MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 61-84 CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 61-84 CEVAPLARI

Bu yazımızda 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayıncılık 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Konusu Sayfa 61-84 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

5.Sınıf Tuna Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 320 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Tuna Yayıncılık 5.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 5.sınıf Ders Kitabı Tuna Yayınları 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Bir tercüme bürosunda İngilizceden çeviri yapan 3 çalışan vardır. Eşit sayıda sayfa
çevirisi yapmak koşuluyla 176 sayfalık çeviriyi 3 çalışan yapacaktır. Her çalışanın kaç sayfa
çeviri yapacağını bulunuz.
2) 19 L hacmindeki bir damacanada bulunan su ile 2 L’lik şişeler tamamen doldurulacaktır.
Kaç şişe gerektiğini bulunuz. Kalanı yorumlayınız.
3) 83 kg tarhana 3 kg’lık torbalara konularak satılacaktır. Kaç torba gerektiğini bulunuz.
4) Canan Hanım, haşlanmış 3 yumurtayı 2 çocuğuna eşit olarak pay edecektir. Her
çocuğa kaç yumurta verilmesi gerektiğini bulunuz.
5) 9 arkadaş, 2 grup oluşturup birbirlerine soru sordukları bir oyun oynayacaklardır.
Her grupta kaç kişi olacağını bulunuz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

2) Aşağıdaki kalansız bölme işlemlerinde kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

3) Yarışmalarda maraton koşacak bir atlet, yarışma öncesi antrenmanlarda 15 gün boyunca her gün 40 km koşmuştur. Bu atlet, antrenmanlarda 15 günde toplam kaç kilometre
koşmuştur?

4) Yarışmalarda maraton koşacak bir atlet, yarışma öncesi antrenmanlarda her gün belli bir mesafe koşmuştur. Bu atlet, antrenman yaptığı 15 günde toplam 600 km koştuğuna göre 1 günde kaç kilometre koşmuştur?

5) Bir bahçedeki ceviz ağaçlarından her gün aynı miktarda olmak üzere 20 günde toplam 8000 kg ceviz toplanmıştır. Buna göre bahçeden 1 günde kaç kg ceviz toplanmıştır?

6) Bir bahçedeki ceviz ağaçlarından 20 gün boyunca her gün 400 kg ceviz toplanmıştır. Buna göre 20 günde kaç kg ceviz toplanmıştır?.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen işlemleri bir sayının karesi veya küpü şeklinde ifade ediniz.

2) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

3) Aşağıdaki üslü ifadelerde verilmeyen değerleri kutucuklara yazınız.

4) Aşağıda verilen üslü ifadelerin üslerini ve okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

5) Aşağıda verilen üslü ifadeleri sonuçlarıyla eşleştiriniz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

2) Aşağıdaki eşitliklerin doğru olması için parantezleri uygun yerlere yerleştiriniz.

3) “Bir sinema filminin biletleri 15 TL’den satılmaktadır. Bu biletlerden 20 tane alındığında her bilet için 2 TL indirim yapılmaktadır. Buna göre 20 bilet alındığında kaç lira ödenir?” sorusuna ait matematik cümlesini parantez kullanarak ifade ediniz ve soruyu çözünüz.

4) “Bir kütüphanedeki 12 masadan 1 tanesinde kimse oturmamaktadır. Kalan masaların her birinde 8 kişi oturduğuna göre kütüphanede oturan kaç kişi vardır?” sorusuna ait matematik cümlesini parantez kullanarak ifade ediniz ve soruyu çözünüz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) Seda Hanım, bir mağazadan tanesi 15 TL olan kazaklardan ihtiyaç sahibi çocuklar için 12 tane almıştır. Seda Hanım kazakların parasını 9 eşit taksitle ödeyeceğine göre 1 taksitin
tutarı kaç liradır?

2) Ahmet, aklından tuttuğu sayının 4 katından 3 çıkarınca 137 sayısını buluyor. Ahmet’in aklından tuttuğu sayı kaçtır?

3) Kurtuluş Savaşı yıllarında seferberlik ilan
edilmiş, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak
için her haneden 2 çift çorap ve 3 kg buğdayın
toplanacağı bildirilmiştir. Bahadır köyünde 60 hane ve Burhaniye köyünde 70 hane vardır. Buna göre seferberlik ilanı ile
bu iki köyden cepheye;

a) Kaç çift çorap yollanmıştır?

b) Toplam kaç kilogram buğday yollanmıştır..

4) Yukarıda verilen işlemlerin bir problemin çözümü olması için bir problem yazınız.

5) “Bir belediyenin açtığı bilgisayar kursuna katılanlar hafta içi 2 saat, cumartesi günleri ise 3 saat ders görmektedir. Kursa katılanlara 2 ay sonra sertifika verilecektir.”
Yukarıdaki bilgileri kullanarak bir problem yazınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise
“Y” yazınız.

