MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 2.ÜNİTE SAYFA 40-68 CEVAPLARI 2020

6.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 2.ÜNİTE SAYFA 40-68 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 2.Ünite Çarpanlar ve Katlar Konusu Sayfa 40-68 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Cevapları 2020-2021

6.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 368 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı 2 cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

GEÇMİŞE YOLCULUK

1.Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2.Aşağıdaki sayılardan 6’nın katı olanları işaretleyiniz.

3.Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

4.Aşağıdaki kalanlı bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞMA SAYFASI

1.Aşağıda verilen doğal sayıların çarpanlarını bulunuz.

2.Aşağıda verilen doğal sayıların tam bölenlerini bulunuz.

3.Aşağıdaki sayıların tam katlarını 100’e kadar yazınız.

4.20 sayısının 130 ile 220 arasındaki tam katlarını bulunuz.

5.32 sayısının 140 ile 330 arasındaki tam katlarını bulunuz.

6.7 sayısı, 4☐ iki basamaklı sayısının bir çarpanı ise “☐” yerine gelebilecek değerleri bulunuz.

7. 8 sayısı, 8△ iki basamaklı sayısının bir böleni ise “△” yerine gelebilecek değerleri bulunuz.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 45 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen boşlukları; eğer sayı tablonun başındaki sayının çarpanı ise ” ✓ ” değilse “X” işareti ile doldurunuz.

2.Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(….) 6 sayısı, 48’in çarpanıdır.
(….) 3 sayısı, 32’nin bölenidir.
(….) 54 sayısı, 8’in katıdır.
(….) 28 sayısı, 7’nin katıdır.
(….) 42 sayısı, 6’nın katıdır.
(….) 5 sayısı, 54’ün çarpanıdır.

3.Bekir Öğretmen; öğrencilerinden 40 sayısını, iki sayının çarpımı şeklinde yazmalarını ister. Buna göre aşağıdaki öğrenci cevaplarından hangisi yanlıştır?

4.“Aklından bir sayı tut, bu sayıyı 2 ile çarp, sonuca 10 ekle, 2’ye böl ve bu sayıdan ilk başta tuttuğun sayıyı çıkar.”
Yukarıdaki yönergeleri takip ederek bulduğunuz sonucun 100’den küçük, en büyük katı kaçtır?

5.Down sendromlu bireyler, meşguliyet terapi etkinliklerinde çeşitli mekânlarda kullanılmak üzere dikdörtgen masa imal ediyorlar. Masaların yüzey alanları 12 m2 ve kenar uzunlukları doğal sayı ise kaç farklı masa imal edilebileceğini bulunuz.

 

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

Sol üst köşeden 1 ile başlayarak tüm kutuları numaralandırınız.

• Renkli kalemle önce 2’yi, daha sonra 2’nin katlarının olduğu kutuları boyayınız.

• Boyadığınız kutulardan rastgele 3 tanesini seçerek 2 ile bölünüz.

Boyalı kutulardaki rakamların ortak özelliği nedir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 48 Cevabı (2020-2021)

• Yukarıdaki tablonun ilk satırına 12’den başlayarak 3’ün katı olan sayıları yazınız.

• Tablonun ikinci satırına ise üstteki her bir kutuya yazdığınız sayının rakamları toplamını yazınız.

İkinci satırda yazılı sayıların ortak özelliği nedir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 50 Cevabı (2020-2021)

• Yukarıdaki tablonun ilk satırına 81 ile başlayarak 9’un katı olan sayıları yazınız.

• Tablonun ikinci satırına ise üstteki her bir kutuya yazdığınız sayının rakamları toplamını yazınız.

İkinci satırda yazılı sayıların ortak özelliği nedir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 52 Cevabı (2020-2021)

• Dört ile tam bölünebilen üç basamaklı en küçük sayıyı yukarıdaki tabloya yazınız.

• Yazdığınız sayıyı dörder artırarak tabloyu tamamlayınız.

Tablodaki sayıların son iki basamağının ortak özelliği nedir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 53 Cevabı (2020-2021)

• Yukarıdaki sayıların yanındaki kutucuklara eğer o sayı; 2, 3 veya 6 ile tam bölünebiliyorsa “✓” işareti koyunuz.

Yukarıdaki sayılar arasında 2 ve 3 ile bölünüp 6 ile bölünemeyen bir sayı var mıdır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 54 Cevabı (2020-2021)

• Yukarıdaki sayılardan 10 ile tam bölünenlerin olduğu kutucukları boyayınız. Boyadığınız sayıların ortak özelliği nedir?

Sıra Sizde

3☐△ sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre “△” rakamının en büyük değeri için “☐” rakamının en küçük değerini bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 56 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞMA SAYFASI

1.Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayılardan 2, 3 veya 4 ile tam bölünenleri ilgili kutucukta “✓” işaretiyle gösteriniz.

