İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 66-80 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 66-80 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite  Sayfa 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

WARM UP

A. What is the weather like in your hometown today?

A. Bugün memleketinizde hava nasıl?

Which of the weather conditions on pages 66 and 67 you see in your hometown? Share your opinions with your friends.

Memleketinizde 66. ve 67. sayfalarda hangi hava koşullarını görüyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

B. Look at the pictures on pages 66 and 67. Match the weather conditions with the photos.

B. 66. ve 67. sayfalardaki resimlere bakın. Hava koşullarını fotoğraflarla eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

What is the weather like in Giresun in winter?

– It’s rainy and foggy.

How do you feel on rainy days?

– I feel sleepy.

Giresun’da kışın hava nasıl olur?

– Yağmurlu ve sisli.

Yağmurlu günlerde nasıl hissediyorsun?

– Uykulu hissediyorum.

LISTENING

A.Listen to the dialogue and tick the weather conditions you hear.

Diyaloğu dinleyin ve duyduğunuz hava koşullarını işaretleyin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

Match the pictures with the sentences.

Resimleri cümlelerle eşleştirin.

a. It’s foggy. I feel moody.

a. Sisli. Huysuz hissediyorum

b. The weather is cloudy. I feel sleepy.

b. Hava bulutlu. Uykulu hissediyorum.

c. I feel scared because it’s lightning outside.

c. Dışarıda yıldırım olduğu için korkuyorum.

d. It’s sunny and warm in spring. I feel happy.

d. İlkbaharda hava güneşli ve ılıktır. Mutlu hissediyorum.

e. It’s hailing at the moment. I feel anxious.

e. Şu anda selamlıyor. Endişeli hissediyorum

f. I feel upset because it’s cold and rainy.

f. Soğuk ve yağmurlu olduğu için üzgün hissediyorum.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

SPEAKING

Look at the pictures and ask. Answer the questions as in the example.

Resimlere bak ve sor. Soruları örnekteki gibi cevaplayın.

What is the weather like in Alaska?

Alaska şehrinde hava durumu nasıl?

It is snowy.

Karlı.

What’s the temperature?

Sıcaklık kaç derece?

It’s minus 34 degrees Celsius.

Eksi 34 santigrat derece.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

PRACTICE

Look at the pictures and complete the postcard.

Resimlere bakın ve kartpostalı tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

LISTENING

A. Listen to the dialogue and match the weather conditions with the emotions.

A. Diyaloğu dinleyin ve hava koşullarını duygularla eşleştirin.

B. Listen to the dialogue again.Write True (T) or False (F) and correct the False statements.

B. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın ve Yanlış ifadeleri düzeltin. 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

SPEAKING

A. Talk about how you feel in the weather conditions below.

A. Aşağıdaki hava koşullarında nasıl hissettiğinizi konuşun.

I feel happy on rainy days.

Yağmurlu günlerde mutlu oluyorum.

B. Ask and answer questions about how you and your friends feel in the weather conditions in exercise A.

B. Egzersiz A’da sizin ve arkadaşlarınızın hava koşullarında nasıl hissettiği hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

How do you feel on rainy days?

Yağmurlu günlerde nasıl hissediyorsun?

I feel moody on rainy days.

Yağmurlu günlerde kendimi karamsar hissediyorum. 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

GAME TIME

Circle the correct choice in each sentence and draw the way to the finish.

Her cümlede doğru seçimi daire içine alın ve bitişe giden yolu çizin.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

READING

A.Read the text and complete the charts.

A. Metni okuyun ve çizelgeleri tamamlayın.

Good morning!

Here is the weather forecast!In the north, the weather is windy and cold. It’s rainy in the afternoon.The temperature is 10 degrees Celsius. In the south, you can feel better and happier.Because it’s warm and sunny. The temperature is about 20 degrees Celsius.In the west,it is rainy all day today. It’s stormy at noon. So, you may feel anxious and scared. In the middle of the country, the weather is dry and quite windy.The temperature is 11 degrees Celsius. In the east, it is cloudy and rainy.The weather is about 2 degrees Celsius. It may be hailing in the afternoon. Have a nice day!

Günaydın!

İşte hava tahmini! Kuzeyde hava rüzgarlı ve soğuktur. Öğleden sonra yağmurlu. Sıcaklık 10 santigrat derece. Güneyde daha iyi ve daha mutlu hissedebilirsiniz çünkü hava sıcak ve güneşli. Sıcaklık yaklaşık 20 santigrat derece. Batıda bugün bütün gün yağmurlu. Öğlen fırtınalı. Dolayısıyla endişeli ve korkmuş hissedebilirsiniz. Ülkenin ortasında hava kuru ve oldukça rüzgarlı. Sıcaklık 11 santigrat derece. Doğuda hava bulutlu ve yağmurlu. Hava yaklaşık 2 santigrat derece. Öğleden sonra selamlıyor olabilir. İyi günler!

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

B. Read the text on page 75 again and answer the questions.

B. 75. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

SPEKAING

Draw the weather conditions in different seasons in your hometown. Talk about the weather conditions and your feelings.

Memleketinizdeki farklı mevsimlerde hava koşullarını çizin.
Hava koşulları ve duygularınız hakkında konuşun.

I feel moody in winters because it is always cold and snowy.

Her zaman soğuk ve karlı olduğu için kışları karamsar hissediyorum.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

SONG TIME

ŞARKI ZAMANI

Listen to the song and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

Make a poster of two cities.

İki şehrin posterini yapın.

Compare their weather conditions and temperatures. Express your emotions.

Hava koşullarını ve sıcaklıklarını karşılaştırın. Duygularınızı ifade edin.

It is rainy and 110 Celsius in New York in spring. I feel moody.
It’s sunny and 190 Celsius in Sydney in spring. I feel energetic.
New York is colder than Sydney in spring.

İlkbaharda New York’ta hava yağmurlu ve 11  santigrat derece. Huysuz hissediyorum.İlkbaharda Sidney’de hava güneşli ve 19   Santigrat derece. Kendimi enerjik hissediyorum.New York baharda Sidney’den daha soğuktur.

At the end of this unit,

I can make simple inquiries.

I can describe the weather.

I can express emotions.

Bu ünitenin sonunda,

Basit sorgulamalar yapabilirim.

Havayı tarif edebilirim.

Duyguları ifade edebilirim.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

1.Look at the pictures and circle the correct one.

1. Resimlere bakın ve doğru olanı daire içine alın.

1.It is rainy and she feels moody/sleepy on rainy days.

1. Hava yağmurludur ve yağmurlu günlerde kendini huysuz / uykulu hisseder.

2.It is sunny and she feels sad/happy on sunny days.

2. Hava güneşli ve güneşli günlerde kendini üzgün / mutlu hissediyor.

3.It is foggy and she feels anxious/happy on foggy days.

3. Sisli ve sisli günlerde kendini endişeli / mutlu hissediyor.

4.It is cloudy and she feels anxious/sad on cloudy days.

4. Hava bulutlu ve bulutlu günlerde kendini endişeli / üzgün hissediyor.

5.It is stormy and she feels scared/happy on stormy days.

5. Fırtınalı ve fırtınalı günlerde kendini korkmuş / mutlu hissediyor.

6.It is snowy and she feels anxious/happy on snowy days.

6. Hava karlı ve karlı günlerde kendini endişeli / mutlu hissediyor. 

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

2.Draw lines to make sentences and match them with the pictures.

2. Cümleler oluşturun ve bunları resimlerle eşleştirmek için çizgiler çizin.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.