İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 3.Ünite Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite Bıographıes  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

 

Bilim ve Kültür Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 3.Ünite Bıographıes Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Cevapları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

a. Do you like reading biographies of famous people?

a. Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misin?

b. Whose biography did you last read?

b. En son kimin biyografisini okudunuz?

1. Match the words with the correct pictures and write. One word is extra.

1. Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan.

2. Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra.

2. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil fazladır.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

1. Listen and fi ll in the blanks.

1. Boşlukları dinleyin ve doldurun.

2. Listen to the recording again and answer the questions.

2. Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

3. Listen and circle the correct option.

3. Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

1. Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past events and experiences. Search the Internet if you need help.

1. İkili çalışın. Verilen anahtar soru kelimelerini kullanın, geçmiş olaylar ve deneyimler hakkında sorun ve cevap verin. Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

2. Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer about them with your friend.

2. Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Ardından, arkadaşınıza sorun ve cevaplayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

1. Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them.

1. Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin.

2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

3. Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.

3. Kitaplarınızı açın, biyografileri dinleyin ve okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a. Complete the sentences according to the biographies.

a. Cümleleri biyografilere göre tamamlayın.

b. Read the paragraphs again and fi ll in the chart.

b. Paragrafları tekrar okuyun ve çizelgeyi doldurun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

4. Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.

4. Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a. Write True (T) or False (F) according to the dialogue.

a. Diyaloğa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

b. Read the dialogue again and fill in the chart.

b. Diyaloğu tekrar okuyun ve grafiği doldurun.

5. Read the extracts and put them in the correct order.

5. Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

6. Read the paragraphs and match them with the people in the pictures.

6. Paragrafları okuyun ve resimlerdeki insanlarla eşleştirin.

7. Read the sentences and put them in the correct order.

7. Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

1. Make sentences by using the clues given in the box. Then, discuss with your friend and fi nd out who he / she is.

1. Kutuda verilen ipuçlarını kullanarak cümleler kurun. Ardından, arkadaşınızla tartışın ve onun kim olduğunu öğrenin.

2. Search the Internet and fi nd Albert Einstein’s biography. Then, ask and answer about his life.

2. İnternette arama yapın ve Albert Einstein’ın biyografisini bulun. Ardından hayatı hakkında sorun ve cevap verin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Write a short paragraph about the important events in a famous person’s life. Check the example.

Ünlü bir kişinin hayatındaki önemli olaylar hakkında kısa bir paragraf yazın. Örneği kontrol edin.

Choose a scientist or a historical fi gure, do a research about his / her life and write a short biography about him / her as in the following example.

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir bilim insanı veya tarihi bir figür seçin, hayatı hakkında bir araştırma yapın ve onun hakkında kısa bir biyografi yazın.

 

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

1. Do the puzzle.

1. Bulmacayı yapın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

2. Write Bill’s biography using the keywords given below.

2. Aşağıda verilen anahtar kelimeleri kullanarak Bill’in biyografisini yazın.

3. Write a short paragraph about one of your family members. Use the words in the box to help you.

3. Aile üyelerinizden biri hakkında kısa bir paragraf yazın. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

4. Match the questions with the correct answers and complete the dialogue. One question is extra.

4. Soruları doğru cevaplarla eşleştirin ve diyaloğu tamamlayın. Ekstra bir soru var.

5. Listen and put the sentences in chronological order.

5. Cümleleri kronolojik sıraya göre dinleyin ve yerleştirin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

6. Read the extracts and match them with the pictures.

6. Alıntıları okuyun ve bunları resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

7. Read Elvis Presley’s biography.

7. Elvis Presley’in biyografisini okuyun.

a. Complete the sentences.

a. Cümleleri tamamlayın.

b. Answer the questions.

b. Soruları cevapla.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

8. Do the quiz!

8. Testi yapın!

9. Answer the questions.

9. Soruları cevaplayın.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.