2.Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayılardan 5, 6, 9 veya 10 ile tam bölünenleri ilgili kutucukta ( ✓ ) işaretiyle
gösteriniz.

3.Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayıların 2, 3, 5, 9 ve 10 ile bölümlerinden kalanları aşağıdaki
tabloda ilgili kutucuğa yazınız.

4.Aşağıdaki boşlukları uygun doğal sayılarla doldurunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

2.Aşağıdaki ifadelerle uygun olan sayıları eşleştiriniz.

3.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

4.☐7Δ üç basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek sayıları bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 58 Cevabı (2020-2021)

5.☐34Δ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek sayıyı bulunuz.

6.Aşağıdakilerden hangisi hem 3 hem de 4 ile tam bölünür?

7. 8Δ2☐ dört basamaklı doğal sayısı hem 5 hem de 9 ile tam bölünebildiğine göre “Δ” ve “☐” simgelerinin en büyük değerleri için “Δ + ☐” toplamını bulunuz.

8.

I. 2 ile tam bölünür.
II. 3 ile tam bölünür.
III. 4 ile tam bölünemez.
IV. 5 ile bölümünden kalan 4’tür.
V. 9 ile bölümünden kalan 3’tür.
45 564 sayısı için yukarıda yazılan ifadelerden hangileri doğrudur?

9. 37 848 sayısının 3 ile bölümünden 1 kalanını vermesi için sayının herhangi bir rakamını  değiştiriniz. Bulduğunuz sayıyı arkadaşlarınızla karşılaştırıp tartışınız.

10.93☐ üç basamaklı doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 ise “☐” yerine gelebilecek rakamları yazınız.

11.4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayıyı bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞMA SAYFASI

1.Aşağıda verilen sayılar arasındaki asal sayıları yazınız.

2.1453 sayısı asal olduğu gibi bu sayının rakamları toplamı da asaldır. Aşağıda verilen sayılardan hangileri bu kurala
uymaktadır? İşaretleyiniz.

3.Aşağıdaki kutucukların yerine hangi rakamlar yazılırsa oluşan iki basamaklı sayı asal olur?

4.Aşağıdaki boşlukları uygun doğal sayılar ile doldurunuz

5.Aşağıdaki kutucukların yerine hangi rakamlar yazılırsa oluşan iki basamaklı sayı asal sayı olmaz?

6.Aşağıdaki sayıları farklı iki asal sayının toplamı şeklinde yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 62 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıdaki asal sayılar sırayla yazılmıştır. Boşlukları uygun asal sayılarla doldurunuz.

2.☐7 sayısı iki basamaklı asal bir sayıdır. Buna göre “☐” yerine gelebilecek rakamların toplamını yazınız.

3.91 sayısının asal olup olmadığını nedeni ile açıklayınız.
İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkını bulunuz.

4.İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkını bulunuz.

5.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

6.Bir otelde 1’den 100’e kadar numaralandırılmış odalar vardır. Oda numaralarından asal olanların hangilerinin rakamları yer değiştirince yine bir asal sayı elde edilir?

7.Aralarındaki fark iki olan 3-5 gibi asal sayılara “ikiz asallar” denir. Siz de ikiz asallara beş örnek yazınız..

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

Yukarıda verilen tablodaki örneğe göre boşlukları doldurunuz.

Tamamladığınız tabloyu arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Asal çarpanları bulmanın daha kolay yöntemleri var mı? Tartışınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 65 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

252 sayısının asal çarpanlarını ağaç diyagramı yöntemiyle bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞMA SAYFASI

1.Aşağıdaki sayıları ağaç diyagramı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız.

2.Aşağıdaki sayıları ardışık bölme yöntemiyle
asal çarpanlarına ayırınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda ardışık bölme yöntemiyle çarpanlarına ayrılmış sayıları bulunuz.

2.Aşağıda ağaç diyagramı yöntemiyle çarpanlarına ayrılmış sayıları bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Sayfa 68 Cevabı (2020-2021)

3.Aşağıda karşılıklı olarak verilmiş sayılardan asal çarpanları aynı olanları eşleştiriniz.

4.108, 165, 210, 230 sayılarından hangisinin asal çarpan sayısının en fazla olduğunu bulunuz.

5.Yandaki ağaç diyagramına göre A + B – C – D işleminin sonucunu bulunuz.

6.Yandaki ardışık bölme yönteminde her harf farklı bir doğal sayıyı ifade ettiğine göre A sayısını bulunuz.

7.a ve b farklı asal sayılar ve K iki basamaklı bir sayı olmak üzere, K = a . b eşitliğinde K’nin en küçük doğal sayı değerini bulunuz.

8.Asal çarpanları 2 ve 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2020-2021 6.SINIF MEB VE ÖĞÜN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.