MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 40-75 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 40-75 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 40-75 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 313 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Ekoyay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

Hazırlık

Yandaki bir bütün, 2 eş parçaya ayrılmıştır. Eş parçalardan birini boyayınız. Boyalı olan kısmı kesir olarak ifade ediniz.
• Yandaki bir bütün, 8 eş parçaya ayrılmıştır. Eş parçalardan 2 tanesini boyayınız. Boyalı olan kısmı kesir olarak ifade ediniz.

• Boyalı olan kısımları büyüklük olarak karşılaştırınız.

• 2/5 kesrini 3 ile genişletiniz. Oluşan kesri okuyunuz.

• 2/3 kesrine denk üç tane kesir yazınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

1. –3, –2, –1, 1, 2 ve 3 tam sayılarını kullanarak rasyonel sayılar yazınız.

2. –1, 0, 2 ve 5 tam sayılarını kullanarak rasyonel sayılar yazınız.

3. Yandaki şekilde altı tane eş daire dilimi verilmiştir.
Buna göre boyalı bölge ile ifade edilen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?

4. 5/8 rasyonel sayısını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

5. 3/5 , 14/5 , -3 2/3 ve -4/7 rasyonel sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı (2020-2021)

6. 3/4 , 1 2/3, 3 ve -5/6 rasyonel sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

7. -5/3 , 2 1/4 rasyonel sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

8. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş K, L, M ve N noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki rasyonel sayılara karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız.

2. Aşağıdaki rasyonel sayılara karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız.

3. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini hesap makinesi yardımı ile bulunuz.

4. Yandaki şekil birbirine eş karelerden oluşmaktadır. Şekildeki boyalı kısımların ifade ettiği ondalık gösterimi yazınız.

5. Yandaki şekil birbirine eş karelerden oluşmaktadır. Şekildeki boyalı kısımlara karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?(Hesap makinesi kullanınız.)

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ediniz.

a. 0,4     b. 0, 7       c. 0,45      ç. 3,24      d. 5,124    e. 6,318

2. Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ediniz.

a. 0,6    b. 4,72    c. 4,6    ç. 2,48    d. 5,11

3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ediniz.
a. 3,09    b. 4,012    c. 13,212    ç. 0,0034

4. 0,37 ondalık gösterimini modelleyerek rasyonel sayı olarak ifade ediniz.

5. 0,48 ondalık gösterimi biçiminde verilen sayıyı rasyonel sayı olarak yazınız.


7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. -5/6 , 2/5 , 1 2/3 ve -14/4 rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

2. -3/5 , 4/25 , 13/2 ve -9/20 rasyonel sayılarını ondalık gösterim şeklinde yazarak küçükten büyüğe doğru
sıralayınız.

3. 9/4 , 9/7 , 9/5 ve 9/11 rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

4.-5/16 , -5/7 . -5/9 ve -5/14 rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

5. -6/9 , -14/9 , 8/9 ve 15/9 rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

6.3/4 ve 1/3 rasyonel sayılarını yarıma 1/2’ye  yakınlıklarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

7.9/8 ile 7/9 rasyonel sayılarını bütüne (1’e) yakınlıklarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

8. 3/4 , 2/5 , 6/7 ve 22/28 rasyonel sayılarını ondalık gösterim şeklinde yazdıktan sonra küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

9. 6/4 , -3/5 , 7/3 ve -26/16 rasyonel sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

10. Aşağıdaki sayı çiftlerini, kutuların içine “<, >, =” sembollerinden uygun olanını yazarak karşılaştırınız..

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

Hazırlık

Aşağıda boyalı olan kısımları kesir olarak ifade ediniz. İfade ettiğiniz kesirleri toplayınız.

1 3/4 + 2 1/4 işleminin sonucunu kesirlerle toplama işlemine göre bulunuz.
• Aşağıda boyalı olan kısımları kesir olarak ifade ediniz. İfade ettiğiniz kesirlerin farkını alınız.

• 2 1/4  – 1 işleminin sonucunu kesirlerle çıkarma işlemine göre bulunuz.

• Aşağıdaki eş şekilleri birleştirerek boyalı kısımların tamamının belirttiği kesri toplama işlemi ile bulunuz.

• Bir apartmanda bulunan 40 ailenin 1/2 si gazete abonesidir. Buna göre bu apartmanda abone olmayan
kaç aile olduğunu bulunuz.

• Bir sayının 1/2’si ile yarısını karşılaştırınız.

• Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

• Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.

• Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve bulduğunuz sonuçları yorumlayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Araç ve Gereçler: boya kalemleri.

• Yanda verilen bir bütün, 10 eş parçaya ayrılmıştır.

• 7 parçasını boyayınız. Boyalı kısmı kesir olarak yazınız.

• Boyadığınız parçalardan 2 tanesini geri alınız. Alınan boyalı parçayı kesir olarak yazınız.

• Kalan boyalı parçaları kesir olarak yazınız.

• Rasyonel sayılarda çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

3. Aşağıdaki eşitliklerde ♣ yerine gelecek rasyonel sayıları bulunuz.

4. Aşağıdaki rasyonel sayıların toplama işlemine göre terslerini bulunuz.

5. Aşağıdaki tabloda verilen sayılarla toplama işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

• Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve bulduğunuz sonuçları yorumlayınız.

• Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve bulduğunuz sonuçları yorumlayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

Araç ve Gereçler: boya kalemleri.

• Bu bütünü 4 eş parçaya ayırınız ve yandaki gibi bu bütünün 1 parçasını boyayınız (1. şekil).

• 1. şekli 12 eş parçaya ayırınız (2. şekil).

• 2. şekilde boyanan 1 parçayı kesir olarak yazınız.

• 1/4 : 3 işleminin sonucunu söyleyiniz.

• Bölme işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021)

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2. Aşağıdaki işlemleri, çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.

3. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

4. Aşağıdaki işlemlerde sembollerin yerine yazılabilecek sayıları bulunuz.

5. Aşağıdaki rasyonel sayıların her birinin çarpma işlemine göre terslerini bulunuz.

6. Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine yazılabilecek rasyonel sayıları işlem yapmadan bulunuz. Bu rasyonel sayıları, çarpma işleminin hangi özelliğine göre bulduğunuzu açıklayınız.

7. Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine yazılabilecek rasyonel sayıları işlem yapmadan bulunuz. Bu rasyonel sayıları, çarpma işleminin hangi özelliğine göre bulduğunuzu açıklayınız.

8. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2020-2021 7.SINIF MEB VE EKOYAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir