MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-39 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-39 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 11-39 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 313 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Ekoyay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  12 Cevabı

A.TAM SAYILARLA İŞLEMLER

1.Aşağıdaki tam sayıları sayı doğrusunda  gösteriniz.

2.Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

3.Aşağıdaki tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

4.A ve B doğal sayılar olmak üzere A= 45 ve B= 15 aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

MOTİVASYON

İstanbul’un Ocak 2017’ye ait bir haftalık hava sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo : İstanbul’un ocak ayına ait bir haftalık sıcaklık değerleri

Buna göre;

a.İstanbul’un en yüksek sıcaklık değeri hangi tarihte ölçülmüştür? 5 Ocak 2017 ve 6 Ocak 2017 

b.İstanbul’un en düşük sıcaklık değeri hangi tarihte ölçülmüştür? 7 Ocak 2017 

c.İstanbul’un en yüksek ile en düşük sıcaklık farkı kaç derecedir? 17 derecedir.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2.Bir denizaltı deniz seviyesinden 200 m aşağıdadır. Bu denizaltı 50 m daha aşağıya iniyor. Buna göre denizaltının deniz seviyesinden uzaklığını tam sayı olarak bulunuz.

3.Merve A noktasından önce 25 m sağa, sonra ulaştığı noktadan 28 m sola doğru hareket ediyor.

Merve’nin son bulunduğu noktanın A noktasına göre konumunu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

4.Aşağıdaki toplama işlemlerinde kare yerine gelecek tam sayıları bulunuz.

5.Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını toplama işlemlerinin özelliklerini kullanarak çözünüz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  19 Cevabı

MOTİVASYON

Ankara’nın Ocak 2018’e ait bir haftalık sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo : Ankara ilinin ocak ayına ait bir haftalık sıcaklık değerleri.

Yukarıdaki tabloya göre 1 Ocak , 3 Ocak ve 5 Ocak günlerindeki en düşük sıcaklıkların toplamını en kısa yoldan nasıl ifade edebilirsiniz? Açıklayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

2.Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

3.Aşağıda verilen çarpma işlemlerinde boş kutucuklara doğru sayıları yazınız.

4.Aşağıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematiksel ifadelerini yazınız.

(-3) . (+6) = -18 

5.Yanda bir işlem ağacı verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarının yerine yazılabilecek tam sayı değerlerini
bulunuz.

6.Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

7.Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

8.(–6) · [(+2) – (–1)] = (–6) ·  – (–6) ·  eşitliğine göre ♣ ·  işleminin sonucu kaçtır?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  28 Cevabı

9.Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

10.Aşağıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematiksel ifadesini yazınız ve sonucunu bulunuz.

(+40) : (+5) = +8

11.Aşağıda işlemlerin sonuçları verilmiştir. Bu işlemlerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D” yanlış olanların önündeki kutucuğa “Y” yazınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  32  Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.(–3)^4 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

Cevap : 3.3.3.3= 81   

NOT : Negatif sayıların üstü pozitif çift sayı ise sonuç pozitifdir. Soruda görmüş olduğunuz gibi üst 4’tür. 4 sayısı pozitif çift sayıdır.

2.(-2)^5 üslü ifadesinin değerini bulunuz.

Cevap : (2). (-2). (-2). (-2). (-2) = -32

NOT : Negatif sayıların üstü pozitif tek sayı ise sonuç negatifdir. Soruda görmüş olduğunuz gibi üst 5’tür. 5 sayısı pozitif tek sayıdır.

3.Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a. (-2).(-2).(-2) = -8

b. -11.11 = -121

NOT : b şıkkında parantez olsaydı (-11)^2 sonuç +121 olurdu. c. (-20) ^1 = -20 çünkü üstü tek olan sayılar kendine eşittir.

d. 10.10.10 = 1000

4.(-9).(-9).(-9).(-9).(-9) işlemini üslü ifade şeklinde yazınız.

Cevap :  (-9)^5 = -9 üzeri 5

5. (-5)^4 ifadesinin eşiti nedir.

Cevap : (-5). (-5) .(-5). (-5) = 625

6. 10.10.10.10.10.10.10 işlemini üslü ifade olarak yazınız.

Cevap : 10 üzeri 7

7. (-111) ‘1 üslü ifadesinin değeri nedir?

