MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 1.ÜNİTE SAYFA 36-53 CEVAPLARI 2020

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 1.ÜNİTE SAYFA 14-35 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 36-53 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 368 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı 1 cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 36 Cevabı (2020-2021)

Hazır mıyız?
Arkadaşınızın aklından tuttuğu sayının sadece 1’e ve kendisine bölünebilen tek basamaklı bir sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının kaç olabileceğini düşününüz ve açıklayınız.

Bu sayılar 5 ve 7 olabilir. Çünkü bu sayılar asal sayılardır. 1 e ve kendilerinden başka bir sayıya tam bölünemezler.

Sıra Sizde 1 

36 sayısına en az kaç eklenirse elden edilen sayı asal bir sayı olur?

En az 1 eklenirse asal sayı olur.

Sıra Sizde 2 

11, 12 ve 13 sayılarından hangilerinin asal sayı olduğunu belirleyiniz.

11 ve 13 sayıları asaldır.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 37 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 3 

4, 6, 8, 9 ve 10 sayıları Eratosthenes Kalburu’nda daha önceden boyanmıştır. Bu sayılar ve katlarının neden boyalı olduğunu yorumlayınız.

Asal sayı olmadıkları için boyanmışlardır.

Sıra Sizde 4

Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır?

13-2 = 11 dir.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 5 

120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.

Sıra Sizde 6 

45 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.

Sıra Sizde 7 

450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.

Sıra Sizde 8 

132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

2.Yanda 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli gösterilmiştir. Buna göre:

a) A, B ve C sayılarını bulunuz.

b) K, L ve M sayılarını bulunuz.

3.Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarını bulunuz.

4.Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanlarını eşleştiriniz.

5.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

6.1Δ iki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre Δ yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?

7. 1, 3, 9, 13, 51, 41, 43, 54, 75

Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir?

8.21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

Hazır mıyız?
8 adet defter ve 12 adet kalem kendi aralarında gruplara ayrılarak çocuklara dağıtılacaktır. Her bir çocukta eşit sayıda defter ve eşit sayıda kalem olacak şekilde kaç farklı paylaşım yapılabileceğini düşününüz ve açıklayınız.

Herkese 1 er 2 şer ve 4 er dağıtma yapılabilir.

Sıra Sizde 1

48 ve 72 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz.

48 ve 72 sayısının ortak bölenleri : 2,3,4,6,8,12 dir.

Sıra Sizde 2

Ağırlıkları 72 ve 64 kilogram olan çuvallardaki nohutlar eşit ağırlıklı paketlere konulacaktır. Buna göre bir paketteki nohutun ağırlığının kaç kilogram olabileceğini bulunuz.

2,4,8 olabilir.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 41 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 3

Ali’nin 20 misketi, Can’ın 15 misketi vardır. Ceren’in ise Ali ve Can’ın misket sayılarının katı olan bir sayı kadar misketi vardır. Buna göre Ceren’in misket sayısı kaç olabilir?

60 olabilir. Çünkü 60 hem 20 ‘nin hem de 15’in katıdır.

Sıra Sizde 4

5 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.

45 ve 90 5 ve 9’un ortak katlarıdır.

Sıra Sizde 5

6 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.

18,36,54 ve 72 6 ve 9’un ortak katlarıdır.

Sıra Sizde 6

Bir kasadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır. Bu armutlar dörderli ve yedişerli olarak gruplara ayrılabildiğine göre kasadaki armut sayısı kaçtır?

4 ve 7’nin ortak katları 28 , 56 ve 84 dür. Bize soruda 40 ile 60 arasında dediği için cevap 56 dır.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

1.Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen biçimindeki çim alan, eş kareler şeklinde bölgelere ayrılmak isteniyor. Buna göre eş şekildeki her bir parçanın kenar uzunluğunun kaç metre olabileceğini bulunuz.

2.Taner, yukarıda verilen iki odun parçasını eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde parçalara ayırmayı düşünüyor. Parçaların kaç santimetre olabileceğini bulunuz.

3.Aynı hastanede çalışan doktorlardan Mehmet Bey 6 günde  bir, Sinem Hanım 10 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki doktor aynı gün nöbet tuttuktan kaç ay sonra tekrar birlikte nöbet tutar? (1 ay=30 gün)

4.Selin, aklından tuttuğu sayının 4 ve 3’e kalansız bölündüğünü söylüyor. Selin’in aklından tuttuğu sayı 30 ile 70 arasında olduğuna göre bu sayının kaç olabileceğini bulunuz.

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6.Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisinin ortak bölen sayısı en çoktur?

