İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 66-78 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 5.Ünite Sayfa 66-78 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

6.Sınıf Pasifik (Monopol) Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik (Monopol) Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 5.Ünite  Sayfa 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

1.Look and complete the names under the pictures.

1. Resimlerin altındaki isimlere bakın ve tamamlayın.

1.Ferriswheel

2.Carnival

3.Ghosttrain

4.Rollercoaster

5.Carousel

6.Bumpercar.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

2.Before you listen, answer the questions.Do you like going to the fair?Why/Why not?

2. Dinlemeden önce soruları cevaplayın, fuara gitmeyi seviyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

3.Listen to Janet and write the correct word(s) as in the exapmle.

3. Janet’i dinleyin ve örnekteki gibi doğru sözcükleri yazın.

Exciting / Amazing / crazy-fun / boring / horrible / dull / funny / fantastic. 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

4.Listen to track 18 again and answer the qestions.

4. 18’i tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1-Yes, she dos.

2-She likes roller coaster and train ride very much.

5.Talk about a fair and things there.Tell yor likes/dislikes, feelings and opinions.Use the wrds and phrases below.You can isten to track 18 again as an exapmle.

5. Bir fuar ve oradaki şeyler hakkında konuşun. Hoşunuza giden / hoşlanmayanlar, hisler ve düşüncelerinizi söyleyin. Aşağıdaki yazı ve cümleleri kullanın. 18’i örnek olarak tekrar izlemeyi istenebilirsiniz.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

6.Before you read,answer the questions:What an you do at a fair?

6. Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Bir fuarda ne yaparsınız?

7.Read the poster and answer the questions:Where is the fair?

 7. Afişi okuyun ve şu soruları yanıtlayın: Fuar nerede?

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

8.Read the poster again and answer the questions.

8. Posteri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

9.Propera a fair poster and draw pictures.Then describe te fair.

9. Adil bir poster hazırlayın ve resimler çizin, ardından fuarı tanımlayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

10.Before you listen,answer the questions: Do you like fun fairs or parks?Why?

10. Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Eğlenceli fuarları veya parkları sever misiniz? Neden?

11.Listen to the dialogue and tick the correct pictures for Susan and Jim.

11. Diyaloğu dinleyin ve Susan ve Jim için doğru resimleri işaretleyin.

12.Listen to track 19 again and write true (T) or false (F).

12. 19’u tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

13.Work in pairs.Choose two of theese places.Describe and compare them.Exprees your likes/dislikes, feelings and opinions as in track 19.

13. Çiftler halinde çalışın Bu yerlerden ikisini seçin, tanımlayın ve karşılaştırın. 19. parçadaki gibi hoşlandığınız / hoşlanmadığınız şeyleri, duygularınızı ve düşüncelerinizi açıklayın. 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

14.Before you read, answer the questions:Which one do you like more?Poems or novels?Why?

14. Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Hangisini daha çok seviyorsunuz, şiir mi roman mı, neden?

15.Read the poem and write a title for it?

15. Şiiri okuyun ve ona bir başlık yazın.

16.Read the poem again and write true (T) or false (F). 

16. Şiiri tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

19.Before you listen,look at the pictures in activity 20.Which one do you like more? A ferris wheel or a roller coaster?

19. Dinlemeden önce 20. aktivitedeki resimlere bakın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Dönme dolap mı yoksa hız treni mi?

21.Listen to track 20 again and complete the sentences.

21. 20’yi tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

23.Before you read,answer the questions:What is your favourite at a fair?Why?

23. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Bir fuarda en sevdiğiniz şey nedir? Neden?

24.Who thinks what? Look at the table and complete the sentences below.

24. Kim ne düşünüyor? Tabloya bakın ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

25.Complete the “You” part yourself in activity 24.Then describe your likes/deslikes.

25. Aktivitede “Siz” bölümünü kendiniz tamamlayın 24. Sonra beğendiklerinizi / beğenilerinizi tanımlayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

SELF ASSESSMENT

Read the sentences and give points between 0 and 10. 

Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin.

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.