İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 26-46 CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 26-46 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 26-46 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite Yummy Breakfast cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  Yummy Breakfast Sayfa 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

A. What time do you have breakfast? What do you have for breakfast? Share your opinions with your friends.

A. Ne zaman kahvaltı yaparsınız? Kahvaltı için neyin var?
Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

B. Look at the pictures on pages 28 and 29.
Match the food and drinks with the photos.

B. 28. ve 29. sayfalardaki resimlere bakın.
Yiyecek ve içecekleri fotoğraflarla eşleştirin

jam / reçel

milk / süt

muffin / kek

pancake / gözleme

cereal / tahıl

Turkish bagels / simit

tomato / domates

fruit juice / meyve suyu

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

A. Listen to the dialogues and number the pictures.

Diyalogları dinleyin ve resimleri numaralandırın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

A. Read and write the names under the breakfasts. 

A. Kahvaltıların altındaki isimleri okuyun ve yazın.

I am Defne. I like cheese, olives, eggs, butter and honey for breakfast.

Ben Defne. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, tereyağı ve balı severim.

My name is Pierre. I have pancakes for my breakfast. But muffin is my favourite.

Benim adım Pierre. Kahvaltımda krep var. Ama çörek benim favorim.

My name is Jane. I have cereal with milk at breakfast.

Benim adım Jane. Kahvaltıda sütlü mısır gevreğim var.

I’m Carlo. I like croissant and fruit juice in the mornings.

Ben Carlo’yum. Sabahları kruvasan ve meyve suyunu severim.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

B. Group the healthy and unhealthy food in the box.

B. Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri kutuda gruplayın.

Draw the food and drinks you like and don’t like. Then say.

Sevdiğiniz ve beğenmediğiniz yiyecek ve içecekleri çizin. Sonra söyle.

I like honey, but I don’t like sausages.

Balı severim ama sosis sevmem..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

A. Read the text and write the correct forms of the
highlighted words in the boxes.

A. Metni okuyun ve doğru formları yazın.
kutularda vurgulanan kelimeler.

B. Read the text again and write True (T) or False (F) .
Then correct the False statements.

B. Metni tekrar okuyun ve True (T) veya False (F) yazın.
Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

1. Emir wakes up at 7:30 in the mornings.
2. He likes pancakes very much.
3. He doesn’t have tea or coffee for breakfast.
4. He thinks eggs aren’t healthy.
5. He has bagels, tomatoes, cucumbers and
cheese for breakfast.
6. He always has croissants and coffee for breakfast.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Listen to the song and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

A. Read the text and write True (T) or False (F) .
Then correct the False statements.

A. Metni okuyun ve True (T) veya False (F) yazın.
Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

1. There are four chefs in the programme.
2. British people drink tea with milk at breakfast.
3. Spanish people have toast and fruit juice for dinner.
4. People have a big breakfast in Turkey.
5. Mr. Cook thinks Turkish breakfast is yummy.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

B. Which breakfast do you like or don’t like in the text on page 35? Why?

B. 35. sayfadaki metinde hangi kahvaltıyı sevdiniz veya beğenmediniz? Neden?

C. Ask and answer questions about your friend’s breakfast preferences.

C. Arkadaşınızın kahvaltı tercihleri ​​hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Read and make similar dialogues. Use the food and drinks on the menu.

Okuyun ve benzer diyaloglar yapın. Menüdeki yiyecek ve içecekleri kullanın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Look at the chart and make sentences as in the example.

Grafiğe bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Look at the pictures and do the puzzle.

Resimlere bakın ve yapbozu yapın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

A. Read the nutrition facts on the labels.
Tick √ the healthy one.

A. Etiketlerdeki beslenme bilgilerini okuyun.
Sağlıklı olanı işaretleyin.

B. Search and write the nutrition facts of the food below.
Then decide which one is more nutritious.

B. Yiyeceklerin beslenme gerçeklerini araştırın ve aşağıya yazın.Sonra hangisinin daha besleyici olduğuna karar verin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

Prepare a poster.

Bir poster hazırlayın.

Make a collage of your breakfast.

Kahvaltınızdan bir kolaj yapın.

Describe your breakfast to your classmates.

Kahvaltınızı sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

1. Match the words with the pictures.

1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

2. Listen and complete the dialogues.

2. Diyalogları dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

3. Look at the the pictures and make sentences.

3. Resimlere bakın ve cümleler kurun.

4. Put the words in the correct order.

4. Sözcükleri doğru sıraya koyun.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.