İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 24-36 CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 24-36 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 2.Ünite Sayfa 24-36 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık. 

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

6.Sınıf Pasifik (Monopol) Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır .Bu yazımızda 2.Ünite YUMMY BREAKFAST cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik (Monopol) Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 2.Ünite  YUMMY BREAKFAST Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

1.Do you remember the food names below? First, write the names. Then, tick () the breakfast food.

1.Aşağıdaki yemek isimlerini hatırlıyro musunuz? Önce isimleri yazın. Ardından, kahvaltı yemeğini işaretleyin.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

2. Before you listen, answer the question: What do you have for breakfast at the weekends?

2. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayn:Hafta sonları kahvaltıda ne yiyorsunuz?

2.I have a big breakfast at the weekend. I have fried potatoes, toast, eggs, chocolate etc.

3.Listen and find the answer: Who loves croissants?

3.Dinleyin ve cevabı bulun: Kruvasanları kim sever?

3.David likes croissants. His father buys croissants every sunday.

4.Listen again and mark Celine and David’s likes ( √ ) and dislikes ( X ).

4.4.Tekrar dinleyin ve Celine ve David’in beğenilerini ve beğenmediklerini işaretleyin.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

5. Look at the food pictures below and make dialogues as in activity 3.

5.Aşağıdaki yemek resimlerine bakın ve 3. aktivitede olduğu gibi diyaloglar yapın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

6. Before you read, answer the questions: What do you like drinking most? Do you think it is healthy?

6.Okumadan önce şu soruları cevaplayın: En çok neyi içmeyi seviyorsunuz? Sence sağlıklı mı?

6.I like milk and it is very healty. I always dring a glass of milk. I also like fruit juice

7.Read the dialogue and guess the answer: What does “Enjoy it!” mean in Turkish?

7.Diyaloğu okuyun ve cevabı tahmin edin: “Keyfini çıkarın!” Türkçe de ne demek?

8. Read the dialogue again and answer the questions.

8.Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1.Sarah wants bagel with some cheese first.

2.No, Sarah doesn’t like tea.

3.Sarah decides to drink apple juice and she doesn’t want lemon in it.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

9.Work in pairs. You are at a cafe´ for breakfast. Choose a menu below. Ask and answer questions as in the dialogue in activity 7.

9.Arkadaşınızla beraber kahvaltı için bir kafeye gittiniz. Aşağıdaki menüyü seçin. Aktivite7’de olduğu gibi sorular sorup cevap verin. 

3rd: Menu

You: Hi, can I have bagels, butter and honey please?
Waiter:Sorry, it is all gone?
You: What can I have?
Waiter: What about pankakes?
You: No, I don’t like it. I want fried eggs, bread and milk
Waiter: Sure.

4rth Menu

You: Hi, I ordered omlette, toast and orange juice 5 minutes ago.
Waiter:Here is you breakfast.Enjoy it!
You: Thank you, I am very hungry.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

10.Before you listen, answer the questions: Do you think you have a healthy breakfast every day? Why / Why not?

10.Dinlemeden önce : Sence hergün sağlıklı bir şekilde kahvaltı ediyorsunuz? Neden?

11.Look at the menus and listen to the dialogue. Who likes which cafe´? Write under the menus. (Track 9)

11.Menülere bakın ve diyaloğu dinleyin. Kim hangi kafeyi beğeniyor? Menülerin altına yazın.

12.Listen to track 9 again and write true (T) or false (F)..

12.Track 9u dinleyin ve doğrular için (T) yanlışlar için (F) yazın.

13.Which cafe´ in activity 11 do you prefer? Why? Explain briefly.

13. 11.Aktivitede hangi cafeyi tercih edersiniz? Neden? Kısaca açıklayınız.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Look at the pictures and do the crossword puzzle.

Resimlere bakın ve bulmacayı çözün.

                   

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31         Cevabı 

15.Before you read, answer the question: What do you like eating at breakfast?

15.Okumadan önce: kahvaltıda ne yemekten hoşlanırsın?

16.Read Berna and Bruce’s preferences for breakfast and match them with the breakfast photos. Write the names.

16.Berna ve Bruce’un kahvaltı tercihlerini okuyun ve onları kahvaltı resimleri ile eşleştirin İsimlerini yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

18.Look at the breakfast pictures below. Which one do you prefer? Why? Talk about the food you like or dislike.

18.Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bakın. Hangisini tercih edersiniz? Neden? Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yiyeceklerden bahsedin.

I prefer the second menu for breakfast. Because tehre are more food in it. There is egg and sujuk. I love egg with sujuk. I don’t like fruit for breakfast.

19.Listen and sing the song. (Track 10)

19.Dinle ve şarkıyı söyle.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

20.Look at the breakfast pictures below. Which one do you prefer? Why? Talk about the food you like or dislike.

20.Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bakın. Hangisini tercih ediyorsun? Neden? Sevdiğiniz veya sevmediğiniz yiyecekler hakkında konuşun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

21.Look at the menus in activity 20 and fill in the lists for junk food and nutritious food below.

21.Aktivite 20’deki menülere bakın ve abur cubur yiyecekler ve besleyici yiyecekler için aşağıdaki tabloları doldurun.

22. Make dialogues using the food in activity 21 as in the example.

22.Aktivite 21 ‘deki örnekte yer alan yiyecekleri kulanarak diyaloglar yapın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

23.Before you read, answer the question: Do you think chocolate isnutritious or junk food?

23. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın. Paketlenmiş yiyecekleri düşünün. Çizin ve bunun için bir etiket yazın

24.Read the label of the chocolate packet and answer the question: Is there any fat in it?

24. Çikolata paketinin etiketini okuyun ve şu soruyu cevaplayın: İçinde yağ var mı?.

25.Read the label again and write true (T) or false (F).

25. Etiketi tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

26.Think about some packaged food. Draw it and write a label for it.

26.Paketlenmiş yiyecekleri düşünün. Çizin ve bunun için bir etiket yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Categorize your breakfast food and drinks on a poster.

Bir poster üzerinde kahvaltı yiyecek ve içeceklerinizi sınıflandırın.

Work in pairs. Act out a role play about the food and drinks you like and don’t like.

Arkadaşınızla beraber sevdiğiniz ve sevmediğiniz yiyecekler hakkında bir diyalog canlandırın.

Read the sentences and give points between 0 and 10.

Cümleleri okuyun ve 0-10 arasında puan verin.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.