MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 149-165 CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 149-165 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021  5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayıncılık 3.Ünite Yüzdeler Konusu Sayfa 149-165 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

5.Sınıf Tuna Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 320 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Tuna Yayıncılık 5.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 5.sınıf Ders Kitabı Tuna Yayınları 3.Ünite Sayılar ve İşlemler Ondalık Gösterim Sayfa 149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazınız.

a) 3/100     b) 13/100     c)  58/100     ç) 97/100

2) Aşağıdaki yüzlük kart modellerinde boyalı birim karelerin tüm birim karelerin yüzde kaçı olduğunu yüzde sembolü ile gösteriniz.

3) 100 dakika boyunca test çözen Murat, bu sürenin 35 dakikasında Türkçe, 20 dakikasında sosyal bilgiler, kalan sürede ise matematik soruları çözmüştür. Murat, bu sürenin yüzde kaçını matematik sorularına ayırmıştır?

4) 100 kişinin olduğu bir toplulukta 42 çocuk vardır. Çocukların sayısının topluluktakilerin sayısının yüzde kaçı olduğunu yüzde sembolü ile gösteriniz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) Bir evin kirası 3/50 ’ü kadar artırılmıştır. 3/50 kesrini yüzdelik ve ondalık gösterim olarak ifade ediniz.

2) Bir mağazadaki ürünlere %15 indirim uygulanmaktadır. %15’i ondalık gösterim ve kesirle ifade ediniz.

3) 0,40 ondalık gösterimini kesir ve yüzdelik olarak ifade ediniz.

4) Yandaki yüzlük kart modelinde mavi renge boyalı birim karelerin tüm birim karelerin kaçta kaçı olduğunu yüzdelik, kesir ve

ondalık gösterimle ifade ediniz.

Yüzdelik: ………………………………………

Kesir: ……………………………………………

Ondalık gösterim: …………………………

5) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere uygun yüzdelik, kesir ve ondalık gösterimleri yazınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen çoklukları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

a) %81, %78, %59        b) %33, %23, %32

2) Aşağıda verilen çoklukları karşılaştırınız.

3) Aşağıda verilen çoklukları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

4) Bir tarlanın 2/55 ’sine patates, %35’ine soğan ve 0,25’ine domates ekilmiştir. Patates, soğan ve domates ekili alanları karşılaştırınız.

5) Aşağıdaki modellerde boyalı karelere karşılık gelen çoklukları kesir, yüzdelik ve ondalık gösterim olarak yazıp karşılaştırınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki sayıların istenen yüzdelerini noktalı yerlere yazınız.

a) 70’in %20’si = …………..            b) 200’ün %35’i = …………..
c) 102’nin %50’si = …………..       ç) 400’ün %16’sı = …………..

2) Bir ankete katılan 300 öğrencinin %40’ı en çok sevdikleri sporun yüzme olduğunu söylemiştir. Ankete göre en çok yüzme sporunu seven kaç öğrenci vardır?

3) Bir maratona katılan 150 kişinin %40’ı yarışı bitirememiştir. Buna göre yarışı bitiremeyen kaç kişi vardır?

4) Sınıf başkanlığı seçimi için 24 öğrencinin oy kullandığı bir sınıfta oyların %25’ini Zehra almıştır. Buna göre Zehra kaç oy almıştır?

5) Bir okuldaki 5. sınıflar tüm okulun %20’si, Sınıflar Öğrenci Sayısı 7. sınıflar tüm okulun %25’i, 6. sınıflar ise 7. sınıfların %80’idir. Toplam öğrenci sayısı 400 olduğuna göre yandaki tabloyu tamamlayınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı 

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise
“Y” yazınız.

1)Yukarıdaki modelde yeşil boyalı bölgeleri ifade eden kesrin ondalık gösterimi 0,04’tür.

2) Yandaki modelde pembe boyalı bölgeleri ifade eden kesrin ondalık gösterimi 0,57’dir.

3) Yandaki modelde mavi boyalı bölgeleri ifade eden kesrin ondalık gösterimi 1,6’dır.

4) Yandaki modelde turuncu boyalı bölgeleri ifade eden kesrin ondalık gösterimi 1,007’dir.

B. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları veya ifadeleri yazınız.

