece Türkçe konuşabiliyor ama birlikte İngilizce öğreniyoruz. En sevdiği dersler bilim ve matematiktir.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2020-2021)

Activity 5

Read the telephone conversation and complete Peter’s timetable.

Telefon görüşmesini okuyun ve Peter’in zaman çizelgesini tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2020-2021)

Activity 6

Look at Peter’s timetable in activity 5 and answer the questions.

Peter’in 5.faaliyetteki zaman çizelgesine bakın ve soruları cevaplayın.

Activity 7

Look at the pictures. Colour the boxes and make sentences.

Resimlere bakın. Kutuları boyayın ve cümleler kurun.

 

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA  KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.