İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-20 CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-20 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

6.Sınıf PASİFİK Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Hello cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik  Yayınları 1.Ünite  Hello Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 

1.Let’s remember telling the time. Study the clock below. Then listen and repeat. (Track 1)

Zamanı söylediğimizi hatırlayalım. Aşağıdaki saati inceleyin. Sonra dinleyin ve tekrar edin.

Look at the clocks and tell the time.

Saatlere bak ve saati söyle.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Before you listen, remember the months. Read, listen and
repeat. (Track 2)

Dinlemeden önce ayları hatırla. Oku, dinle ve tekrar et.

4. Read and write the names of the months.

Ayların isimlerini okuyun ve yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

5. Listen and match the photos with the dates and time. (Track 3)

5. Fotoğrafları dinleyin ve tarih ve saatle eşleştirin.

6.Say the dates and the time in activity 5.

6. 5.Etkinlikteki tarihleri ve saati söyleyin.

7. Look at the dates and the time. Ask and answer questions.

7. Tarihlere ve saatlere bakın. Soruları sor ve cevapla.

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

8. Before you listen, answer the question: When is your best friend’s birthday?

8. Dinlemeden önce şu soruyu yanıtlayın. En iyi arkadaşınızın doğum günü ne zaman?

9.Listen and tick the topic of the dialogue. (Track 4)

9. Diyaloğun konusunu dinleyin ve işaretleyin.

10.Listen to track 4 again and answer the questions.

10. 4.parçayı tekrar dinleyin ve cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

13.Before you listen, answer the questions:

What time do you get up on Weekdays?

13. Dinlemeden önce soruları cevaplayın:

Hafta içi kaçta kalkarsınız?

I always get up at half past seven (07.30 a.m)

Ben her zaman yedi buçukta kalkarım (07.30 a.m).

14.Listen and number the picture groups. Write the numbers in the boxes. (Track 5)

Resim gruplarını dinleyin ve numaralandırın. Sayıları kutulara yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

15.Listen to track 5 again and write true (T) or false (F).

15. 5. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

16.How do you spend a week? Look at the pictures , use the expressions and explain.Mention time.

16. Bir haftayı nasıl geçiriyorsunuz? Resimlere bakın, ifadeleri kullanın ve açıklayın.

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

17.Before you read, answer the questions: Do you take any courses? What are they?

Okumadan önce şu soruları yanıtlayın. Herhangi bir ders alıyor musunuz? Onlar nelerdir?

Yes, I take English, maths, Social Sciences and Science courses.

Evet, İngilizce, matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri dersleri alıyorum.

18.Read and complete Furkan’s speech with the correct sentence.

18. Furkan’ın konuşmasını doğru cümle ile okuyun ve tamamlayın.

I rest at the weekend.

Hafta sonu dinleniyorum.

19. Read Furkan’s speech again and complete his diary.

Furkan’ın günlüğünü tekrar okuyun ve günlüğünü tamamlayın.

20.What do you usually do at the weekends? Explain briefly.

Hafta sonları genellikle ne yaparsınız? Kısaca açıklayınız.

I wake up late at the weekends because I don’t go to school at weekends but sometimes I have courses at the weekend. I have a big breakfast with my family at the weekends. I watch TV and then I play computer games. I go out in the afternoon and play with my friends.

Hafta sonları okula gitmediğim için hafta sonları geç uyanıyorum ama bazen hafta sonu kurslarım oluyor. Hafta sonları ailemle büyük bir kahvaltı yapıyorum. Televizyon izliyorum ve sonra bilgisayar oyunları oynuyorum. Öğleden sonra dışarı çıkıyorum ve arkadaşlarımla oynuyorum.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

21.Before you listen, answer the question :

What do you do at these times of the day?

21. Dinlemeden önce soruyu cevaplayın:

Günün bu saatlerinde ne yaparsınız?

7.30 : I wake up and get ready for school.

7.30: Uyanıyorum ve okula hazırlanıyorum.

12.30 : I have lunch at noon.

12.30: Öğle yemeği yiyorum.

8.00  : I surf the ınternet at 8 o’clock in the evening.

8.00: Akşam saat 8’de internette geziniyorum.

22.Listen and complete the sentence.

22. Cümleyi dinleyin ve tamamlayın.

23. Listen to track 6 again and answer the questions.

23. 6. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

24. Work in pairs. Ask your friend questions and complete the explain your friend’s weekly plan.

İkili çalışın. Arkadaşlarınıza soru sorun ve günlüğü tamamlayın. Ardından arkadaşınızın haftalık planını açıklayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

25. Read the invitation cards and the tickets below. Give information about them as in the example.

Aşağıdaki davetiye ve biletleri okuyun. Örnekte olduğu gibi onlar hakkında bilgi verin.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

26.Before you listen, answer the questions: Do you run errandsat home? Why/ Why not?

26. Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Evde ayak işlerini yapar mısınız? Neden / Neden olmasın?

I usually run errands at home because I am young and everybody give me orders.

Genelde ayak işlerini evde yapıyorum çünkü gencim ve herkes bana emir veriyor.

27.Listen and answer the question: What pet does Molly have? (Track 7)

27. Soruyu dinleyin ve cevaplayın: Molly’nin hangi hayvanı var? (Parça 7)

Mool has a cat.

Mool’un bir kedisi var.

28.Listen to track 7 again.What does Molly do on Saturdays? Put a tick.

28. 7. parçayı tekrar dinleyin. Molly cumartesi günleri ne yapar? İşaret koy

29.How does your mother / father / sister or brother spend a day? Explain briefly.

29. Annen / baban / kız kardeşin veya erkek kardeşin bir gününü nasıl geçiriyor? Kısaca açıklayınız.

My father goes to work and comes home in the evening. He wathches Tv and we talk.My mother do the cleaning at home.She makes the dinner.

Babam işe gidiyor ve akşam eve geliyor. Televizyonu izliyor ve biz konuşuyoruz, temizliği evde annem yapıyor, akşam yemeğini yapıyor.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Draw or stick pictures for your new words as in the example.

Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. Yeni kelimeleriniz için örnekteki gibi resimler çizin veya yapıştırın.

6.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.