MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 123-151 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 123-151 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Ekoyay Yayınları  4.Ünite Oran ve Orantı Konusu Sayfa 123-151 cevaplarını çözümlü şekilde hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 313 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Ekoyay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4.Ünite Oran ve Orantı Sayfa 122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 40 tanesi 36 TL olan limonların 1 tanesi kaç TL’dir?

2. Bir karışım, 18 litre A maddesinden, 27 litre B maddesinden oluşmuştur. Bu durumda, 1 litre A maddesine karşılık kaç litre B maddesine ihtiyaç vardır?

3. 6 kg yoğurttan 18 litre ayran yapılabiliyor. Bu durumda;

a. 1 kg yoğurttan kaç litre ayran yapılır?

b. 1 litre ayran yapabilmek için yaklaşık kaç kg yoğurda ihtiyaç vardır?

4. 12 litre motorin 62,4 TL olduğuna göre motorinin litre fiyatını bulunuz.

5. 3 kg limondan 15 litre limonata elde edilebilirse;

a. 1 litre limonata yapabilmek için kaç kg limon gerekir?

b. 1 kg limondan kaç litre limonata yapılır?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir otobüsteki yolculardan 18 tanesi kadın, 24 tanesi erkektir. Bu gruptaki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulunuz.

2. Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 4/5 ’tir. Kümeste 16 tavuk vardır. Buna göre kümesteki ördeklerin sayısı kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20

3. İki arkadaştan Meliha’nın 168, Murat’ın 212 fındığı vardır. Murat, fındıklarından 12 tanesini Meliha’ya verirse Meliha’nın fındıklarının sayısının Murat’ın fındıklarının sayısına oranını bulunuz.

4. Bir sınıfta 14 kız, 13 erkek öğrenci vardır. Dönem başı olduğu için sınıflar arası öğrenci değişiminde sınıfa 3 erkek, 5 kız öğrenci gelmiş; sınıftan 2 erkek, 4 kız öğrenci ayrılmıştır. Bu durumda sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?

5. Ülkemize farklı ülkelerden gelen bir turist kafilesinde 40 İspanyol, 25 Japon ve 14 İngiliz turist vardır.

Buna göre;

a. İspanyol turistlerin sayısının tüm turist sayısına oranını bulunuz.

b. İngiliz turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz.

c. Japon turistlerin sayısının İngiliz turistlerin sayısına oranını bulunuz.

ç. Japon turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz.

6. Bir inşaat ustası, 100 teneke harç hazırlamak için 80 teneke kum, 8 teneke çimento ve 12 teneke su kullanmıştır (Her bir malzeme için kullanılan tenekeler eş hacimlidir.). Buna göre aşağıdakilerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa “Y” yazınız.

a. Suyun karışıma oranı 0,12’dir.

b. Çimentonun kuma oranı 0,8’dir.

c. Kumun suya oranı 5,6’dır.

ç. Çimentonun karışıma oranı 0,8’dir.

d. Suyun çimentoya oranı 1,5’tir.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki doğru orantılı eşitliklerde verilmeyenleri bulunuz.

2. 12 kg elma 15 TL ise 4 kg elma kaç TL’dir?

3. 2 kg fiyatı 24 TL olan pul biberin 400 gramının fiyatı kaç TL’dir?

4. Bir işçi bir işin 2/17 ’sini 4 saatte bitirebilmektedir. Bu işçinin işin tamamını kaç saatte bitirebileceğini bulunuz.

5. Tanesi 45 kr. olan bilyelerden 34 tane alan Ali’nin markete kaç TL ödemesi gerektiğini bulunuz.

6. 3 tanesi 16 TL olan kalemlerden 15 tane alan öğrencinin kaç TL ödeyeceğini bulunuz.

7. Bir grupta spor yapanların sayısının spor yapmayanların sayısına oranı 3/5 ’tir. Grupta 48 kişi olduğuna göre;

a. Bu grupta kaç kişinin spor yaptığını bulunuz.

b. Bu grupta kaç kişinin spor yapmadığını bulunuz.

c. Spor yapanların sayısının tüm gruptakilerin sayısına oranını bulunuz.

8. Ördek ve kazların bulunduğu bir kümeste ördeklerin sayısının kazların sayısına oranı 2/3 ’tür. Ördeklerin sayısı 12 olduğuna göre kümesteki hayvanların toplam sayısını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki orantılarda orantı sabitini bulunuz.

2. Yandaki tabloya göre x ile y arasındaki orantı sabitini bulunuz.

3. a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 12 olduğunda b = 20 oluyor. Buna göre bu orantının orantı sabitini bulunuz.

4. Yanda verilen tabloda A ve B çoklukları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre

a. x + y toplamının değerini bulunuz.

b. Orantının orantı sabitini bulunuz.

5. Aşağıda tabloda verilen doğru orantının orantı sabitini bulunuz.

Tablo: Domates miktarına göre salça miktarı

6. a ile b doğru orantılıdır. a = 3 iken b = 5 olduğuna göre;

a. Orantı sabitini bulunuz.

b. a = 24 iken b değerini bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

ETKİNLİK

Aynı hızda çalışan işçilerin sayısı ile bir işin bitme zamanı arasındaki ilişki yandaki tabloda verilmiştir.

