İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 52-64 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 4.Ünite Sayfa 52-64 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik  Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 4.Ünite  Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

1.Follow the lines and learn the weather ords.Then listen and repat.

1. Satırları takip edin ve hava durumunu öğrenin, ardından dinleyin ve tekrarlayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

Listenıng

2.Before you listen, answer the questions: What do you need on a rainy day?

2. Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Yağmurlu bir günde neye ihtiyacınız var?

3.Listen and answer the questions: What’s the weather like in Mary and Charle’s town?

3. Soruları dinleyin ve cevaplayın: Mary ve Charle’ın kasabasında hava nasıl?

4.Guess the meanings of the words about emotions.Match them with their definitions.There’s one extra.

4. Duygularla ilgili kelimelerin anlamlarını tahmin edin, onları tanımlarıyla eşleştirin, bir tane fazladan var.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

5.Listen to track 16 again and draw weather conditions and emocitions for these places.

5. 16’yı tekrar dinleyin ve bu yerler için hava koşullarını ve duyguları çizin.

6.Choose two of these places.Ask and answer about the weather and your feelings.

6. Bu yerlerden ikisini seçin, hava durumunu ve duygularınızı sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

7.Before you read, answer the questions: Do your emotions change according to the weather? Describe.

7. Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Duygularınız hava durumuna göre değişir mi? Tanımlamak.

8.Look at the photo, read the dialogue and answer the questions: What is the girl afraid of?

8. Fotoğrafa bakın, diyaloğu okuyun ve şu soruları cevaplayın: Kız neden korkuyor?

9.Read the dialogue again and write  True (T) or False (F).

9. Diyaloğu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

Speakıng

10.What are thet saying? Look and say.Use the words below.

10. Ne diyorlar? Bakın ve söyleyin. Aşağıdaki kelimeleri kullanın.

sleepy-anxious-happy-scared

uykulu-endişeli-mutlu-korkmuş

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

11.Before you listen answer the questions: How do you feel in rainy weather?Why?

11. Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Yağmurlu havada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neden?

12.Listen to Ayşe and write words for the weather conditions in four seasons in her hometown. (Track 17)

12. Ayşe’yi dinleyip memleketindeki dört mevsim hava şartlarını yazınız. (Parça 17).

13.Listen to track 17 again and answer the questions.

13. 17’yi tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

Writing Spekaing

14.How is the weather in your hometown in four seasons? How do you feel? First take notes on the pictures.Then describe them briefly.

14. Dört mevsim memleketinizde hava nasıl? Nasıl hissediyorsun? Önce kısaca anlatan resimler üzerine notlar alın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Puzzle Tıme

15.Look at the pictures and match them with the words.Then do the puzzle.

15. Resimlere bakın ve bunları kelimelerle eşleştirin ve bulmacayı yapın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

16.Before you read, answer the qustions: Do you like redaing poems?

16. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Şiir okumayı sever misiniz?

17.Read the poem and answer the question: What do the children want?

17. Şiiri okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Çocuklar ne istiyor?

18.Read the poem again and fiil in the blanks.

18. Şiiri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

20.Before you read, answer the question: What kind of weather do you like?

20. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Ne tür havalardan hoşlanırsınız?

21. Look at the pictures, read the dialogue and answer the question.How does the brother feel?

21. Resimlere bakın, diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın. Kardeş nasıl hissediyor?

22.Read the dialogue again and answer the questions.

22. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

Assıgnments

Ödevler

Prepare a chart for weather forecast for a city.Use pictures.

Bir şehrin hava tahmini için bir tablo hazırlayın. Resimleri kullanın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

Act out diffrerent weather conditions by using emotions.

Duyguları kullanarak farklı hava koşullarını harekete geçirin.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.