MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 203-220 CEVAPLARI

5.SINIF TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 203-220 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021  5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayıncılık 4.Ünite Geometri ve Ölçme Konusu Sayfa 203-220 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

5.Sınıf Tuna Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 320 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Tuna Yayıncılık 5.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 5.sınıf Ders Kitabı Tuna Yayınları 4.Ünite Geometri ve Ölçme Sayfa 203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 210-211 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda dörtgenlerin özelliklerini sağlayanlar için “ ”, sağlamayanlar için “✘” işareti koyarak tabloyu tamamlayınız.

2) Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

a) Paralelkenarda ardışık açıların ölçüleri toplamı 180° dir.

b) Dikdörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90° dir.

c) Karede karşılıklı açıların ölçüleri eşit değildir.

ç) Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.

d) Tüm yamuklarda karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.

e) Yamukta köşegenlerin uzunlukları eşit olabilir.

f) Paralelkenarda tüm kenarların uzunlukları eşittir.

g) Eşkenar dörtgende tüm açıların ölçüleri eşittir

3) Yandaki ABCD paralelkenarındaki [AC] ve [BD] birer yol modeli olarak düşünülürse bu yolların uzunlukları eşit midir? Açıklayınız.

4) Yandaki ABCD eşkenar dörtgeni bir uçurtma modelidir. Bu uçurtmanın köşegenleri birbirine dik midir? Açıklayınız.

5) Yandaki şekle göre evden okula en kısa yoldan Okul Market Ev Kırtasiye giden birinin gittiği yol ile marketten kırtasiyeye en kısa
yoldan giden birinin gittiği yolun uzunluğu eşit midir? Açıklayınız.

6) Aşağıda isimleri belirtilen dörtgenlerin altına bu dörtgenlerden birer tane çiziniz.

Dikdörtgen Kare Yamuk Paralelkenar Eşkenar dörtgen.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1) Aşağıdaki üçgenlerde ölçüsü verilmeyen açıların ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

2) Aşağıdaki dörtgenlerde ölçüsü verilmeyen açıların ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

3) Aşağıda verilen açı ölçülerinden üçgen oluşturulabileceklerin yanındaki kutucuklara “ ”, oluşturulamayacakların yanındaki kutucuklara “✘” işareti koyunuz.

a) 50°, 60°, 70° b) 45°, 90°, 50°

c) 38°, 52°, 90° ç) 53°, 37°, 93°

4) Aşağıda verilen açı ölçülerinden dörtgen oluşturulabileceklerin yanındaki kutucuklara “ ”, oluşturulamayacakların yanındaki kutucuklara “✘” işareti koyunuz.

a) 110°, 40°, 100°, 90°    b) 140°, 30°, 120°, 70°

c) 80°, 60°, 140°, 80°      ç) 100°, 110°, 90°, 60°.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

1, 2 ve 3. soruları yukarıda verilen geometrik çizimlere göre cevaplayınız.

1) 1. şekildeki pembe geometrik çizim …………………………… . Bu geometrik çizimin gösterimi ……………… şeklindedir.

2) 2. şekildeki pembe geometrik çizim ……………… . Bu geometrik çizimin gösterimi ……………… şeklindedir.

3) 3. şekildeki pembe geometrik çizim …………………………… . Bu geometrik çizimin gösterimi ……………… şeklindedir.

4) Aynı düzlemde ortak noktası olmayan yani birbirini kesmeyen doğrulara ……………… doğrular denir.

5) Aynı düzlemde bir noktası ortak olan yani birbirini kesen doğrulara ……………… doğrular, tüm noktaları ortak olan doğrulara ……………… doğrular denir.

6, 7 ve 8. soruları yanda verilen aynı düzlemdeki doğrulara göre cevaplayınız.

6) d ve ¬ doğruları birbirine ……………… . Bu durumun sembolle gösterimi ……………… şeklindedir.

7) t ve d doğruları ……………… noktasında ……………… kesişmektedir.

8) t ve ¬ doğrularının birbirine göre durumunun sembolle gösterimi ……………. şeklindedir.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  217 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yukarıda bir otoparktaki park yerlerinin konumu verilmiştir. Bu otoparkta 5 yatay sıra ve her sırada 10 araçlık park yeri vardır.

