MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 2.ÜNİTE SAYFA 54-74 CEVAPLARI 2020

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 2.ÜNİTE SAYFA 54-74 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 2.Ünite Tam Sayılar Kesirlerle İşlemler Konusu Sayfa 54-74 cevaplarını hazırladık.Ι

6.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 368 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı 1 cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 54 Cevabı (2020-2021)

Hazır mıyız?
Doğal sayılar ve kesirler dışında başka sayılara da ihtiyaç var mıdır? Hava durumu haberlerinde ülkemizin en soğuk ve en sıcak illerinin hava sıcaklıklarının nasıl gösterildiğini araştırınız.

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.

Deniz seviyesinin 10 metre altı :

3000 lira gelir :

Sıfırın altında 5 derece :

Zeminin iki kat üstü :

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.

Deniz seviyesinin 3 metre üstü :

Zeminin 4 kat üstü :

150 lira gider :

Zeminin bir kat altı :

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 55 Cevabı (2020-2021)

Tartışalım

Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı mıdır?

Sıra Sizde 3

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

-1 ile 7 arasındaki tam sayılar nelerdir?

-3 ile -8 arasındaki tam sayılar nelerdir.

Sıra Sizde 4

Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda
harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 56 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

2.Aşağıdaki tam sayıları ifade eden cümleler kurunuz.

3.Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda
ve şekillerine karşılık gelen tam sayıları bulunuz

4.-6 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır?

5.Yandaki termometreye göre a, b, c ve d harfleri
yerine gelecek tam sayılardan hangisi yanlış yazılmıştır?

6.Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış verilmiştir?

7.-18, +32, -70, +25, +13, -6
Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif
tam sayıdır?

8.Yukarıdaki M kümesinin elemanlarından
kaç tanesi pozitif tam sayıdır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

Hazır mıyız?

Sıra Sizde – 1

0, -1, -99, +22 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.

Sıra Sizde – 2

+7, -8, -100, +100 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 58 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde – 3

Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir?

Sıra Sizde – 4

Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir?

Sıra Sizde – 5

7, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür?

Sıra Sizde – 6

-11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 59 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde – 7

Yukarıdaki boşluklara “<”, “>” sembollerinden hangisi gelmelidir?

Sıra Sizde – 8

-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14

Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.

2.Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz.

3.-45 < 0 < -8 < -29 < 14

Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir?

4.I⊕ I =5 ifadesinde ⊕’ın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

5.Yandaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla
“=”, “<”, “>” işaretlerinden hangisi gelmelidir?

6.A= {-5, -4, -3, -1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 4’ten küçüktür?

7.I-6I, 0, -5, -1

Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

8.Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın I, II ve III numarayla belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

Hazır Mıyız

Un helvası yapımında 1 kg un, 1/4 kg sıvı yağ, 1/3 kg tereyağı, 1/2 kg şeker kullanılmaktadır. Bu tarifte ağırlık olarak en fazla kullanılan malzemenin ne olduğunu düşününüz.

Sıra Sizde – 1

2/3 , 5/12  ve 8/16 kesirlerini küçükten büyüğe
doğru sıralayınız.

Sıra Sizde – 2

Aynı havuzun birinci musluk saatte 2/7 ’sini ikinci musluk saatte 6/12 ’sını üçüncü musluk ise saatte 8/15 ’ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 62 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde – 3

Sayfa sayıları eşit olan romanlardan Elif, romanının 14/15 ’ünü, Ece15/16  ’ini, Efe ise 16/17  ’sını okumuştur. Buna göre kim daha fazla sayfa okumuştur?

Sıra Sizde – 4

6/7 , 7/8 ve 8/9 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Sıra Sizde – 5

Bir seradaki çiçeklerin 3/4 ’ü papatya, 1/6 ’i gül ve 5/12 ’i laledir. Serada en az bulunan çiçek türü hangisidir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde – 7

2 3/5 ve 3 1/2 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak
sıralayınız.

Sıra Sizde – 8

13/4 ve 8/3 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak
sıralayınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.

2.Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C noktalarına karşılık gelen kesirleri bulunuz.

3. 3/5 , 1 2/3 , 7/2 kesirlerini küçükten büyüğe
doğru sıralayınız.

4.Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz.

5.Eşit hacimli üç şişedeki bal miktarı aşağıda
gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6.1/8 < Δ < 5/12 şartını sağlayan Δ kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7.4 m uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyor. Sonra paylaştırılan ipleri Şevval 7, Furkan 10, Ela 6 ve Melih 12 parçaya ayırıyor. Buna göre hangisinin elde ettiği ip parçası en uzundur?

8.Δ/4 kesri 5/10 kesrinden büyüktür. Buna göre ’in alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 65 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde -1

1/3 + 2/6 işleminin sonucunu bulunuz.

