İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 8-26 CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 8-26 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 8-26 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Life cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  Life Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 

A. What time does your school finish?
Which of the activities on pages 10 and 11 do you do after school? Share your opinions with your friends.

A. Okulunuz ne zaman bitiyor? Okuldan sonra 10. ve 11.sayfalardaki etkinliklerden hangilerini yaparsınız? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

B. Look at the pictures on pages 10 and 11.
Match the activities with the photos.

B. 10 ve 11.sayfalardaki resimlere bakın. Aktiviteleri fotoğraflarla eşleştirin.

visit grandmother – büyükanneyi ziyaret et

take folk dancw courses – halk dansı kursları al

finish all the homework – tüm ödevleri bitir

take care of the pet – evcil hayvana iyi bak

run errands – ayak işleri

take a nap – kestirmek (uyumak) 

rest –dinlenme

help dad –babama yardım et

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Ask and answer the time.

Zamanı sor ve cevapla.

A. Listen to the dialogue and draw the time of the activities on the clocks. 

Diyaloğu dinleyin ve etkinliklerin zamanını saatlere çizin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

Find and write the missing times.

Eksik zamanları bulun ve yazın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

A. Talk about Sally’s weekend.

A. Sally’nin hafta sonu hakkında konuşun.

B. Answer the questions about Sally’s weekend according to the timetable in part A.

B. Bölüm A’daki zaman çizelgesine bakın Sally’nin hafta sonu hakkındaki soruları cevaplayın. 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Match the questions with the answers.

Soruları cevaplarıyla eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

A. Read Daisy’s diary and put the sentences in order.

A. Daisy’nin günlüğün üokuyun ve cümleleri sıraya koyun.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

B. Read Daisy’s diary on page 16 again and write True (T) or False (F).Then correct the False statements.

B.Daisy’nin günlüğünü 16.sayfada tekrar okuyun Doğru veya yanlış yazın. Yanlış olanları düzeltin.

C. Do you keep a diary? What do you write about?
Work with a partner.Ask and answer questions with your partner.

C. Günlük tutar mısın? Ne hakında yazıyorsun. Arkadaşınla çalış. Partnerine soru sor ve cevapla.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

Work in pairs.
Take turns. Ask and answer the questions.

İkili çalışın.

Sırayla alın. Sorular sor ve cevapla.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

A. Listen to Mert and put the sentences in order.

A. Mert’i dinle ve cümleleri sıraya koy.

B. Talk about your daily routines.

B. Günlük rutinleriniz hakkında konuşun.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Listen to the song and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

errands- ayak işleri

take care – Kendine iyi bak

diary – günlük

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Ask and answer questions as in the example. Complete the chart with your and your friend’s after school activities.

Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın Tabloyu kendinizin ve arkadaşlarınızın okul sonrası etkinlikleriyle tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

1. Write the time.

1. Zamanı yazın.

2. Draw the time.

2. Zamanı çizin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

3. Look at the chart.
Ask and answer questions about Joe’s daily routines.

3.Tabloya bakın Joe’nın günlük rutinleri hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

4. Look at the pictures and complete the text with the suitable verbs below.
There is an extra one.

4. Resimlere bakın ve aşağıdaki uygun fiillerle metni tamamlayın.

 

İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.