İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 102-120 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 102-120 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite  Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

B.Look at the pictures on pages 102 and 103.Match the occupaitons with the photos.

(102 ve 103. sayfadaki resimlere bakın ve meslekleri eşleştirin)

(7) cook                               (6) driver                                (9) dentist                      (12) worker

(8) mechanic                    (11) architect                           (1) engineer                 (2 ) tailor

(10) salesman                   (3) hairdresser                      (4) manager                     (5)  lawyer

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

LISTENING

A.Listen to the conservation and write the names and jobs under the photos.Then matcth the photos with the sentences.

(Korumayı dinleyin ve fotoğrafların altındaki isimleri ve işleri yazın.Ardından fotoğrafları cümlelerle eşleştirin.)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

PRACTİCE

A.Read the sentences and write the occupations.

(Cümleleri okuyun ve meslekleri yazın.)

1.I can exapmle paitents. [doctor]

I can cook delicious meals. [cook]

I can sew nice suits. [tailor]

I can  look after ill people.[nurse]

I can take orders and serve [waiter]

I can build roads, bridges and building. [engineer]

I can make and sell bread.[baker]

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

SPEAKING

Work in pairs.Think about your dream job.Ask and answer the questions to find out each other’s dream jobs.

(Hayalinizdeki işi düşünün, birbirinizin hayalindeki işleri bulmak için soruları yanıtlayın ve cevaplayın.)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

Read and complete .

Oku ve tamamla

PRACTICE

Write the dates in the blanks.

(Tarihleri boşluklara yazın).

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

A.Listen to the text and tick the correct answer in each line.

(Metni dinleyin ve her satırdaki doğru cevabı işaretleyin)

Doğru Cevaplar

1.Actor

2.10 th November 9144

3.İstanbul

4.Worker

5.Tatlı Dilim

6.22 nd September 1977

7.7 th January 1984..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı 

GAME TIME

Trace and find Tom’s dream job.

(Tom’un hayalindeki işi izleyin ve bulun)

I want to  a/an be lawyer.

(Avukat olmak istiyorum.)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

A.Read the text and write True (T) or False (F9. Then correct the False statements.

(Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Sonra Yanlış deyimlerini düzeltin)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

B.Read the text on page 111 again and answer the questions.

(111. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın)

WRITING

Now it’s your turn.

Write about the occupations and birthdates of your family members.

SIRA SİZDE

Aile üyelerinizin mesleklerini ve doğum günlerini yazınız.

Aşağıdaki örneklere göre aile üyeleriniz hakkında bilgileri yazabilirsiniz.

My father was born on ….. on 13 th June, 1965 ……

He is a/an ……   teacher …..

My mother was born on ………………….  on 11 th December, 1968 ………………………

She is a/an ………… housewife  …… ev hanımı.

My sister was born on ………. on 7th May, 2000 ……..

She is a ………… student ………….

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 

Listen to the song and complete.

(Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

PROJECT TIME

Do some research and complete the chart.Then ask and answer the questions as in the example.

(Biraz araştırma yapın ve çizelgeyi tamamlayın.Sonra örnekte olduğu gibi soruları sorun ve cevaplayın.)

CHECK YOURSELF

(Kendini Kontrol Et)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 

PRACTICE TIME

1.Complete the sentences with the occupations in the box.

(Kutudaki mesleklerle cümleleri tamamlayın)

nurse  waitress engineer salesman  tailor dentist farmer hairdresser.

2.Circle the correct option.

(Doğru seçeneği daire içine alın)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 

3.Listen and answer the questions.

(Dinleyin ve soruları cevaplayın)

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 

4.Complete the sentences with “am/is/are/was/were ” and their negative forms.

4.(Cümleleri “am / is / are / was / were” ve olumsuz formlarıyla tamamlayın.)

5.Correct the mistakes and rewrite the sentences.

5.(Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazın.)

 

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.