Sıra Sizde -2

2/5 + 3/10 işleminin sonucunun 1’den büyük
olup olmadığını bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde -3

1/6 + 1/7 işleminin sonucunu bulunuz.

Sıra Sizde -4

Bir terzi elindeki kumaşın 1/4 ’i ile etek, 2/5 ’si ile ceket dikmiştir. Terzinin elindeki kumaşın kaçta kaçını kullandığını bulunuz.

Sıra Sizde -5

Bir miktar cevizin Seda 2/9 ’sini, Merve 3/8 ’ünü yemiştir. Buna göre Seda ve Merve’nin birlikte tüm cevizlerin kaçta kaçını yediğini uygun kesir modelleriyle gösteriniz.

Sıra Sizde -6

1/5 +1/2 işleminin sonucunu uygun kesir modelleriyle bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde -7

Zeynep, evinin bahçesine boyu 3/5 metre olan bir fidan dikmiştir. Bir süre sonra fidanın boyunun ilk ölçüme göre 1 1/4  metre daha uzadığını bulmuştur. Buna göre fidanın boyu kaç metredir?

Sıra Sizde -8

2 3/5 + 1 1/7 işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 68 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde -9

Beden Eğitimi dersinde öğrencilerin 2/5 ’si basketbol, 3/8 ’ü tenis oynamaktadır. Basketbol oynayan öğrencilerin tenis oynayan öğrencilerden farkı tüm öğrencilerin kaçta
kaçıdır?

Sıra Sizde -10

5/6 – 3/7 işleminin sonucunu bulunuz.

Sıra Sizde -11

Bir bahçenin 2/5 ’sine kavun, 1/2′ sine karpuz ve kalan kısmına domates tohumu ekilecektir. Domates tohumu ekilecek kısım tüm bahçenin kaçta kaçıdır?

Sıra Sizde -12

Bir sepetteki elmaların 3/10 ’ü çürük çıkmıştır. Sepetteki sağlam elmalar toplam elmaların kaçta kaçıdır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 69 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Yukarıdaki eş bardaklardan 1, 2 ve 3. bardakların
kaçta kaçının su ile doldurulduğu yanlarına yazılmış, 4. bardağın içi boş bırakılmıştır. 1, 2 ve 3. bardaktaki su 4. bardağa boşaltılırsa 4. bardağın kaçta kaçı su ile dolar?

2.Yukarıda model olarak verilen işlemi kesirlerle
ifade ediniz.

3.Yukarıdaki modellerde gösterilen şekiller karedir. Buna göre A, B, C modellerinin ifade ettiği kesirlerin toplamını bulunuz.

4.Sercan’ın boyu 1 9/10 metre, Hasan’ın boyu 1 3/5 metredir. Buna göre hangisinin boyunun daha uzun olduğunu ve aralarındaki boy farkını bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 70 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 1

Bir pasta her bir çocuğa pastanın 3/10’ü verilecek
şekilde 3 çocuğa dağıtılıyor. Buna göre toplamda pastanın ne kadarı dağıtılmıştır?

Sıra Sizde 2

3 tane 5/18 kaç eder?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 71 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 3

9 doğal sayısını 1/3 ve 3/ 5 kesirleri ile çarpınız ve işlemlerin sonuçlarını 9 doğal sayısıyla karşılaştırınız.

Sıra Sizde 4

16 sayısını 1/8 ve 10/8 kesirleri ile çarpınız, işlemlerin
sonuçlarını 16 doğal sayısıyla karşılaştırınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 72 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 5

Suna, parasının 1/3 ’ini markette harcamıştır. Markette harcadığı paranın 2/7 ’si ile çikolata aldığına göre Suna tüm parasının kaçta kaçı ile çikolata almıştır?

Sıra Sizde 6

Bir otobüsteki yolcuların 4/5 ’ü öğrencidir. Öğrencilerin ise 3/8 ’ü kızdır. Buna göre otobüsteki yolcuların kaçta kaçı kız öğrencidir.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 73 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 7

2/3 . 4/5 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.

Sıra Sizde 8

1/5 . 2/7 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 74 Cevabı (2020-2021)

Konu Değerlendirme

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.

2. 2 2/3 . 3 1/2 işleminin sonucunu bulunuz.

3.Ayşe, parasının 2/3 ’sinin 1/4 ’ini kardeşine vermiştir. Buna göre Ayşe’nin kalan parası tüm parasının kaçta kaçıdır?

4.Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden
uygun olanlarıyla doldurunuz.

5.Buket’e öğretmeni bir proje ödevi vermiştir. Buket her hafta ödevinin 2/15 ’sini yapmaktadır. Buna göre bir ayın sonunda Buket proje ödevinin kaçta kaçını yapmış olur?

6.SINIF MEB VE ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.