MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-47 CEVAPLARI 2020

6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  1.ÜNİTE SAYFA 10-47 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 10-47 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

6.Sınıf Öğün Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 365 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Öğün Yayıncılık 6.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 6.sınıf Ders Kitabı ÖĞÜN Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  12 Cevabı (2020-2021)

Kavun, şeftali, karpuz ve elmaların kaç adet olduğunu doğal sayıların karesi ve küpünden yararlanarak bulabilir misiniz?

Evet doğal sayıların karesi ve küpünden yararlanarak bulabiliriz. Şeftalinin 5’in karesini alırız. Elmanın 4’ün karesi alırız ve kavunun da karesini 3 alarak bulabiliriz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  16 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda çarpım durumunda verilen sayıları üslü ifade olarak yazınız.

2.Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini yazınız.

3.O= 3 için  O = üzeri 4 üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.

4.∇ = 5 için 2 üzeri üçgen değerini bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  17 Cevabı (2020-2021)

5. Üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

6.Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür?

7.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.

8.Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.

9.Aşağıdaki verilen  eşitliklerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.

10.5³-2³ işleminin sonucu kaçtır?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  18 Cevabı (2020-2021)

11. 12² + 3² işleminin sonucu kaçtır?

12. toplamını bulunuz.

13.Bir kırtasiyede 10 deste uçlu kalem ve her kalemin içinde de onar uçlu bulunmaktadır. Bu, kırtasiyede bulunan toplam uç sayısını üslü ifade olarak yazınız.

14.Ozan, harçlıklarından artırdığı parasını, istediği ayakkabıyı almak üzere kumbarasında biriktiriyor.
Ozan, kumbarasına ilk gün 2 TL atıyor. Her gün bir önceki gün biriktirdiği parasının 2 katı kadar para biriktirebilen Ozan’ın bir haftanın sonunda kumbarasında kaç TL biriktirebileceğini üslü ifade olarak yazınız..

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  19 Cevabı (2020-2021)

Trafikte, görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can
ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kurallarına ve yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir.Yandaki araçların geçiş önceliği ve geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Birden fazla matematiksel işlemin bulunduğu ifadelerde
de doğru sonuca ulaşmak için işlem önceliği önemlidir.
Önceki bilgilerinizden yararlanarak siz de,
5 x (8 – 2) ,(5 x 8) – 2 , (5 x 2) – 8
işlemlerini yaparak sonuçlarını bulunuz. İşlemleri yaparken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.

5 x (8 – 2) = İşlem önceliğinden ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. (8-2) = 6 x 5= 30 

(5 x 8) – 2 ,İşlem önceliğinden ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. (5×8) = 40 – 2 = 38  

(5 x 2) – 8. İşlem önceliğinden ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. (5×2) = 10 – 8 = 2

İşlemleri yaparken işlem önceliğine dikkat ettim.Önce Parantez içindeki işlemleri yaptım.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  22 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.

2.(25+43) / 17 + 3² işleminin sonucu kaçtır?

3.Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?

4.Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

6.(2²+5²).3 + 28 / 7 +1 işleminin sonucu kaçtır?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

1.Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız.

a) 29.12+11.12 = 12.(29+11) = 12.40 = 480

b) 84.15-54.15= 15.(84-54) = 15.30 = 450

2. 6.8+6.11 = 6. O eşitliğinde O yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?

6. (8+11) = .O

6.19 = 6. O

O = 19 olmalıdır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  27 Cevabı (2020-2021)

3.Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

4.Paketi 2 TL olan çikolata ile paketi 3 TL olan gofretten beşer tane alan Selin’in bakkala kaç TL ödeyeceğini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

5.Aşure yapmak isteyen Özlem Hanım, buğday için 10 TL ve nohut için 8 TL ödüyor. Özlem Hanım, 3 komşusu için de aynı malzemeleri alırsa markete kaç TL öder?

6.Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.
a) 46 • (18 + 21)

b) 16 • (44 – 20)

7.Oya her yıl 5 roman ve 6 hikâye okuyor. 3 yıl sonra Oya’nın
kaç kitap okuyacağını dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

8.  8 katlı bir apartmanın her katında dörder daire vardır.
Her kattaki dairelerden 3’ü A gazetesini, biri B gazetesini
okumaktadır. A gazetesini okuyan daire sayısının B gazetesini okuyanlardan ne kadar fazla olduğunu dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

9.Yandaki şekilde Ahmet Bey ile komşusunun bahçelerinin krokisi verilmiştir. Ahmet Bey’in bahçesinin komşusununkinden ne kadar büyük olduğunu
dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  28 Cevabı (2020-2021)

