İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM ve KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-24 CEVAPLARI 2020

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021

Bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-24 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Bilim ve Kültür Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

İsteklerinizi sayfanın alt kısmından mesaj yoluyla bildirebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 1.Ünite APPEARANCE AND PERSONALITY Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 Cevapları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 

1.GET READY!

a. What do you look like?

Nasıl görünüyorsun?

b. What is your best friend like?

En iyi arkadaşın nasıl biri?

**My best friend is reliable and hardworking.

1.Match the words with the defi nitions and write. One word is extra.

Kelimeleri verilen tanımlarla eşleştirin bir kelime fazladan var.

2. Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

Boşlukları verilen kelimelerle doldurun. Bir kelime fazladan var.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

1.Listen and circle the words that describe Thomas.

1.Dinleyin ve doğru kelimeleri daire içine alın.

2.Listen and circle the words that describe Thomas.

2.Thomas’ı tanımlayan kelimeleri dinleyin ve daie içine alın.

3.Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert.

3.Dinle ve isimleri yaz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

1 Read the following speech bubble.

1.Aşağıdaki konuşma balonunu okuyun.

Sally benim en iyi arkadaşım. O uzun boylu, kahverengi saçlı ve yeşil güzel gözler. O her zaman dürüst, cömert ve uyumlu.

Now, describe the appearance and personality of someone you know. Use the clues below.

Şimdi tanıdığınız birinin görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın. Aşağıdaki ip uçlarını kullanın.

2. Work in groups. Ask and answer questions and fi ll in the chart below.

2. Gruplarla çalışın. Soru sorun, cevaplayın ve aşağıdaki tabloyu doldurun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

1. Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about.

1.Resme bakın ve 3. etkinlikte metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin.

2.Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2.Kitaplarınızı kapatın. CD yi dinleyip soruları cevaplayın.

a.It tells about their relations and characteristics.

b.There are close friends.
c.Jim is handsome with blue eyes and straight brown hair.

d.He is medium height but well-built. Jim likes staying at home in his free time, but Mike always hangs out with his friends. He’s more outgoing than Jim.

3.Open your books. Listen again and read the text. Then, do the exercises.

3.Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve metni okuyun ardından egzersizleri yapın.

a. Write True (T) or False (F) according to the paragraph.

a.Paragrafa göre doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

b. Make two comparisons about Jim and Mike’s personalities and complete the chart.

b.Jim ve Miike’ın kişilikleri hakkında iki karşılaştırma yapın ve tabloyu tamamlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

4. Read the paragraphs and match them with the pictures.

4.Paragrafları okuyun ve bunları resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Now, fi ll in the chart according to the paragraphs.

Şimdi grafiği paragraflara göre doldurun.

5.Read the sentences and circle the correct words that describe Mandy.

5.Cümleleri okuyun ve Mandy’yi tanımlayan doğru kelimeleri daire içine alın.

Now, fi nd out Mandy’s personality.

Şimdi Mandy’nin kişiliğini öğrenin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

6.Read the paragraph.

Paragrafı oku

Merhaba. Ben Rosie. Bu benim ailem. Babam frank
yakışıklı bir adam. Güzel kahverengi gözleri var ve
saçı siyah. Annem Helen ile güzel mavi gözleri ve uzun düz sarı saçları var. Tom benim erkek kardeşim. Benden daha genç ama daha uzun. O zeki bir çocuk. O benden daha çalışkan. Ve Sheila, o benim kız kardeşim. O Tom ve benden daha büyük. O sevimli bir kız. O benden daha uyumlu
ben inatçıyım. ailemi çok seviyorum.

a Complete the sentences according to the paragraph.

a.Cümleleri paragrafa göre tamamlayınız.

b Read the paragraph again and circle the correct option.

b.Paragrafı tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

1. Look at the pictures and describe them.

1. Resimlere bak ve onları tanımla.

2. Work in pairs and ask questions to your partner about his/her family members.

Çiftler halinde çalışın ve eşinize aile üyeleri hakkında sorular sorun.

Now, report it to the class.

Şimdi bunu sınıfa bildirin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

Look at the pictures and write short paragraphs to compare these people.

Resimlere bakın ve oradaki insanları anlatan kısa bir yazı yazın.

1.He is old man. He has blue eyes and straight white air.

2.She is child. She has black eyes and curly brown hair.

Assignments

1.Prepare a poster of a famous person you like and describe his / her appearance and personality.

1.Beğendiğiniz ünlü bir kişinin posterini hazırlayın ve onun görünümünü ve kişiliğini anlatın.

2.Prepare a visual dictionary with the new words.

2.Yeni sözcüklerle görsel bir sözlük hazırlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

1.Find fi ve words that describe personality and fi ve for appearance in the word search, circle and write.

1.Kişiliği tanımlayan ve görünümden bahseden 5er kelimeleri ara ve daire içine al.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

2.Write the opposites of the given adjectives.

2.Verilen sıfatların zıtlarını yazınız

beautiful x ugly

young x old 

funny x boring

selfish x unselfish

hardworking  x lazy

kind x rude

tall x short

curly x straight

3.Read the speech bubbles and match with the pictures.

3.Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

4.Write the comparative forms of the following adjectives.

4. Aşağıdaki sıfatların karşılaştırmalı biçimlerini yazın.

5.Look at the pictures and compare these two girls. Use the given adjectives.

5.Resimlere bakın ve bu iki kızı karşılaştırın. Verilen sıfatları kullanın.

Jane is taller than Anne. Jane is more honest than Anne. Jane is more outgoing than Anne. Jane is smarter than Anne.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

6.Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.

6. Verilen kelimeleri kullanarak Heleni tanımlayan kısa bir yazı yazın

Helen is a cute with blueeyes and long wavy hair. She is thin and tall. She is honest and smart. She is 1.72.

7. Listen and fi ll in the blanks.

7. Dinle ve boşlukları doldur..

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

8.

8.Diyaloğu oku.

a.Write True (T) or False (F).

a.Doğru ise (T) yalış ise (F) yazın.

b.Write a short paragraph and describe your best friend’s personality and appearance.

b.Kısa bir paragraf yazın ve en iyi arkadaşınızın görünüm ve kişiliğini tanımlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

9. Do the quiz!

9.Sınavı yap!

10. Answer the following questions.

10.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.