7.Çiçek dükkânı olan Gül Hanım, sardunyalarını altışarlı ve sekizerli grupladığında hiç sardunya artmıyor. Gül Hanım’ın dükkânında 300’den fazla sardunya olduğu bilindiğine göre en az kaç sardunya vardır?

8.Bir yarış pistinde iki araç başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yöne doğru harekete başlamıştır. Birinci araç başlangıç noktasına 18 dakikada, ikinci araç ise başlangıç noktasına 24 dakikada geldiğine göre bu araçlar ilk kez kaç dakika sonra başlangıç noktasında tekrar yan yana gelir?

 

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 43 Cevabı (2020-2021)

Hazır mıyız?

Evimizde, okulumuzda ya da çevremizde neleri grupluyoruz Ayakkabılarımızı, kıyafetlerimizi yazlık ve kışlık şeklinde gruplamanın hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilir miyiz?

Evet kolaylaştırmaktadır. Örneğin çevremizdeki atıkları gruplaştırıyoruz.

Sıra Sizde 

Çantanızdaki eşyalar bir küme ise elemanlarını belirtiniz.

Defterler, kalemler, silgi, kitaplar …

Sıra Sizde 

Sınıfınız bir küme ise elemanlarını belirtiniz.

Kapı, pencere ,masa, sıra …

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 1

Yazlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim veriniz. Kümenin elemanlarını sembolle gösteriniz.

Sıra Sizde 2

Kışlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim veriniz. Kümenin elemanlarını sembolle gösteriniz.

Sıra Sizde 3

Yandaki akvaryumun içerisindeki nesnelerin oluşturduğu kümeyi isimlendiriniz ve kümenin eleman sayısını bulunuz.

Sıra Sizde 4

Yandaki akvaryumda bulunan balıkların oluşturduğu kümeyi isimlendiriniz ve bu kümenin kaç elemanlı olduğunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 45 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 5

H = {cumartesi, pazar}
Liste yöntemiyle verilen H kümesini ortak özellik yöntemi ile yazınız.

H = {hafta sonu günleri}

Sıra Sizde 6

E = {E ile başlayan aylar}
Ortak özellik yöntemiyle verilen E kümesini liste yöntemiyle yazınız.

E ={Eylül, Ekim}

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 7

Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesi ile tek basamaklı çift sayılardan oluşan Ç kümesinin ortak elemanlarını sembolle gösteriniz.

A∩Ç

Sıra Sizde 8

Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesi ile tek basamaklı çift sayılardan oluşan Ç kümesinin birlikte oluşturduğu kümenin elemanlarını sembolle gösteriniz.

A∪Ç

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 47 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki boşluklara “∈ ” veya “∉ ” sembollerinden uygun olanını yazınız.

2.İ = {İsminizi oluşturan harfler}

Ortak özellik yöntemiyle verilen İ kümesini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi ile gösteriniz.

3.Yukarıda Selcen ve Ezgi’nin alışveriş listesi sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiştir. Buna göre S ∩ E kümesinin elemanını veya elemanlarını bulunuz.

4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5.Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kümelerin hangisinin eleman sayısı en azdır?

6.Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7.K ∪ İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

8.Şekilde İ ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna göre hangisinin elemanıdır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 48 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Semra’nın her gün çözdüğü soru sayısı 6’nın katıdır. Buna göre Semra’nın çözdüğü soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yandaki tabloda verilen sayılardan en küçük ve en büyük asal sayıların çarpımı kaçtır?

Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bir kırtasiyede 5 kalem alana 1 kalem hediye edilmektedir. Hediye edilen kalemlerle birlikte 98 kalem alan bir kişinin aldığı kalemlerden kaç tanesi hediyedir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 49 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 

9.13 ve 23 sayıları için yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

10.4 basamaklı 25Δ1 sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için Δ yerine gelebilecek rakamlar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

11.9’a bölünebilen bütün sayılar aynı zamanda …… ile bölünür.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa yanlış olur?

12.O = {2,3,5}
Yukarıdaki O kümesinin elemanları, verilen sayı çiftlerinden hangisinin ortak bölenidir?

60 sayısının asal çarpanları B kümesini, 70 sayısının asal çarpanları C kümesini oluşturmaktadır.

13.Verilen bu bilgilere göre B ve C kümeleri ile ilgili 13, 14 ve 15. soruları cevaplayınız. B kümesinin elemanları liste yöntemi ile aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

14.C kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15.B ∩ C kümesinin elemanları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

16.K = {“KIRŞEHİR” kelimesini oluşturan harfler} K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 52 Cevabı (2020-2021)

SAYI ARAMA

Verilen soruların cevapları tabloda saklıdır. Cevapları bulduğunuzda yanda gösterildiği gibi etrafını çiziniz.

 

6.SINIF MEB ve ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.