İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM ve KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 25-40 CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 2.Ünite Sayfa 25-40 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite SPORTS cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Bilim ve Kültür Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 2.Ünite SPORTS Sayfa 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 Cevapları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

a. What are your daily activities?

Günlük aktiviteleriniz neler?

My daily activites are walking and playing football.

Günlük aktivitelerim yürüyüş yapmak ve futbol oynamak.

b. How often do you do a sport?

Ne sıklıkla spor yaparsın?

I sport on the weekends.

Hafta sonları spor yaparım.

1.Look at the pictures and write what Sally likes doing.

Resimlere bakın ve Sally’nin yapmaktan hoşlandığı şeyleri yazın.

2.Match the words with the pictures. One word is extra.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

1.Listen and fi ll in the table.

Dinleyin ve tabloyu doldurun.

2.Listen and write the missing words.

Eksik kelimeleri dinleyin ve yazın.

3.Listen and fi ll in the charts.

Dinleyin ve çizelgeleri doldurun.

Indoor sports     ⇒ Kapalı alan sporları 

Outdoor sports   ⇒ Açık hava sporları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

1.Suppose you are a sportsman/woman. Work in pairs and prepare an interview. Then, present it to your friends.

Bir sporcu olduğunuzu varsayalım. Çiftler halinde çalışın ve bir röportaj hazırlayın. Ardından arkadaşlarınıza sunun.

2.Do a survey in the classroom and fi ll in the chart.

Sınıfta bir anket yapın ve çizelgeyi doldurun.

Now, ask and answer.

Şimdi sor ve cevapla.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

Look at the pictures below and say what they are doing.

Aşağıdaki resimlere bakın ve ne yaptıklarını söyleyin.

2.Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Who is Emma?

a. Emma kimdir?

b. What is the interview about?

b. Röportaj ne hakkında?

Open your books. Listen again and read the interview. Then, do the exercises

Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve röportajı okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a.Circle the correct option.

a. Doğru seçeneği daire içine alın.

b.Complete the sentences according
to the interview.

b. Cümleleri buna göre tamamlayın
röportaj için.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Read the paragraphs and match with the correct pictures. One picture is extra.

Paragrafları okuyun ve doğru resimlerle eşleştirin. Bir resim fazladır.

Şimdi soruları cevaplayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

5.Look at the chart and answer the questions.

Tabloya bakın ve soruları cevaplayın.

6.Suppose you are a famous sportsman/woman. Answer the questions.

Ünlü bir sporcu olduğunuzu varsayalım. Soruları cevapla.

Şimdi, arkadaşınızla diyaloğu canlandırın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

7.Match the words with the pictures and write. One word is extra.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan var.

Now, categorize them.

Şimdi onları kategorize edin.

Indoor sports ⇒ Kapalı alan sporları

Outdoor sports ⇒ Açık hava sporları

8.Write the equipment that the sportsmen/women use for the following sports.

Sporcuların aşağıdaki sporlar için kullandıkları malzemeleri yazınız.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

1.Look at the pictures and say the activities. Then, work in pairs, ask and answer the following questions.

Resimlere bakın ve etkinlikleri söyleyin. Sonra ikili çalışın, sorun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

Prepare a speech about your routines / daily activies by using frequency adverbs. Then, introduce it to the class.

Zarfları kullanarak günlük aktiviteleriniz hakkında bir konuşma hazırlayın.Ardından sınıfa tanıtın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

Read Mark’s weekly routine he wrote in his blog.

Mark’ın blogunda yazdığı haftalık rutinini okuyun.

Now, write in your imaginary blog and tell about your weekly routine.

Şimdi hayali blogunuza yazın ve haftalık rutininizden bahsedin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

1.Listen and number.

Dinle ve numaralandır.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

2.Complete the chart..

2.Grafiği tamamlayın.

3.Answer the questions.

Soruları cevapla.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

4.Read and match A with B. One answer is extra in column B.

A’yı okuyun ve B ile eşleştirin. B sütununda bir cevap fazladır.

5.Write how often you do these sports. Use the given frequency adverbs.

Bu sporları ne sıklıkla yaptığınızı yazın. Verilen sıklık zarflarını kullanın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Do a survey in the classroom.

Sınıfta bir anket yapın.

7.Fill in the blanks with the words in the box. One word is extra.

Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Bir kelime fazladan vardır.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

8 Read the dialogue.

Diyoloğu oku.

a.Write True (T) or False (F)

Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

b.Answer the questions.

b.Soruları cevapla.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

9.Do the quiz!

9.Testi yapın!

10.Answer the following questions.

10.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

4 Replies to “7.SINIF BİLİM ve KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 25-40 CEVAPLARI

  1. Çoooooook teşekkür ederim❤️❤️❤️❤️❤️

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.