MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 1.ÜNİTE SAYFA 14-35 CEVAPLARI 2020

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 1.ÜNİTE SAYFA 14-35 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 14-40 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 368 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı 1 cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  15 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

7 · 7 · 7 · 7 tekrarlı çarpımına göre aşağıda
istenen bilgileri yazınız.
Üslü ifade olarak gösterimi:
Okunuşu:
Taban:
Kuvvet:

SIRA SİZDE 2

47 üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.

SIRA SİZDE 3

Damla, üç gün boyunca her gün bir önceki
gün okuduğu sayfa sayısının 5 katı sayfa
kadar kitap okuyor. Damla ilk gün 5 sayfa
kitap okuduğuna göre Damla’nın 3. günde
okuduğu sayfa sayısını üslü ifade olarak
gösteriniz ve bu üslü ifadenin değerini hesaplayınız.

SIRA SİZDE 4

Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt eş parçalar
olacak şekilde dörde sonra üst üste konularak
tekrar dörde kesiliyor. Kâğıtlar benzer
şekilde 3. kez kesildiğinde elde edilen parça
sayısını üslü ifade olarak gösteriniz ve bu
üslü ifadenin değerini hesaplayınız.

.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  16 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 5

106 ifadesinin kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

SIRA SİZDE 6

100 000 000 sayısını üslü ifade olarak yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  17 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.
• 6 · 6 · 6 · 6 ifadesi üslü olarak ………………..
şeklinde yazılabilir.
• 43 sayısının okunuşu ……………….. veya
……………….. şeklinde ifade edilebilir.
•105 üslü ifadesi ……………….. basamaklıdır.
2. 5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire
vardır. Buna göre apartmanın daire sayısını
gösteren üslü ifadeyi yazınız.

3. Aşağıdaki üslü ifadelerle karşılarındaki değerleri
eşleştiriniz.

4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5. Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı işlemlerden
hangisinin sonucu doğrudur?.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  18 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

120 – 42 · 5 işleminin sonucunu bulunuz.

SIRA SİZDE 2

45 + 3 · 24 işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  19 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 3

(3 + 7) · 4 – 9 ÷ 32 işleminin sonucunu bulunuz.

SIRA SİZDE 4

48 ÷ (12 – 4) + 7 · 2 işleminin sonucunu
bulunuz.

SIRA SİZDE 5

(160 – 40) ÷ 22 · 2 + 10 işleminin sonucunu
bulunuz.

SIRA SİZDE 6

24 · 3 – 16 ÷ 4 + 45 işleminin sonucu
102den kaç fazladır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  20 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun ifadeleri yazınız.
• İçerisinde üslü ifade, toplama ve çarpma
işlemi bulunan işlemde işlem önceliğine
göre önce üslü ifade, sonra ………………..,
sonra da ……………….. işlemleri yapılır.
• İçerisinde çıkarma, bölme işlemi ve parantez
içi işlem bulunan durumlarda işlem
önceliğine göre önce ……………….., sonra
bölme sonra da ……………….. işlemi yapılır.
• Aynı işlem önceliği sırasına sahip işlemler
……………….. doğru sırayla yapılır.

2. Aşağıdaki noktalı yerlere “<”, “>” ve “=”
sembollerinden uygun olanı yazınız.

3. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.

4. Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz.

5. I. 23 + 2 · 3 = 12
II. 25 · 2 – 10 = 40
III. (32 ÷ 4) · 2 = 16
IV. 125 – (5 + 3 · 2) = 110
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

6.İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap
makinesinde sırayla 14, -, 10, +, 8, ÷, 2
tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı görünür?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  21 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını
çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma
özelliğini kullanarak bulunuz.

SIRA SİZDE 2

Aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin toplama
işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak
yapınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  22 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 3

30 · 59 işleminin sonucunu dağılma özelliğini
kullanarak bulunuz.

SIRA SİZDE 4

39 · 103 işleminin sonucunu dağılma özelliğini
kullanarak bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  23 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 5

Zeynep Hanım, satmak için her bir kolide
5 kavanoz çilek reçeli ve 4 kavanoz kayısı
reçeli olan 10 koli hazırlamıştır. Zeynep Hanım’ın
toplam kavonoz sayısını ortak çarpan
parantezine alma özelliği ile ifade ediniz.

