İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 81-92 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 6.Ünite Sayfa 81-92 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

6.Sınıf Pasifik (Monopol) Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik (Monopol) Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 6.Ünite  Sayfa 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

LOOK & GUESS

(Görün ve tahmin edin)

Look at the icons. Quess and write the names of the occupations.

(Simgelere bak. Sorgulayın ve mesleklerin isimlerini yazın.)

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 

3.Before you listen, answer the question: What do your parents do?

(Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Ebeveynleriniz ne yapıyor?)

4.Listen to the dialogue and answer thr questions: What does Mrs Black do?

( Diyaloğu dinleyin ve şu soruları cevaplayın: Bayan Black ne yapıyor?)

5.Listen to  track 22 again and write true (T) or False (F).

(22 numaralı parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

SPEAKING

Work in pairs. Ask and answer questşons about your father’s occupation and his/her abilities as in track 22.

İkili çalışın. 22. parçadaki gibi babanızın mesleği ve yetenekleri ile ilgili soruları sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

GAME TIME

Read the sentences, write the jobs and match them with the pictures on the next page.

Cümleleri okuyun, işleri yazın ve sonraki sayfadaki resimlerle eşleştirin.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

READING

9.Before you read, answer the question: What is your birth date?

9. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Doğum tarihiniz nedir?

10.Read Meryem’s speech and write the names under the photos.

10. Meryem’in konuşmasını okuyun ve fotoğrafların altına isimleri yazın

11. Read the Meryem’s speech again and answer the questions.

11. Meryem’in konuşmasını tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

SPEAKING

12.Make a speech about yourself and your family. Use the clues below.

12. Kendiniz ve aileniz hakkında bir konuşma yapın. Aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

13.Where were you at these times/dates? Write.

13. Bu saatlerde / tarihlerde neredeydiniz? Yazmak.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

LISTENING

14.Before you listen, answer the questions: What do you want to be?

14. Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Ne olmak istiyorsunuz?

15.Listen to the dialogue and answer the question: Where was Mr. Smith last week?

15. Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Bay Smith geçen hafta neredeydi?

16.Listen to track 23 again and complete the diary.

16. 23’ü tekrar dinleyin ve günlüğü tamamlayın..

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

SPEAKING

17.Work in pairs. Ask and answer questions about yourselves as in the example.

17. Çiftler halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi kendinizle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.

18.Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations.

18. Aile üyelerinizin ve akrabalarınızdan üçünün doğum tarihlerini ve mesleklerini yazın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

READING

19.Before you read, answer the questions: What do you think is the best job for you? Why?

19. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Sizin için en iyi işin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

20. Read the text and write the times.

20. Metni okuyun ve süreleri yazın.

21. Read the text in activity 20 again and answer the questions.

21. Etkinlik 20’deki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 

DRAWING & SPEAKING 

22.What is your dream job? Draw a picture and describe it.

22. Hayalinizdeki iş nedir? Bir resim çizin ve onu tanımlayın.

23.Find ten occupations in the wordsearch puzzle.

23. Kelime arama bulmacasında on meslek bulun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

ASSIGNMENTS

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.

Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resimler çizin veya yapıştırın.

What are the occupations of your family members? Draw or stick pictures of them and give information.

Aile bireylerinizin meslekleri nelerdir? Resimlerini çizin veya yapıştırın ve bilgi verin..

 

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.