1) 3 421 768 sayısının okunuşu “üç milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz altmış sekiz” şeklindedir.

2) 918 265 sayısının okunuşu “dokuz yüz on iki bin sekiz yüz altmış beş” şeklindedir.

3) 52 836 sayısının okunuşu “elli iki bin sekiz yüz otuz altı” şeklindedir.

4) Okunuşu “iki milyon iki bin iki” olan sayının yazılışı 2 000 202 şeklindedir.

5) Okunuşu “elli dokuz bin yedi yüz yirmi üç” olan sayının yazılışı 59 723 şeklindedir.

6) Bir doğal sayıda rakamların yazıldığı yerlere basamak denir.

7) Bir doğal sayıdaki sağdan sola doğru üç basamaktan oluşan her bir gruba bölük denir.

8) 3 287 519 sayısında 2’nin basamak değeri 20 000’dir.

9) 47 139 528 sayısında 7’nin basamak değeri 7 000 000’dur.

10) 538 127 sayısında 8’in basamak değeri 80 000’dir.

11) 53 427 806 sayısının bölük isimleri kullanılarak ifade edilişi “53 milyon 427 bin 806” şeklindedir.

12) Kütahya’nın yüz ölçümü 12 119 km2, Malatya’nın yüz ölçümü ise 12 235 km2 dir. Buna göre Kütahya’nın yüz ölçümü, Malatya’nın yüz ölçümünden daha büyüktür.

13) 2016 yılında Iğdır’ın nüfusu 192 785, Bartın’ın nüfusu ise 192 389’dur. Bunagöre Iğdır’ın nüfusu, Bartın’ın nüfusundan daha fazladır.

B. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları veya ifadeleri yazınız.
1) 10’dan başlayıp dörder ilave ederek oluşturulan sayı dizisinin 6. terimi ……………….. eşittir.

2) 6’dan başlayıp beşer ilave ederek oluşturulan sayı dizisinin …………….. terimi 36’dır.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı (2020-2021)

3) Koleksiyonuna birinci haftada 5 pul ile başlayan Ömer, sonraki her hafta 6 pul ilave ederse 7 hafta sonra koleksiyonunda …………………. pul olur.

4) Yukarıdaki örüntü bilyelerden oluşturulmuştur. Bu örüntünün 4. adımında …………………. bilye kullanılır.

Yukarıdaki örüntü kare ve yıldızlardan oluşturulmuştur.

5) Örüntüdeki yıldız sayıları sayı örüntüsü olarak yazılırsa örüntünün ilk 5 terimi
…………………., …………………., …………………., …………………., …………………. şeklindedir.

6) Örüntünün 4. adımında …………………. kare bulunur.

7) Örüntünün 5. adımındaki kare ve yıldızların sayıları toplamı …………………. eşittir.

8) 593 + 178 işleminin sonucu …………………. eşittir.

9) 1 539 + 763 işleminin sonucu …………………. eşittir.

10) 18 538 + 7 581 işleminin sonucu …………………. eşittir.

11) 77 137 + 25 285 işleminin sonucu …………………. eşittir.

12) 718 – 138 işleminin sonucu …………………. eşittir.

13) 9 438 – 984 işleminin sonucu …………………. eşittir.

14) 37 250 – 6 987 işleminin sonucu …………………. eşittir.

15) 61 510 – 19 624 işleminin sonucu …………………. eşittir.

16) 37 + 26 işlemi zihinden yapılırken “onluklar ve birlikleri ayırarak ekleme” stratejisi kullanılırsa işlem ……………………………………………………………………………. şeklindedir..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

17) 83 + 29 işlemi zihinden yapılırken “üzerine sayma” stratejisi kullanılırsa işlem ……………………………………………………………………………. şeklindedir.

18) 59 + 32 + 21 işlemi zihinden yapılırken “kolay sayılardan başlama” stratejisi kullanılırsa
işlem……………………………………………………………………………. şeklindedir.

19) 87 + 36 işlemi zihinden yapılırken “sayıları 10’u referans alarak parçalama” stratejisi
kullanılırsa işlem……………………………………………………………………………. şeklindedir.

20) 98 – 36 işlemi zihinden yapılırken “onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma” stratejisi
kullanılırsa işlem……………………………………………………………………………. şeklindedir.

21) 47 – 24 işlemi zihinden yapılırken “onar onar eksiltme” stratejisi kullanılırsa işlem……………………………………………………………………………. şeklindedir.

22) Eskişehir ile Gaziantep arası 871 km, Gaziantep ile Adana arası 224 km’dir. Eskişehir’den
Gaziantep’e, Gaziantep’ten de Adana’ya hareket eden bir aracın kaç kilometre gittiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edersek tahminimiz …………………………. eşittir.