SIRA SİZDE 6

Bir sınavda her doğru cevap için 4 puan verilirken
her yanlış cevap için 2 puan siliniyor.
30 soruluk bir sınavda bütün soruları cevaplayan
ve 15 doğru cevabı olan Nihal’in kaç
puan alacağını ortak çarpan parantezine
alma özelliğini kullanarak hesaplayınız.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  24 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve toplam
karelerin sayısını çarpma işleminin dağılma
özelliğini kullanarak bulunuz.

2. 36 · (13 + 25) = 36 · + 36 · 25
işleminde yerine yazılması gereken sayıyı
bulunuz.

3.Bir düğün salonundaki 65 masanın her biri
10 papatya ve 5 gül ile süslenecektir. Bunun
için kullanılacak papatya ve güllerin
toplam sayısını ortak çarpan parantezine
alma özelliğini kullanarak bulunuz.

4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5.I. adım 68 · 99 = 68 · (100 – 1)
II. adım = 68 · 100 – 68 · 1
III. adım = 680 – 68
IV. adım = 612
Eda, öğretmeninin sorduğu 68 · 99 işlemini
kısa yoldan yukarıdaki gibi yapmıştır.
Buna göre Eda ilk hatayı kaçıncı adımda
yapmıştır?

6. 8 · 32 işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  25 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

250 yataklı bir hastanede 3 yataklı 40 oda,
4 yataklı 22 oda vardır. Diğer odalar 2 yataklı
olduğuna göre bu hastanede toplam
kaç oda vardır?

SIRA SİZDE 2

İki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 62
olduğuna göre 2 yıl önceki yaşları toplamı
kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 3

Millî Kütüphanedeki yaklaşık 224 000 kitap
dışı materyali (plaklar, afişler, tablolar, haritalar,
pullar vb.) arşivlemek isteyen bir görevlinin
her gün 1000 eseri arşivlediği düşünüldüğünde
tüm kitap dışı materyalleri kaç
ay, kaç günde arşivleyebileceğini bulunuz.

SIRA SİZDE 4

Ekim ayında Dünya Hayvanları Koruma
Günü kapsamında gösterime girecek tiyatroda
kazanılan para hayvanların beslenme ve
barınma ihtiyaçları için kullanılacaktır. Gösterilecek
tiyatroyu konu alan bir problem kurunuz
ve kurduğunuz problemi çözünüz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  27 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 5

Ceren’in kumbarasında 1 lira, 50 kuruş ve
25 kuruştan oluşan toplam 240 lira vardır.
300 tane 25 kuruş, 50 tane 50 kuruş bulunan
bu kumbarada kaç tane 1 lira vardır?

SIRA SİZDE 6

Bir sınıftaki öğrenciler boy sırasına dizildiğinde
Gül baştan 15. sırada, sondan 17. sıradadır.
Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

SIRA SİZDE 7

Bir okuldaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci
sayısının 2 katından 40 eksiktir. Okulda toplam
320 öğrenci olduğuna göre kız öğrenci
sayısı kaçtır?

SIRA SİZDE 8

Bir basketbol maçında üç ve iki sayılık atış
yapabilen Semih’in 29 sayı alabilmesi için
en az kaç atış yapması gerektiğini bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  28 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME

1.Yukarıdaki hedef tahtasında sarı bölgeyi vuranlara
10 puan, mavi bölgeyi vuranlara
5 puan verilmektedir. Pembe bölgeyi vuranlardan
ise 3 puan silinmektedir. Atiye ve Merve
altışar atış yapmıştır. Atiye 2 defa sarı, 1 defa
mavi ve 3 defa pembe bölgeyi vurmuştur. Merve
de 3 defa sarı, 2 defa mavi ve 1 defa pembe
bölgeyi vurmuştur. Buna göre, Atiye ve Merve’nin puanlarını
bulunuz.

2.5 kg, 4 kg, 6 lira, 8 lira ve 60 lira verilerini
kullanarak problem oluşturunuz.

3.Okul çıkışında lokantaya giden Salih ve 4
arkadaşı yemek yedikten sonra ödenecek
hesabı eşit olarak paylaşacakları sırada
Salih cüzdanını unuttuğunu fark etmiştir.
Salih’in arkadaşları kişi başı 4 lira fazla vererek
hesabı ödediklerine göre toplam kaç
lira hesap ödenmiştir?

4.Sinan, kardeşi Halil doğduğunda 10 yaşındadır.
15 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları
farkı kaç olur?

5.Hülya yukarıda fiyatları verilen ürünlerin
her birinden ikişer tane almıştır. Buna
göre Hülya’nın ödeyeceği toplam miktarı
veren işlem aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilebilir?