10.Seda, İngilizce öğrenmek için her gün 2 fiil ve 5 nesne ezberlemektedir. Bir haftanın sonunda Seda’nın kaç kelime ezberlediğini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

11.Yandaki tabloda farklı baharatların birer paketlerinin fiyatları verilmiştir.
Buna göre;
a) Üçer paket karabiber ve pul biber ile ikişer paket kekik
ve ıhlamur alan birinin satıcıya kaç TL ödeyeceğini dağılma
özelliğini kullanarak bulunuz.
b) İkişer paket zencefil ve ıhlamur ile dörder paket kimyon
ve karabiber alan birinin satıcıya ödeyeceği toplam parayı
gösteren işlemi dağılma özelliğinden yararlanarak yazınız.

12.Fırınında aynı anda 3 tepsi kurabiye pişirebilen Mehmet Usta, her bir tepside sırasıyla 10 kakaolu, 8 cevizli ve 5 elmalı kurabiye pişirmiştir. Mehmet Usta’nın toplam kaç kurabiye pişirdiğini dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

13.Yandaki tabloda bir kırtasiyedeki kalem fiyatları verilmiştir. Ali 3 kurşun, 3 tükenmez, 2 uçlu kalem ve 2 de yazı tahtası kalemi alırsa Ali’nin toplam kaç TL ödeyeceğini gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir.

14.Fatma, 12 • (7 – 3) işleminin sonucunun 12 • 7 – 12 . 3 işleminden daha büyük olduğunu, Ozan ise buldukları sonuçların aynı olduğunu iddia ediyor. Sizce kim haklıdır? Nedenini açıklayınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  33 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Esra Hanım 2 kg kivi ve 5 kg elmaya 20 TL ödüyor. 1 kg kivi 5 TL ise 1 kg elma kaç TL’dir.

Cevap : Kiviye ödediği para 2×5 = 10 TL’dir.

20-10 = 10 TL kalan para

1 kg elma 10/5 = 2 TL

2.Yaşları toplamı 24 olan 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

Cevap : 24+3.4 = 24+12 = 36

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  34 Cevabı (2020-2021)

3.Hacmi 8 litre olan 1 şişe, hacmi 5 litre olan 3 şişe ve hacmi 3 litre olan 4 şişe süt ile doludur. Bu sütleri hacmi 7 litre olan yeni şişelere koymak istersek kaç şişeye ihtiyacımız olur?

4.Selma ve ailesi her sabah kahvaltıda üçer bardak çay içiyorlar ve bir bardak çaya ikişer tane şeker atıyorlar. Buna göre Selma’nın dört kişilik ailesi 360 adet küp şekerin olduğu bir kutu şekeri kaç günde bitirir?

5. Burak bir kâse leblebiyi 2 günde yiyor. 5 kâse leblebi 1 kg olduğuna göre Burak 2 ayda kaç kg leblebi yer?

6.5, 8, 42 ve 10 sayılarını kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

7.Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilir. Buna göre 62 kg olan bir insanın bir karınca kadar güçlü olabilmesi için kaç kg kaldırması gerekir?

8.Mehmet Bey, tatilde 3200 TL harcama yaptı. Bu paranın 1800 TL’sini yol, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarına, kalanını ise konaklamaya harcadı. Otelde 7 gün kalan Mehmet Bey’in bir gün için otele ne kadar konaklama ücreti ödediğini bulunuz.

9.Burç’un bilye sayısı Ahmet’in bilye sayısından 10 fazla, Ahmet’in bilyelerinin sayısı Necdet’in bilye sayısından 7 eksik ve Necdet’in bilyelerinin sayısı Zeki’nin bilye sayısının 3 katından 5 fazladır. Zeki’nin 15 bilyesi varsa en çok bilyesi olanı bulunuz.

10.Sedef, 2 L sıvı deterjanla 30 makine çamaşır yıkayabiliyor. Bir makineye ortalama 6 kg çamaşır koyan Sedef’in 630 kg çamaşır yıkayabilmesi için kaç litre sıvı deterjana ihtiyacı vardır?

