MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF ENGÜRÜ YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 28-45 CEVABI

6.SINIF ENGÜRÜ YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  SAYFA 25-45 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022  6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Engürü Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 28-45 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

6.Sınıf Engürü Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 365 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Engürü Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı Engürü Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 35-42-45 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

Sıra Sizde

1. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz.

a. 45 b. 84 c. 97 ç. 180

2. Kendisi dışındaki bütün doğal sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Aşağıdaki sayıların mükemmel sayı olup olmadığını belirleyiniz.

a. 6 b. 28 c. 30 ç. 48

3. Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutulara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

4. Aşağıda verilen 9 ve 13 sayılarının katlarını inceleyiniz, hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

9’un katları $ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 109, 118, 127, 136, 145

13’ün katları $ 13, 26, 39, 52, 65, 77, 91, 104, 119, 132, 145

5. Yandaki tabloda bazı hayvanların ulaşabildikleri en yüksek hızlar verilmiştir. Buna göre,

a. Hızı asal sayı olan hayvanları belirleyiniz.

b. Çita, tazı ve kangurunun hızlarının asal çarpanlarını bulunuz.

6. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması yardımıyla bulunuz.

a. 90 b. 175 c. 220 ç. 240

7. Yandaki asal çarpan algoritmasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz.

8. Aşağıdaki sayıları iki asal sayının toplamı şeklinde yazınız.
a. 14 b. 22 c. 42 ç. 50

 

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Sıra Sizde

1. Aşağıdaki sayıların 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarından hangilerine kalansız bölündüğünü belirleyiniz, yanlarına yazınız.

a. 42 $ ……………….. b. 75 $ ……………….. c. 104 $ ………………..

ç. 270 $ ……………….. d. 981 $ ……………….. e. 1680 $ ………………..

2. Aşağıdaki dört basamaklı sayıların 4 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz

3. Aşağıdaki beş basamaklı sayıların 9 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz.

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
(….) 2 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 4 ile de kalansız bölünebilir.
(….) 9 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 3 ile de kalansız bölünebilir.
(….) 5 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 10 ile de kalansız bölünebilir.
(….) 4 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 2 ile de kalansız bölünebilir.
(….) 2 ve 3 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 6 ile de kalansız bölünebilir.

5. 3752 tane şeker her pakette 10 tane olacak şekilde paketlere ayrıldığında kaç şeker artacağını bölme işlemi yapmadan bulunuz.

6. Beş basamaklı 26 8 5 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

7. Dört basamaklı 387 sayısının,

a. 5 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

b. 9 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

c. 6 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

8. Can’ın doğduğu yıl 4, 5 ve 9 ile kalansız bölünebilen 19 ▲ şeklinde dört basamaklı bir sayıdır. Buna göre ve ▲ yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.

9. Doğduğunuz yılın 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarına kalansız bölünüp bölünmediğini belirleyiniz.

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

Sıra Sizde

1. Aşağıdaki sayıların 150’den küçük katlarını bulunuz, ortak katlarını belirleyiniz.

a. 8 ve 10 b. 12 ve 16

2. Seda Hemşire 6 günde bir, Sema Hemşire ise 9 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisinin birlikte nöbet tutmasından sonra 75 gün içinde kaçıncı günlerde tekrar birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.

3. Otomatik iki zilden birincisi 45 dakika, ikincisi 60 dakika aralıklarla çalmaktadır. Bu iki zilin birlikte çaldıktan sonra 5 saat içinde kaçıncı dakikada tekrar birlikte çalacağını bulunuz.

4. Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.
a. 18 ve 24 b. 64 ve 72

5. 48 kilogram şeker ve 56 kilogram buğday birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlarda torbalara doldurulacaktır. Bu iş için kullanılacak torbaların kaçar kilogramlık olabileceğini bulunuz.

2021-2022 6.SINIF MEB VE ENGÜRÜ YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.