6.Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısı
30’dur. Tavukların toplam ayak sayısı 26
olduğuna göre bu kümesteki tavşanların
sayısı kaçtır?

7.Ahmet, 8 litrelik ve 6 litrelik kovaları kullanarak
bahçelerindeki süs havuzunu
doldurmak istiyor. 8 litrelik kovayı 5 kez,
6 litrelik kovayı 7 kez kullandığında havuzun
yarısı dolduğuna göre havuzun tamamı
kaç litre su alır?

8. Her ay maaşının sekizde birini biriktiren
Can’ın bir yılın sonunda 1200 lira parası
biriktiğine göre Can’ın maaşı kaç liradır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  29 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz.

SIRA SİZDE 2

40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanlarının
toplamı kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  30 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 3

48 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç
tanesi rakamdır?

SIRA SİZDE 4

30 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamını
bulunuz.

SIRA SİZDE 5

Yukarıda verilen tablodaki sayılar arasında
6’nın katlarını işaretleyiniz.

SIRA SİZDE 6

•18’in katıdır.
• İki basamaklıdır.
• Rakamlarının çarpımı 0’dır.
Yukarıda özellikleri verilen sayıyı bulunuz..

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  31 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun ifadeleri yazınız.
• Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının
……………….. denir.
• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla
çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının
……………….. denir.
• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları
……………….. sayılarıdır.

2.Kaan, biriktirdiği parası ile 48 tane roman
almıştır. Kaan, bu romanları arkadaşlarına
eşit sayıda hediye etmek istiyor.
Kaan’ın romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini
bulunuz.

3.Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki
sayıları eşleştiriniz.

4.Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir.
Bu uzunluğu veren sayının çarpanlarından
kaç tanesi tek sayıdır?

5.Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir.
Bu uzunluğu veren sayının çarpanlarından
kaç tanesi tek sayıdır?

6.110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi
rakamdır?

7.7’nin 50’den küçük katları aşağıdakilerden
hangisidir?

8.96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklinde
gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayıların
toplamı kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  32 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 1

Dört basamaklı 347 sayısının birler basamağı
3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile
tam bölünebildiğine göre kaç farklı değer
alır?

SIRA SİZDE 2

Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için
arkadaşlarına ipucu veriyor.
• 3’e tam bölünür.
• Birler basamağında 5 rakamı vardır.
• Sayı üç basamaktan oluşur.
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır.
Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  33 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 3

Dört basamaklı 2 64 doğal sayısı 6 ile kalansız
bölünebiliyor. Buna göre yerine yazılabilecek
rakamları bulunuz.

SIRA SİZDE 4

3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri
değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam
bölünmez?

SIRA SİZDE 5

Dört basamaklı 586 sayısı 4 ile tam bölünebiliyor.
Buna göre yerine yazılabilecek
rakamları bulunuz.

SIRA SİZDE 6

690 sayısı 5 ile kalansız bölünebilen rakamları
farklı bir doğal sayı ise yerine kaç
farklı rakam yazılabilir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  34 Cevabı (2020-2021)

SIRA SİZDE 7

3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç
olduğunu bulunuz.

SIRA SİZDE 8

6 5 dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız
bölünebilmektedir. ve ifadesinin alabileceği
değerler nelerdir?

SIRA SİZDE 9

Dört basamaklı, 10’a tam bölünebilen rakamları
farklı en büyük sayıyı bulunuz.

SIRA SİZDE 10

18 · 12 · 31 işleminin sonucunun 10 ile bölümünden
kalan kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa  35 Cevabı (2020-2021)

KONU DEĞERLENDİRME

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.
• Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o
doğal sayının ……………… olarak ifade edilir.
• Birler basamağındaki rakamı …….. veya
…….. olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir.
• Bir doğal sayı hem ……………….. ile hem
de ……………….. ile kalansız bölünebiliyorsa
6 ile kalansız bölünür.

2.Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin
sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölünebilen
iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor.
Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin
sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini
bulunuz.

3.Dört basamaklı 5 6 sayısı hem 3’e hem
de 9’a kalansız bölünebildiğine göre ve
yerine gelecek değerleri bulunuz.

4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5. Dört basamaklı 34 1 sayısı 3 ile tam bölünüp
9 ile tam bölünemediğine göre
ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?

6. Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çarpanları
verilmiştir. Tabloya göre hangi sayının
çarpanı eksik verilmiştir?

7. 56 2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile
tam bölünebildiğine göre yerine kaç
farklı rakam yazılabilir?

8. Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4
ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı
kaçtır?

 

6.SINIF MEB ve ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.