İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 94-106 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 7.Ünite Sayfa 94-106 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

6.Sınıf Pasifik (Monopol) Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

6.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik (Monopol) Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 7.Ünite  Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106 Cevapları

 

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

What activities can you do on holiday? Follow the lines and find.

Okları takip edip aktiviteleri bulun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

Before you listen, answer the question: What do you like doing on holiday?

Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Tatilde ne yapmaktan hoşlanırsınız?

What activities did MArk and Linda do last summer? Listen to their dialogue and tick the table below.

Mark ve Linda geçen yaz ne yaptılar? Diyaloglarını dinleyin ve aşağıdaki tabloyu işaretleyin.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 

Listen to track 24 again and write True (T) or false (F).

24 numaralı parçayı tekrar dinleyin ve true (T) veya false (F) yazın.

Look at the photos below. Which of these activities did you do on your last holiday? Describe your holiday briefly. 

Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Bu faaliyetlerden hangilerini yaptınız? Tatilinizi kısaca açıklayın..

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

Before you read, answer the questions: When did you last go on a holiday? Where?

Okumadan önce sorualrı cevaplayın: En son ne zaman bir tatile gittiniz? Nerede?

Read Susan’s speech and answer the question: What was the weather like?

Susan’ın konuşmasını okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Hava nasıl?

Read Susan’s speech again and answer the questions. 

Susan’ın konuşmasını tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

What did they do on holiday? Look at the pictures and write sentences.

Tatilde ne yaptılar? Resimlere bak ve cümleler yaz.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

Before you listen, answer the questions: Do you like winter holidays or summer holidays? Why?

Listen to the dialogue. Which activities di Jack do on holiday? Put a tick.

Diyaloğu dinleyiniz. Jack tatilde hangi aktiviteleri yaptı? Bir onay işareti koyun.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

Listen to track 25 again and fill in the blanks.

25 parçasını tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

Work in pairs. What did you do on holiday last summer? Ask ans answer questions as in track 25. Use the keywords.

Çiftler halinde çalışın. Geçen yaz tatilinde ne yaptın? 25.sorudaki anahtar kelimeleri kullanarak sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

Before you read, answer the questions: Where do you want to stay on holiday? At home, at a hotel or in a tent? Why ?

Okumadan önce soruları cevaplayın: Nerede kalmak istiyorsunuz tatilde? Evde mi? otelde mi? yoksa çadırda mı?

Read the hotel brochure and answer the question: What is there in every room?

Otel broşürünü okuyun ve şu soruyu cevaplayın: her odada ne var?.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

Read the hotel brochure again and write true (T) ot false(F).

Otel broşürünü tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Let’s imagine! You stayed at a hotel on your holiday. How was it? What did you do ? Look at the facilities below and describe your holiday to your friends.

Hayal edelim! Tatilinizde bir otelde kaldınız. Nasıldı? Ne yaptın? Aşağıdaki tesislere arkadaşlarınla göz atın..

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

Look at the pictures, write the activities and do the puzzle.

Resimlere bakın, aktiviteleri yazın ve bulmacayı yapın.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

Prepare a pamphlet. Show different places for different holiday activities in Turkey.

Bir broşür hazırlayın. Türkiye’de farklı tatil aktiviteleri için farklı yerler göster.

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

What did you do on your holiday? Prepare a postcard and write.

Tatilde ne yaptın? Bir kartpost hazırlayın ve yazın.

Read the sentences and give points between 0 and 10.

Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 puan verin.

 

 

6.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.