İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 122-136 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 122-136 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite  Sayfa 122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-134-135-136 Cevapları

 

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 

A. Where were you on your last holiday?
What was your holiday like?
Share your opinions with your friends.

A. Son tatilinizde neredeydiniz?
Tatilin nasıldı?
Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

B. Look at the pictures on pages 122 and 123.
Match the places and activities with the photos.

B. 122. ve 123. sayfalardaki resimlere bakın.
Yerleri ve aktiviteleri fotoğraflarla eşleştirin.
.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı 

LISTENING

A. Listen to Jane and tick the activities you hear.

Look at the pictures and write what they did on their holidays..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

Look at the pictures and write what they did on their holidays

Resimlere bakın ve tatillerinde yaptıklarını yazın...

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

A. Look at the example below. Make similar dialogues.
Complete the chart according to your and your friends’ answers.

A. Aşağıdaki örneğe bakın. Benzer diyaloglar yapın.
Tabloyu sizin ve arkadaşlarınızın cevaplarına göre tamamlayın.
.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı 

B. Look at the example and describe what Alice and her friends did on their
last holiday.

B. Örneğe bakın ve Alice ve arkadaşlarının kendi
son tatil.
.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

GAME TIME

Look at the pictures and do the puzzle.

Resimlere bakın ve yapbozu yapın..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı 

SONG TIME

Listen to the song and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 

READING

A. Read the texts and underline the holiday activities.

A. Metinleri okuyun ve tatil aktivitelerinin altını çizin..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 

B. Read the texts on page 130 and write the names on the correct pictures.

B. 130. sayfadaki metinleri okuyun ve isimleri doğru resimlerin üzerine yazın.

C. Read the texts again and answer the questions.

C. Metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

D. Which of the holidays on page 130 do you prefer? Why?

D. 130. sayfadaki tatillerden hangisini tercih edersiniz? Neden?.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı 

WRITING

Write an e-mail about your last holiday to your e-friend Mike.

E-arkadaşınız Mike’a son tatiliniz hakkında bir e-posta yazın..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı 

PROJECT TIME

Prepare a booklet of different holiday activities in your region.
Draw or paste the pictures of the acitivities and write their names
on your booklet.
Present your booklet to your classmates.

Bölgenizdeki farklı tatil aktiviteleri için bir kitapçık hazırlayın.
Etkinliklerin resimlerini çizin veya yapıştırın ve isimlerini yazın
kitapçığınızda.
Kitapçığınızı sınıf arkadaşlarınıza sunun.
.

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı 

PRACTICE TIME

1. Match the words with the pictures and write them in the blanks.

1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve boşluklara yazın..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı 

2. Circle the correct one.

2. Doğru olanı daire içine alın.

3. Correct the mistakes and rewrite the sentences.

3. Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazın..

6.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 

4. Look at the pictures and make sentences as in the example.

4. Resimlere bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.

.

 

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.