23) 524 + 265 işleminin sonucunun toplananların en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini ……………….. eşittir.

24) 8 542 – 2 478 işleminin sonucunun eksilen ve çıkanın en yakın binliğe yuvarlanarak tahmini ……………….. eşittir.

25) 5 371 – 4 239 işleminin sonucunun eksilen ve çıkanın en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini ……………….. eşittir.

C. Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı (2020-2021)

3) Aşağıdaki işlemlerde bölüm ile kalanın toplamını bulunuz.

4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla
karşılaştırınız.

5) Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız.

6) Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız.

7) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini zihinden yaparak sonuçları noktalı yerlere yazınız.

8) Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

a) 501 yumurta, her birinde 10 yumurta olacak şekilde viyollere yerleştirilecektir. 1 yumurta ihmal edildiğinde 50 viyole ihtiyaç vardır.

b) Voleybol antrenörü Nermin Hoca, antrenman yaptırdığı 25 sporcuyu 6 gruba ayırdığında 1 gruptaki sporcu sayısı 5, diğer gruplardaki sporcu sayısı 4 olur.

c) 15 L hacmindeki bir bidonda bulunan turşu suyu 2 L’lik cam şişelere doldurulacaktır. Şişeler tamamen doldurulacağına göre bu işlem için 8 şişe gerekir.

ç) 9 kg kıymayı 4 müşterisine eşit olarak paylaştıran bir kasap, her müşterisine 2 kg ve 1/4  kg kıyma vermiştir.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

9) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinde kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız.

Ç. Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) 11 x 11 işleminin üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

2) 6 x 6 x 6 işleminin üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

3) 92 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

4) 132 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

5) 73 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

6) 93 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

7) 5 x (13 – 6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8) 10 x (14 – 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

9) (10 x 14) – 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

10) 18 ÷ (3 x 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı (2020-2021)

11) (18 ÷ 3) x 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

12) “Tanesi 5 TL olan defterlerden 30 tane alındığında her defter için 1 TL indirim yapılmaktadır.
Buna göre 30 defter alındığında kaç lira ödenir?”
Bu soruya ait matematik cümlesinin parantez kullanılarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

13) Her hafta harçlığından 20 TL biriktiren Sedat, 6 haftasonra biriktirdiği paranın tamamıyla bir spor ayakkabı almıştır. Ayakkabının fiyatı kaç liradır?

14) Her hafta harçlığından 15 TL biriktiren Serpil, fiyatı 120 TL olan bir çanta almak istemektedir.
Serpil kaç hafta sonra istediği çantayı almış olur?

15) Atıf Bey, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmak için tanesi 4 TL olan defterlerden 60 tane almıştır. Atıf Bey, kırtasiyeciye 250 TL para verdiğine göre kaç lira para üstü almıştır?

16) Bir kırtasiyeci aldığı 72 kalemi altışar altışar kutulara koyarak satmaktadır. Bir kutunun fiyatı 5 TL olduğuna göre kırtasiyeci tüm kutuları satarsa kaç lira kazanır?.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

17) Bir marangoz atölyesinde çalışanlar, bir mutfak dolabını günde 8 saat çalışarak 6 günde bitirmişlerdir. Bu çalışanlar aynı dolaptan 5 tane imal etmek için kaç saat çalışmalıdır?

18) Tanesi 40 TL olan gömleklerden 4 tane alan Ertan Bey, gömleklerin ücretinin 80 TL’sini ödemiştir. Geriye kalan para 2 taksitte ödeneceğine göre 1 taksitin tutarı kaç liradır?

19) Yukarıdaki işlemler aşağıda verilen problemlerden hangilerinin çözümünde kullanılabilir?

I. Annem 40, kardeşim 5 yaşındadır. Benim yaşım, annemle kardeşimin yaşının toplamından
35 eksiktir. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katına eşit olduğuna göre dedemin yaşı kaçtır?

II. Bir mağazada 1 ayakkabı 40 TL’ye, 1 toka 5 TL’ye satılmaktadır. Bu mağazada satılan 1 şapkanın fiyatı ise 1 ayakkabı ile 1 tokanın fiyatının toplamından 35 TL eksiktir. Bu mağazadaki 1 pantolonun fiyatı 1 şapkanın fiyatının 7 katı olduğuna göre pantolonun fiyatı kaç liradır?

III. Bir turist kafilesinde 40 Alman ve 5 İspanyol turist vardır. Bu kafiledeki İngiliz turistlerin sayısı, Alman ve İspanyol turistlerin toplamından 35 eksiktir. Bu kafiledeki İtalyan turistlerin sayısı ise İngiliz turistlerin sayısının 7 katına eşit olduğuna göre İtalyan turistlerin sayısı kaçtır?

2020-2021 5.SINIF TUNA VE MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.