MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 91-121 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 91-121 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3.Ünite Cebirsel İfadeler Konusu Sayfa 91-121 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 313 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Ekoyay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3.Ünite Cebirsel İfadeler Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı (2020-2021)

A.CEBİRSEL İFADELER

Hazırlık

• 2x + 1 cebirsel ifadesinde bilinmeyenleri, değişkenleri ve katsayıları bulunuz.

• 3n + 1 cebirsel ifadesinin değerini bilinmeyen yerine –5, 5 ve 10 tam sayılarını yazarak bulunuz.

Motivasyon

Yukarıdaki geometrik şekillerin kenar uzunlukları harflerle gösterilmiştir. Bu şekillerin çevre uzunluklarını
veren harfli ifadeleri noktalı yerlere yazınız..

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı (2020-2021)

.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı (2020-2021)

.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı (2020-2021)

B.EŞİTLİK ve DENKLEM

Hazırlık

• x değişken olmak üzere;

a. x’in 4 katını veren cebirsel ifadeyi yazınız.

b. x’in 2 fazlasının 3 katını veren cebirsel ifadeyi yazınız.

c. 2(x – 3) işlemini yapınız.

•  + 12 = 15 eşitliğinde  değerini bulunuz.

• Aşağıdaki terazi dengede olduğuna göre ⋅ yerine kaç kilogramlık kütle konmalıdır?.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı (2020-2021)

1.Yandaki dengede duran terazide her bir kütlenin kaç birim kütleyi gösterdiği şekillerin üzerinde yazmaktadır. Buna göre x kaç birim kütledir?

2.Aşağıdaki eşitliklerin bozulmaması için eşitliklerdeki sembollerin ve harflerin yerine gelmesi gereken sayıları noktalı yerlere yazınız.

3.Bir terazinin sol kefesinde eşit kütleli 3 armut, sağ kefesinde eşit kütleli 6 limon vardır. Bir armudun kütlesi,
3 limonun kütlesine eşittir. Yandaki teraziyi armut veya limon kullanarak dengeye getirmek için ne yapılmalıdır?

4.Yandaki denge durumunda bulunan terazide 1 = 2’dir.
Terazinin sol kefesinden 2 tane  kütle çıkarılıyor. Terazinin
dengesinin bozulmaması için sağ kefeden hangi kütle ya da kütleler çıkarılmalıdır?

5. – 5 = 11 + 2 eşitliğinin bozulmaması için  yerine gelecek sayıyı bulunuz.

6.5x + 2 ·  = 8 + 5x ifadesinde eşitliğin bozulmaması için  yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz.

7. + 4 = 15 – 8 eşitliğinin bozulmaması için yerine yazılabilecek sayı kaçtır?

8.Yandaki dengede duran terazide her şeklin kütlesi, şeklin
üzerindeki sayıya eşittir. Buna göre m’nin kaç birim olduğunu bulunuz..

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı (2020-2021)

1. Aşağıda verilenlere ait matematiksel ifadeleri noktalı yerlere yazınız (Bilinmeyen sayısı x olarak alınız).

2. Aşağıdaki ifadelere ait denklemleri kurunuz (Bilinmeyen olarak x alınız). Kurulan denklemleri eşleştiriniz.

3. “Ersin’in 70 fındığı vardır. Ersin’in fındık sayısı, Mehmet’in fındık sayısının 3 katından 4 fazladır.” ifadesine ait denklemi kurunuz.

4.Ezgi’nin evi ile okulu arası 10 km’dir. Ezgi bu yolun bir kısmını yürüyerek kalan kısmını otobüs ile gidiyor. Ezgi’nin otobüs ile gittiği yol, yürüyerek gittiği yolun 2 fazlasının 3 katı olduğuna göre Ezgi’nin yaya olarak gittiği yolu bulmak için gereken denklemi kurunuz (Yolu x olarak alınız.)..

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı (2020-2021)

1. Aşağıdaki denklemlerde x’lerin değerlerini bulunuz.

2. Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenleri bulunuz.

3. Yandaki şekilde verilen dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katının 8 eksiğidir. Çevresi 80 cm olan bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulunuz.

4.Yandaki terazinin dengede durabilmesi için  kütlesinin
değerini bulunuz.

5. Yandaki terazinin dengede olabilmesi için kütlesinin
değerini bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı (2020-2021)

1. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz.

2. 8 katının 5 eksiği, 5 katının 4 fazlasına eşit olan sayıyı bulunuz.

3. Sude ile Aylin bir afet bölgesindeki çocukların ihtiyaçları için düzenlenen yardım kampanyasına toplam 300 TL göndermişlerdir. Sude’nin gönderdiği miktar, Aylin’in gönderdiği miktarın 2 katından 30 TL eksiktir. Buna göre Sude’nin yardım kampanyasına kaç TL gönderdiğini bulunuz.

4.Ardışık üç doğal sayının toplamı 129 olduğuna göre bu doğal sayılardan en büyüğünü bulunuz.

5. Turgay’ın yaşı, Seda’nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 66 olduğuna göre Turgay’ın yaşını bulunuz.

6. Aşağıda verilen sorular ile kutucuklardaki cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.

7. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Bu sınıfta 35 öğrenci olduğuna göre sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz.

8. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 4 m eksiktir. Çevresi 214 m olan bu tarlanın uzun kenarı kaç metredir?

9. Yandaki ABC eşkenar üçgeninde |BC| = (2x + 1) cm ve üçgenin çevresinin uzunluğu 45 cm olduğuna göre x değeri kaçtır?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı (2020-2021)

1. 4x + 2 – 3x – 4 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

2. 5 · (2x – 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

3. 4, 7, 10, 13, … sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? (n harfini değişken olarak alınız)

4. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 12. adımındaki sayı kaçtır?

5.Yukarıdaki şekil örüntüsündeki adımlara göre bilye sayıları verilmiştir. Buna göre 21. adımdaki bilye sayısı kaçtır?

6. 2 + = 9 + 4 eşitliğinin bozulmaması için “ ” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

7. “Hangi sayının 3 katının 9 fazlası, aynı sayının 5 katının 7 eksiğine eşittir?” ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

8. Yandaki modelde terazi, denge durumunda bulunmaktadır.
Küre şeklindeki cisimlerin üzerilerinde kütlelerini gösteren sayılar yazmaktadır. Buna göre eşitliği sağlayan
x değeri kaçtır?.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı (2020-2021)

9. 6 = 6 eşitliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.

10.4x + 5 · = 20 + 4x ifadesinde eşitliğin bozulmaması için  · yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

11. 2(2x + 1) + 2x = 32 denkleminde x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdaki denklemlerden hangisinde x’in değeri –2’dir?

13. x + 1 = –2x + 7 denkleminde x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı (2020-2021)

16. Aşağıdaki sorular ile kutucuklarda verilen cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.

17. Yaşını sorduğunuz birisi size, “Benim yaşımın 4 fazlasının 2 katının 1 fazlası, en büyük iki basamaklı doğal sayıdır.” diye cevap veriyor. Bu kişinin yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

18. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine üç sıra dikenli tel çekilmek
isteniyor. Bu iş için toplam 162 m tel gerektiğine göre bahçenin uzun kenar uzunluğu kaç metredir?

19. Aşağıdaki denklemlerin hangisinde bilinmeyenin değeri 5’tir?

20. Yandaki şekil, kısa kenarı (2x + 3) cm olan dört tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Şeklin çevresi 238 cm olduğuna göre x’in değeri kaçtır?.

 

7.SINIF EKOYAY ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.