1) 1,7 ondalık gösteriminin okunuşu “…………………………………………………….” şeklindedir.

2) 4,07 ondalık gösteriminin okunuşu “…………………………………………………….” şeklindedir.

3) 5,124 ondalık gösteriminin okunuşu “………………………………………………….” şeklindedir.

4) Okunuşu “üç tam onda beş” olan ondalık gösterimin yazılışı ……………… şeklindedir.

5) Okunuşu “on tam yüzde iki” olan ondalık gösterimin yazılışı ……………… şeklindedir.

6) Okunuşu “dört tam binde yüz on üç” olan ondalık gösterimin yazılışı ………………….şeklindedir..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

C. Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) 35,4; 35,3 ve 35,5 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 35,4 < 35,3 < 35,5     B) 35,3 < 35,4 < 35,5

C) 35,3 < 35,5 < 35,4     D) 35,5 < 35,4 < 35,3

2) 11,58; 11,56 ve 11,55 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11,55 < 11,56 < 11,58     B) 11,55 < 11,58 < 11,56

C) 11,58 < 11,55 < 11,56     D) 11,56 < 11,58 < 11,55

3) 8,143; 8,144 ve 8,145 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8,144 > 8,145 > 8,143    B) 8,143 > 8,145 > 8,144

C) 8,143 > 8,144 > 8,145    D) 8,145 > 8,144 > 8,143.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

4) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. 0,8 ondalık gösteriminin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdaki gibidir:

II. 1,25 ondalık gösteriminin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdaki gibidir:

III. 2,364 ondalık gösteriminin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdaki gibidir:

5 ve 6. soruları yukarıda verilen sayı doğrusuna göre cevaplayınız.

5) A sayısına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7,46    B) 7,47    C) 7,48    D) 7,49

6) B sayısına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7,53    B) 7,54    C) 7,55    D) 7,56

7) 9,3 + 3,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9,65    B) 10,13   C) 12,2    D) 12,8

8) 19,172 + 8,25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27,422    B) 27,432    C) 28,177    D) 28,357

9) 16,648 + 5,734 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21,382    B) 22,382    C) 22,492    D) 23,582

10) 8,5 – 3,6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,9    B) 5,1    C) 5,2    D) 5,3

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 

11) Ayşe Hanım, fiyatı 59 lira 89 kuruş olan çantayı almış ve kasaya 100 TL vermiştir. Kaç lira para üstü alır?

A) 39,01    B) 40,02    C) 40,11    D) 51,999

12) 89,253 – 7,978 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9,473    B) 79,475    C) 81,266    D) 81,275

13) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

16) %24 ifadesinin kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

17) %6 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,06    B) 0,09    C) 0,16   D) 0,6

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı 

18) Yandaki yüzlük kart modelinde bazı birim kareler yeşil boyalıdır. Bu modelde verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I. Yeşil renkli birim karelerin tüm birim karelerin kaçta kaçı
olduğu 5 1 kesri ile ifade edilir.

II. Yeşil renkli birim karelerin tüm birim karelerin kaçta kaçı
olduğunu ifade eden ondalık gösterim 0,21’dir.

III. Yeşil renkli birim kareler tüm birim karelerin %20’sine eşittir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

19) Bir bahçedeki çiçeklerin 0,32’si menekşe,%35’i gül ve kalanlar ise papatyadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Bahçede en fazla gül vardır.

II. Bahçede en az menekşe vardır.

III. Bahçedeki papatyaların ve menekşelerin sayıları eşittir.

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) I, II ve III

20) 3/5 , %55 ve 0,45 çokluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

21) Bir mağazada fiyatı 20 TL olan kravatlar %25 indirimle satılmaktadır. Bu mağazadan 1 kravat alan birine kaç lira indirim yapılmış olur?

A) 5      B) 6      C) 8      D) 9

22) Bir banka, yapılan havale işlemleri için %2 ücret almaktadır. Bu bankadan 500 TL havale eden biri bu işlem için kaç lira ücret öder?

A) 2      B) 5     C) 10     D) 15

23) Bir okulun basketbol takımı seçmelerine katılan80 öğrencinin %20’si seçilecektir.Buna göre kaç öğrenci seçilecektir?

A) 16     B) 18     C) 20    D) 24

2020-2021 5.SINIF TUNA VE MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.