MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 15-60 CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 15-60 CEVAPLARI

Bu yazımızda 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayıncılık 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Konusu Sayfa 15-60 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

5.Sınıf Tuna Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 320 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Tuna Yayıncılık 5.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 5.sınıf Ders Kitabı Tuna Yayınları 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Sayfa 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
a) Bir milyon iki yüz on bin yüz elli
b) Kırk beş milyon altı yüz yirmi bir bin doksan üç
c) Yüz elli üç milyon sekiz yüz elli altı bin yedi yüz kırk iki

3) Aşağıda verilen sayılardaki 3 rakamının basamak değerini noktalı yerlere yazınız.

4) Aşağıda verilen sayılarda kırmızı ile belirtilen bölüklerin adlarını yazınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı (2020-2021)

5) 2018 yılı sonunda Kırıkkale’nin nüfusu 286 602 ve Hakkâri’nin nüfusu 286 470’dir. Bu
illerin nüfuslarını karşılaştırınız. Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Açıklayınız

6) Aşağıdaki basamak tablosunu 25 490 387 sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini yazarak tamamlayınız. Bu sayının yazılışını bölük isimleriyle ve çözümlenmiş biçimde noktalı yerlere yazınız.

7) Aşağıda verilen sayıları karşılaştırarak aralarındaki kutucuklara “<” veya “>” sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz. Hangi sembolü kullanacağınızı nasıl belirlediniz? Açıklayınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Örüntü Oluşturuyorum
Araç Gereçler: kareli kâğıt, kalem.
◆ Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla 5 kişilik gruplar oluşturunuz.
◆ Grup arkadaşlarınızla kareli kâğıda oluşturacağınız örüntünün kuralını belirleyiniz.
Örneğin 1 birim kare ile başlamışsanız her adımda üste 1 birim kare, sola 1 birim kare
ve sağa 1 birim kare çizmek gibi bir örüntü kuralı belirleyebilirsiniz.
◆ Belirlediğiniz örüntü kuralına göre ilk 4 adımı oluşturunuz.
Örnek

Örüntü kuralına göre her bir adımı oluşturmak için gerekli olan birim kare sayısını
hesaplayınız. Örneğin örüntüye 1 birim kare ile başlayıp ikinci adımda birinci adımdaki
birim karenin sağına, soluna ve üstüne birer birim kare çizdiyseniz örüntünün kuralı her
adımda 3 birim kare eklemek şeklindedir.
1. adımda 1
+ 3
2. adımda 1 + 3
+ 3
3. adımda 1 + 3 + 3
Örüntü: 1 4 7 10 13 …
◆ Oluşturduğunuz örüntünün kuralını arkadaşlarınıza anlatınız. Diğer gruplardaki arkadaşlarınızdan
bu örüntünün 5 ve 6. adımlarını oluşturmalarını isteyiniz.
◆ Arkadaşlarınızın oluşturduğu örüntüleri inceleyiniz. Bu örüntülerin her bir adımında
kaç birim kare kullanıldığını hesaplayarak kurallarını bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen sayı örüntülerindeki her terim bir önceki terime aynı sayı eklenerek elde edilmiştir. Buna göre bu örüntülerde verilmeyen terimleri noktalı yerlere yazınız.

c) 9, 14, …, 24, 29, …
2) Bir sayı örüntüsü 7’den başlayarak üçer ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu sayı örüntüsünün,
a) İlk 5 terimini yazınız.
b) 10. terimi kaçtır?
c) 13. terimi kaçtır?

3) Esra nine, çiftliğindeki ineklerden günde 40 L süt sağmaktadır. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.

a) Esra nine, 1 haftanın sonunda kaç litre süt sağmış olur? Bulunuz.

b) Defterinize 10 gün boyunca sağılan süt miktarını gösteren bir tablo oluşturunuz.

c) Esra nine, kaçıncı günün sonunda 120 L süt sağmış olur? Bulunuz.

4) Yukarıda bir şekil örüntüsü verilmiştir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.
a) Her adımdaki kare ve top sayılarını belirten aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

b) 8. adımdaki top sayısının kare sayısından kaç fazla olduğunu bulunuz.

c) Kaçıncı adımda 7 top olduğunu bulunuz.

ç) Kaçıncı adımda 10 kare olduğunu bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

2) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız.

2) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Bir kırtasiyede hafta sonu 153, hafta içi 127 kurşun kalem satılmıştır. Buna göre hafta sonu satılan kalem sayısının hafta içi satılan kalem sayısından kaç fazla olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

2) 1 528 + 354 işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

3) 324 + 165 işleminin sonucunu sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak
tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

4) 2017 yılında Samsun’da 96 420 ton, Trabzon’da 41 594 ton fındık yetiştirilmiştir.Buna göre Samsun’da yetiştirilen fındık miktarının Trabzon’da yetiştirilen fındık miktarından kaç ton fazla olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

5) 4 619 + 3 183 işleminin sonucunu sayıları en yakın onluğa, en yakın yüzlüğe ve en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahminlerinizden hangisi işlem sonucuna daha yakındır?

6) 7 543 – 2 386 işleminin sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe ve en yakın binliğe yuvarlayarak
tahmin ediniz. Tahminlerinizden hangisi işlem sonucuna daha yakındır?.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

ETKİNLİK

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Yapıyorum
Araç Gereçler: onluk taban blokları.
3 x 21 işleminin sonucunu modelleyerek bulunuz.
◆ 21 sayısını onluk taban bloklarını kullanarak yandaki gibi
modelleyiniz.
◆ 21 sayısını temsil eden modelden 3 tane
oluşturunuz.
◆ 3 x 21 işlemini temsil eden modelde kaç
tane onluk ve birlik blok olduğunu belirleyiniz.
◆ Oluşturduğunuz modelde 3 x 21 işleminin
sonucunu nasıl elde ettiğinizi açıklayınız.
◆ Bu çarpma işlemini farklı bir yolla yaparak sonuçları karşılaştırınız.
◆ 5 x 23 işleminin sonucunu yukarıda yaptığınız işlemleri tekrarlayarak bulunuz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

2) Bir manav, içinde 52 adet elma bulunan kasalardan
15 tane almıştır. Buna göre kasalarda toplam kaç tane elma olduğunu bulunuz.

3) Bisiklet sporu yapan Ece, her hafta 210 km bisiklet
sürmektedir. Buna göre Ece’nin 45 haftada kaç kilometre bisiklet süreceğini bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölüm ve kalanı bulunuz.

2) Bir sınıftaki 22 öğrenciye 132 adet şeker eşit olarak paylaştırılırsa her öğrenciye kaç şeker düşer? Bulunuz.

3) Fiyatı 1 980 TL olan bir buzdolabı 12 eşit taksitle alınırsa her bir taksit kaç lira olur? Bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını tahminlerinizle karşılaştırınız.

2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bularak tahminlerinizle karşılaştırınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi Yapıyorum
◆ Zihninizden bir sayı tutunuz.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 10, 100 ve 1 000 ile ayrı ayrı çarpınız. Elde ettiğiniz
çarpımların çarpanlarla nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayınız.
◆ Bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1 000 ile zihinden çarpmak için nasıl bir yöntem uygulanabilir?
Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 8 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayının üç kez iki katını alarak bulduğunuz çarpımı da not alınız. Bulduğunuz
çarpımları karşılaştırınız. Bu çarpımlar eşit midir? Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 9 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayıyı 10 ile çarpıp bulduğunuz sonuçtan zihninizden tuttuğunuz sayıyı çıkarınız.
Yaptığınız işlemlerin sonuçları eşit midir? Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 5 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayının sonuna 0 ekleyip elde ettiğiniz sayıyı 2’ye bölünüz. Yaptığınız işlemler
sonucunda bulduğunuz sonuçlar eşit midir? Açıklayınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

1 000’in Katı Olan Doğal Sayıları 10, 100 ve 1 000 ile Bölüyorum
◆ Zihninizden dört basamaklı ve 1 000’in katı olan iki doğal sayı tutunuz.
◆ Tuttuğunuz sayıları 10, 100 ve 1 000’e ayrı ayrı bölünüz.
◆ Elde ettiğiniz bölümler ile bölenler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
◆ 1 000’in katı olan dört basamaklı bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1 000 ile zihinden bölmek
için nasıl bir yöntem uygulanabileceğini açıklayınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak çarpımları noktalı yerlere yazınız.

2) Fiyatı 2 700 TL olan bir bulaşık makinesinin ücreti aylık eşit taksitler hâlinde ödenecektir. Aylık taksitler 270 TL olduğuna göre taksit sayısını zihinden işlemler yaparak bulunuz.

3) Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yaparak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız.

4) Fiyatı 2 000 TL olan bir bilgisayar alan Caner Bey,
bilgisayarın ücretini aylık eşit taksitler hâlinde 20 ayda ödeyecektir. Bir aylık taksitin kaç lira olduğunu zihinden işlemler yaparak bulunuz.

5) Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak çarpımları noktalı yerlere yazınız.

6) Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yaparak sonuçları noktalı yerlere yazınız..

 

5.SINIF MEB,SDR DİKEY VE TUNA YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 15-60 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.