9, 10 ve 11. soruları verilenlere göre cevaplayınız.

9) A5 numaralı park yerinin 2 birim aşağısında, 3 birim sağında ……………… numaralı park yeri vardır.

10) D9 numaralı park yerinin 2 birim yukarısında, 1 birim solunda ……………… numaralı park yeri vardır.

11) ……………… numaralı park yerinin 4 birim solunda, 3 birim aşağısında E2 numaralı park yeri vardır.

12, 13 ve 14. soruları yukarıda verilen şekillere göre cevaplayınız.

12) 1. şekilde ………… ve ………… çizilerek tüm kenarları eşit uzunlukta olan ABCD dörtgeni elde edilir.

13) 2. şekilde [FG] na eş bir doğru parçası çizilebilmesi için …………çizilmelidir.

14) 3. şekilde [PR] na eş bir doğru parçası çizilebilmesi için ………… çizilmelidir.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1, 2 ve 3. ifadeleri aşağıda verilenlere göre değerlendiriniz.

1) Bir kolu [BA olacak şekilde [BC çizilirse oluşan ABΣC, geniş açı olur.

2) Bir kolu [BA olacak şekilde [BD çizilirse oluşan ABΣD, dik açı olur.

3) Bir kolu [BA olacak şekilde [BE çizilirse oluşan ABΣE, geniş açı olur.

4, 5 ve 6. ifadeleri aşağıda verilen şekillere göre değerlendiriniz.

4) 1. şekilde [AB] na paralel bir doğru parçası çizebilmek için C ve D noktalarını birleştirmek gerekir.

5) 1. şekilde [AB] ile [KH] birbirine paraleldir.

6) 2. şekilde [LN] na paralel bir doğru parçası çizebilmek için S ve R noktalarını birleştirmek gerekir.

7. ifadeyi aşağıdaki şekillere göre değerlendiriniz.

7) Bir d doğrusuna üzerindeki K noktasından dikme çizilmiş olan şekil, 2. şekildir.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8, 9, 10 ve 11. ifadeleri yanda verilen ABCD çokgenine göre değerlendiriniz.

8) ABCD çokgeninin köşelerinden biri A noktasıdır.

9) ABCD çokgeninin kenarlarından biri [AC] dır.

10) ABCD çokgeninin iç açılarından biri CDΣA dır.

11) ABCD çokgeninin köşegenlerinden biri [AD] dır.

C. Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Yukarıdaki kareli kâğıda A, B, C, D ve E noktaları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. [DA], [AC] ve [DC] çizilerek oluşturulan üçgen geniş açılı üçgendir.

II. [DA], [AB] ve [DB] çizilerek oluşturulan üçgen dik üçgendir.

III. [DA], [AE] ve [ED] çizilerek oluşturulan üçgen dar açılı üçgendir.

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

2) Yukarıda ABC, DEF ve GHK üçgenleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. ABC üçgeni dik açılı üçgendir.

II. DEF üçgeni dar açılı üçgendir.

III. GHK üçgeni geniş açılı üçgendir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3) Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I. ABC üçgeni eşkenar üçgendir.

II. DEF üçgeni dar açılı ikizkenar üçgendir

III. GHK üçgeni ikizkenar üçgendir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

4) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. GHK üçgeni dar açılı ikizkenar üçgendir.

II. DEF üçgeni dik açılı çeşitkenar üçgendir.

III. ABC üçgeni eşkenar üçgendir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları veya ifadeleri yazınız.

1) Paralelkenarda ardışık açıların ölçüleri toplamı ……………… eşittir.

2) Dikdörtgenin her iç açısının ölçüsü ……………… eşittir.

3) Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri ……………… .

4) Karede köşegen uzunlukları ……………… .

5) Dikdörtgende köşegen uzunlukları……………… .

6) Paralelkenarda karşılıklı kenarlar birbirine ……………… ve ……………… .

7) Yamukta karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri birbirine ……………… .

8) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine ……………………. .

9) Ölçüleri 55°, 65° ve ……………………… olan üç açıyla üçgen oluşturulabilir.

10) Yandaki ABC üçgeninde verilenlere göre m(BCΣA) = ……………………

11) Yandaki ABCD dörtgeninde verilenlere göre m(ABΣC) = ……………….

2020-2021 5.SINIF TUNA VE MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.