İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 48-64 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  DOWNTOWN Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

A. Where do you live? In a city or in a village?
Do you like your hometown? Why?
Share your opinions with your friends.

A. Nerede yaşıyorsun? Bir şehirde mi yoksa bir köyde mi?
Memleketini seviyor musun? Neden?
Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

B. Look at the pictures on pages 48 and 49.
Match the words and phrases with the photos.

B. 48. ve 49. sayfalardaki resimlere bakın.
Kelimeleri ve cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

A. Listen to the dialogue and write the names of the cities under the pictures.Then compare these cities.

A. Diyaloğu dinleyin ve resimlerin altına şehirlerin adlarını yazın ve ardından bu şehirleri karşılaştırın.

B. Which city would you like to live in? İzmir or Bartın? Why? Compare them.

B. Hangi şehirde yaşamak istersiniz? İzmir mi Bartın mı? Neden? Karşılaştırın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

Look at the pictures and circle the correct one.

Resimlere bakın ve doğru olanı daire içine alın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

A. Ask and answer questions about the pictures as in the example.

A. Örnekte olduğu gibi resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

B. Look at the characters and compare them. Use the adjectives in the box.

B. Karakterlere bakın ve onları karşılaştırın. Kutudaki sıfatları kullanın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

TIP CORNER 2

İPUCU KÖŞESİ 2

A. Listen to Emily and write the names under the pictures.

A. Emily’yi dinleyin ve resimlerin altındaki isimleri yazın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

B. Look at the pictures in Listening activity A on page 53.
Ask and answer questions as in the examples.

B. Sayfa 53’teki Dinleme etkinliği A’daki resimlere bakın.
Örneklerdeki gibi sorular sorun ve cevaplayın.

Look at the pictures and make sentences.

Resimlere bakın ve cümleler kurun.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

A. Read the text. Correct and rewrite the sentences according to the text.

A. Metni okuyun. Cümleleri metne göre düzeltin ve yeniden yazın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

B. Read the text on page 56 again and answer the questions.

B. 56. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Listen to the chant and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

A. Prepare a poster about the city and village life.
Make sentences about the advantages and disadvantages of living in a city and in a village.

A. Şehir ve köy yaşamı hakkında bir poster hazırlayın.
Bir evde yaşamanın avantajları ve dezavantajları hakkında cümleler kurun şehir ve bir köyde.

B. Form two groups in the class.
Present your posters.
Discuss which one is better? Living in a city or in a village? Why?

B. Sınıfta iki grup oluşturun.
Posterlerinizi sunun.
Hangisinin daha iyi olduğunu tartışın? Bir şehirde mi yoksa bir köyde mi yaşıyorsunuz? Neden?

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

1. Read the information about the giraffes.
Write True (T) or False (F) and correct the False statements.

1. Zürafalar hakkındaki bilgileri okuyun.
True (T) veya False (F) yazın ve False ifadelerini düzeltin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

2. Write the comparative forms of the adjectives.

2. Sıfatların karşılaştırmalı biçimlerini yazın.

3. Read the dialogue and write the names of the children in the boxes.

3. Diyaloğu okuyun ve çocukların isimlerini kutulara yazın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

4. Match the pictures with the sentences. Then read the sentences aloud.

4. Resimleri cümlelerle eşleştirin. Ardından cümleleri yüksek sesle okuyun.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

5. Put the words in the correct order.

5. Sözcükleri doğru sıraya koyun.

6. Circle the odd one.

6. Garip olanı daire içine alın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

What is the weather like in your city?

Şehrinizde hava nasıl?

What is the temperature?

Sıcaklık nedir?

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.