11.Taha, bir otobüs durağında kuyruğun baştan 2. sırasında; hamile olan Zehra Hanım ise kuyruğun sondan 2. sırasında bekliyor. Taha, kuyruğun gerisinde bekleyen Zehra Hanım’ı fark ederek onunla yer değiştiriyor. Son durumda Taha’nın kuyruktaki yeri 4 kişi daha geriye kaydığına göre bu kuyrukta kaç kişi vardır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  36 Cevabı (2020-2021)

Yanda verilen yüzlük tablo üzerinde 12 ve 12’nin katlarını yuvarlak içine alınız.
Yuvarlak içine aldığınız sayıları aşağıdaki
noktalı yerlere yazınız.
12, 24 …, …, …, …, …, 96
12 sayısının çarpanlarını bulunuz. Aşağıdaki
noktalı yere yazınız.
………………………………………………………………..
• 12, katı olan sayıları böler mi? Nedenini
açıklayınız.
• 12, katı olan sayıların bir çarpanı mıdır?
Açıklayınız.
• 12 ve 12 sayısının katları ile 12 sayısının çarpanları
arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  37 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. 96 sayısının çarpanlarını bulunuz.

2.Aşağıdakilerden hangisi 144 sayısının bir çarpanıdır?

3.Yandaki çarpım ağacında boş bırakılan kutuları doldurunuz.

4.80 doğal sayısını kalansız bölen kaç doğal sayı vardır?

5.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  43 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Yandaki tabloyu inceleyiniz.
Tabloda verilen sayılar arasındaki örüntüyü inceleyerek noktalı yerleri tamamlayınız.
• Sayılar hangi rakama kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)

 Sayılar 5 rakamına kalansız bölünebilir. Sayılar 5 sayısının katıdır.
• Sayıların birler basamağındaki rakamlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sayılar birler basamağındaki rakamlara tam bölünür.
• Tablodaki sayılar arasındaki örüntüden yararlanarak 5 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

Birler basamağında “0” ve “5” rakamı olan sayılar 5 sayısına tam olarak bölünür.
• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır
?

Tablonun ikinci sütununda bulunan sayılar 10 a kalansız bölünebilmektedir.
• Sayılar hangi sayıya kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)

10 sayısına kalansız olarak bölünmektedir. Sayılar 10’un katıdır.
• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasındaki ilişkiden yararlanarak 10 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

Birler basamağında “0” olan sayılar 10 ile tam olarak bölünebilir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  45 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Yandaki yüzlük tabloda 2’ye bölünen sayıları kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız.
Tabloda 3’e bölünen sayıları mavi kalemle yuvarlak içine alınız.
Hem kırmızı hem mavi renk ile yuvarlak içine aldığınız sayıları sırayla aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
6, 12, …, …, 30, …, …, …, 54, …, …, 72, …, …,
90, …
• Yukarıda yazdığınız sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sayılar hangi sayıya kalansız olarak bölünür? (Bu sayılar hangi sayının katıdır?

Yukarıda yaptığınız işlemlerden yararlanarak 6 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

2 ve 3’e ortak olarak bölünebilen sayılar 6 ile tam olarak bölünebilir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1) 84O2 sayısının;
a) 2 ile bölünebilmesi için, Bütün rakamlar gelebilir.
b) 3 ile bölünebilmesi için,  1 , 4 , 7
c) 4 ile bölünebilmesi için,   1, 5 ,9 
ç) 6 ile bölünebilmesi için O yerine hangi rakamlar gelmelidir? 1, 4, 7

2) 38o üç basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için O yerine gelebilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1      B) 2      C) 4      D) 7   

1,4 ve 7 gelebilir.Ancak en büyük sayıyı sorduğu için 7 gelmelidir.

3) 5078 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için bu sayıdan çıkarılması gereken en küçük doğal sayı kaçtır?

Çıkarılması gereken en küçük doğal sayı 2’dir.

4. 3’e ve 4′ e bölünebilen dört basamaklı en küçük sayı kaçtır?

1008

5.18£6 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyor. Buna göre £ yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

1 , 5 ve 9 gelebilir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı  Sayfa  47 Cevabı (2020-2021)

6)Aşağıda verilen sayılardan hangisi dört basamaklı, rakamları farklı, 5 ile bölünebilen en büyük sayıdır?

7) Bir doğal sayı 5’e bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz?

8) 524£ dört basamaklı sayısının 5’e kalansız bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelebilir?

9) 843O dört basamaklı sayısı 2 ve 3’e kalansız bölünmektedir. Buna göre O yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

10) 6 ile kalansız bölünebilme kuralını açıklayınız. Her çift sayı 6 ile kalansız bölünür mü?

11)Aşağıdaki sayılardan hangileri hem 5’e hem de 9’a kalansız bölünür?

12) Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 5’e kalansız bölünür?

13) 8406£ beş basamaklı sayısının 10’a tam olarak bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelmelidir?

2021-2022 6.SINIF MEB VE ENGÜRÜ YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.