Cevap : (-111)^1 = -111

8. (+5)^1 ile (+1)^5  üslü ifadelerinin değerlerini bulunuz ve bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

Cevap : +5 üzeri 1 yine +5 e eşittir. +1 üzeri 5 de yine 1 eşittir. Buradan şu sonuca varırız. 1 in üstünde hangi sayı olursa olsun kendisine eşittir. 1 üslü ifade olarak kullanıldığı zaman sonuç tabandaki sayının kendisine eşittir.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  35 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Bir buzulun 300 metresi deniz seviyesinin altında, 100 metresi ise deniz seviyesinin üstündedir. Buna göre bu buzulun yüksekliği kaç metredir?

2.Celal beyin fabrikasının yılın ilk 5 ayındaki gelir ve giderleri aşağıdaki tabloda verilmiştir ona göre Celal Bey’in 5 aylık kar zarar durumunu bulunuz.

Tablo Celal Bey’in fabrikasının 5 aylık gelir ve giderleri

3.50 soruluk bir sınavda öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için 2 puan yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 1 puan almaktadır.

4 soruyu boş bırakıp 8 soruyu yanlış cevaplayan bir öğrenci bu sınavdan kaç puan almıştır.

4. Meltem, haftalık harçlıklarından bir miktarını biriktirerek annesine Anneler Günü’nde hediye alacaktır. Meltem, haftada 25 TL yol ücreti, 30 TL de yemek ücreti vermektedir. Babası ise Meltem’e haftalık 95 TL harçlık vermektedir. 4 hafta sonunda Meltem, annesine alacağı hediye için en fazla kaç TL biriktirebilir?
5. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı A ve iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı B ise A – B değerini bulunuz.
6. Mehmet’in 1100 TL’si vardır. Serap’a 1000 TL borçlu olan Mehmet’in Sezgin’den de 450 TL alacağı vardır. Mehmet’in Serap’a olan borcunu ödemesi ve Sezgin’den de parasını alması durumunda kaç TL’si olur?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  36 Cevabı

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Aşağıdaki bölme işlemleri ve bu işlemlere ait sonuçlar verilmiştir. Bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Bulduğunuz sonuçları verilen sonuçlar ile eşleştiriniz.

2.Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

3.Bir balıkçının denize attığı olta, deniz seviyesinin 20 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 12
m yukarıya çekiyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığının tam sayı olarak gösterilişi
aşağıdakilerden hangisidir?

4.Aşağıdaki işlemlerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D” yanlış olanların önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.

5.(–4) · [(–5) + (–1)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  37 Cevabı 

6.(–7) · (+12) · (+5) · (–9) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

7.[(+28) : (–7)] : (–2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8.(+13) · [(–12) : (+4)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

9.Yandaki şekilde A sayısının çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir?

10.Bir engelli okçuluk turnuvasında atılan isabetli her bir
atış +5 puan, isabetsiz her bir atış –2 puan olarak değerlendiriliyor.Buna göre 6 isabetli, 3 isabetsiz atış yapan bir okçu kaç puan alır?

11.(–2)7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

12.(–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) tekrarlı çarpımı aşağıdaki üslü ifadelerden hangisiyle gösterilir?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  38 Cevabı

13.Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?

14.Yandaki görselde helikopter, deniz seviyesinden 35 m yukarıda, denizaltı ise deniz  seviyesinden 25 m aşağıdadır. Buna göre helikopter ile denizaltı arasındaki uzaklık kaç metredir?

15.Erzurum’da gece en düşük sıcaklık değeri -25 C olarak ölçülmüştür.Gündüz ölçülen hava sıcaklık değeri , gece ölçülen sıcaklık değerinden 12 C yüksek çıkmıştır. Buna göre Erzurum’da gündüz sıcaklığı kaç derece selsiyum olmuştur?

16.(–2)4 : 23 – (–1)5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

17.• Emrah, evinden okula 5 adım ileri, 1 adım geri atarak gitmiştir.
• Emrah toplam 358 adım atmıştır.
• Emrah son olarak ileri yöne doğru 4 adım atmıştır.
• Emrah’ın bir adımı 50 cm’dir.
Verilen bilgilere göre Emrah’ın evi ile okul arasındaki uzaklık kaç metredir?

18.a = –2 ve b = –3 olduğuna göre a3 + b2 + 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.

2021-2022 7.SINIF MEB VE EKOYAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.