İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 38-49 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

6.Sınıf Pasifik  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite YUMMY BREAKFAST cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite  DOWNTOW Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

1.Look, listen and repeat. Then make a sentence with each
word. (Track 11)

1.Bak dinle ve tekrar et. Sonra her biriyle bir cümle yapın
kelime. (Parça 11)

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

2.Before you read, answer the question: Is your hometown a city, a  town or a village?

2. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Memleketiniz şehir mi, kasaba mı yoksa köy mü?

3.Read Mandy’s speech and choose the correct option.

3. Mandy’nin konuşmasını okuyun ve doğru seçeneği seçin.

4.Read Mandy’s speech again and write true (T) or false (F).

Mandy’nin konuşmasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

5.Talk to your friends about your city / town / village as in the example.

Arkadaşlarınızla örnekte olduğu gibi şehriniz / kasabanız / köyünüz hakkında konuşun.

6.Before you listen, answer the question: Where is Rome?

6. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Roma nerede?

7.Listen to the dialogue and answer the question: What does
Sophia want from Jim? (Track 12)

Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Ne işe yarar?
Sophia, Jim’den mi istiyor? (Parça 12).

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

8.Listen to track 12 again and complete the table.

12. parçayı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

9.Look at the table in activity 8. Fill in the blanks to compare London and Rome.

9. Etkinlik 8.’deki tabloya bakın. Londra ve Roma’yı karşılaştırmak için boşlukları doldurun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Look at the pictures and compare the two cities with each other.Use the keywords.

Resimlere bakın ve iki şehri birbiriyle karşılaştırın.
Anahtar kelimeleri kullanın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

11.Before you read, answer the question: Do you live downtown or uptown?

11. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Şehir merkezinde mi yoksa şehir dışında mı yaşıyorsunuz?

12.Read the dialogue and mark the correct picture. Which one is the uptown flat?

12. Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin. Şehir dışı daire hangisi?

13.Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

13.Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

16.Before you listen, answer the questions: Do you like going to the playground? What do you do there?

16.Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: oyun alanı? Orada ne yapıyorsun?

17.Look at the picture and listen to Mary. Write the names. (Track 13)

17.Resme bak ve Mary’yi dinle. İsimleri yaz. (Parça 13).

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

18.Listen to track 13 again and answer the questions.

18. 13. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

19.Look at the pictures. What are these people doing? Use the keywords and say.

Resimlere bakmak. Bu insanlar ne yapıyor? Kullan
anahtar kelimeler ve söyle.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

20.Before you read, answer the question: What is your favourite activity in the park?

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: En sevdiğiniz şey nedir parkta aktivite?

21.Read the sentences, look at the pictures and write children’s names.

Cümleleri okuyun, resimlere bakın ve çocukların isimlerini yazın.

22.Read the sentences in activity 21 again and answer the questions.

Aktivite 21’deki cümleleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

24.Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/ town? What is its name?

24. Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Şehrinizde / kasabanızda bir meydan var mı? Onun adı ne?

25.Listen to the dialogue and answer the question: What is there in Monument Square? (Track 14)

25. Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Anıt Meydanı’nda neler var? (Parça 14).

26.Listen to track 14 again and write true (T) or false (F).

14. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.

Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. İçine resim çizin veya yapıştırın onları.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Prepare a poster. Compare your hometown and another city in your country.

 Bir poster hazırlayın. Memleketinizi ve ülkenizdeki başka bir şehri karşılaştırın.

My hometown Denizli is larger than Muğla. Buildings are more modern in my hometown, but hotels are more comfortable in Muğla.

Memleketim Denizli, Muğla’dan daha büyük. Binalar daha modern Memleketimde ama Muğla’da oteller daha rahat.

Read the sentences and give points between 0 and 10.
At the end of this unit, I can…

Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin.
Bu ünitenin sonunda, yapabilirim …

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.