Tabloda verilenlere göre satırlardaki çokluklar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Bu satırlardaki çoklukları çarpınız. Elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. 

Yaptığınız karşılaştırmadan yola çıkarak tabloda verilmeyen boşlukları doldurunuz.

Tabloya göre işçi sayıları aynı oranda artarken verilen zamanda
nasıl bir değişim olduğunu açıklayınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Saatteki hızı 60 km/sa. olan bir kamyon, gideceği yere 10 saatte giderse bu kamyonun aynı yolu 75 km/sa. hızla kaç saatte gidebileceğini ve orantı sabitini bulunuz.

2. (x – 4) ile (y + 3) ters orantılıdır. x = 6 iken y = 2 ise x = 5 iken y’nin alabileceği değeri ve orantı sabitini bulunuz.

3. Bir evin duvarları boyanacaktır. 1 işçi, bu evi yalnız başına 12 günde boyayabiliyor. Aynı hızda çalışan işçilerin sayısına göre bu evi kaç günde bitireceklerine ait tablo yanda verilmiştir. Buna göre;

a. Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

b. Orantı sabitini bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı 

4. Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olan ifadelerin önündeki kutucuğa “D”, yanlış olan ifadelerin önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.

a. “Aynı güçte 2 işçi bir işi 6 günde yaparsa aynı işçilerden 4 işçi aynı işi 3 günde yapar.” ifadesi ters orantıya örnektir.

b. “8 kg zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edilirse 56 kg zeytinden 7 litre zeytinyağı elde edilir.” ifadesi ters orantıya örnektir.

c. “Aynı kapasitede su akıtan 10 musluk, havuzu 14 saatte doldurursa 6 musluk aynı havuzu 20 saatte doldurur.” ifadesi ters orantıya örnektir.

ç. “10 litre sütten 1 kg tereyağı elde edilirse 25 litre sütten 2,5 kg tereyağı elde edilir.” ifadesi doğru orantıya örnektir.

d. “Bir yarışmacı 150 km’lik yolu 30 saatte koşarsa bu yarışmacı 100 km yolu 25 saatte koşar.” ifadesi ters orantıya örnektir.

5. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sayılarla tamamlayınız.

a. Eşit miktarda su akıtan 5 musluk, boş havuzu 10 saatte doldurursa 2 musluk boş havuzu ______________ saatte doldurur.

b. Eşit hızda çalışan 8 işçi bir işi 9 günde yaparsa 12 işçi aynı işi ______________ saatte yapar.

c. Aynı güçteki 10 traktör, bir tarlayı 6 saatte sürerse ______________ traktör aynı tarlayı 20 saatte sürer.

ç. 70 kişiye ______________ gün yetecek gıda maddesi, 14 kişiye 140 gün yeter.

6. Yandaki tabloda verilenlere göre;

a. Orantı sabitini bulunuz.

b. n = 7 için m değerini bulunuz.

c. m = 108 için n değerini bulunuz.

7. Aşağıda verilen çokluklardan hangisi ters orantılı çokluklardır?

A) Usta sayısı – Yapılan işin süresi

B) Yolun uzunluğu – Tüketilen benzin miktarı

C) İşçi sayısı – Yapılan yol

D) Kullanılan su miktarı – Su faturası.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 42 m kumaştan 15 pantolon dikilmektedir. Buna göre aynı ölçülerde 20 pantolon kaç metre kumaştan dikilir?

2. Aynı güç ve nitelikteki 20 usta, bir duvarı 6 günde örerse aynı ustalardan 5 tanesi bu duvarı kaç günde örer?

3. 18 kg vişne ile 7 kg şeker karıştırılarak reçel yapılıyor. Buna göre 100 kg reçel yapabilmek için kaç kg şekere ihtiyaç vardır?

4. x ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım, x/y= 5/7 oranında karıştırılarak elde ediliyor. 720 gram karışım elde etmek için kaç gram y maddesine gerek vardır?

5. 10 ve 20 yaşlarında iki arkadaş topladıkları 330 tane kestaneyi yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Her birinin payına düşen kestane sayısını bulunuz.

6. Bir esnafın 500 TL’ye mal ettiği bir x malını;

a. 1/4 oranında kârla (artışla) kaç TL’ye sattığını bulunuz.

b. 1/55 oranında zararla (indirimle) kaç TL’ye sattığını bulunuz.

7. Bir mağaza sahibi, maliyeti 200 TL olan bir malı önce 1/4 oranında kârla satma kararı almış, sonra kararını değiştirerek bu malı kârlı satış fiyatı üzerinden 1/4 oranında zararla satmıştır. Son durumda mağaza sahibinin kâr – zarar durumunu bulunuz.

8. Gerçekte 15 km olan bir uzunluğun 1/60 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak çizilebileceğini bulunuz.

9. 1/10 000  ölçekli bir planda 4 cm olarak gösterilen bir uzaklığın gerçekte kaç metre olduğunu bulunuz.

10. A noktası ile B noktası arası gerçekte 2800 m’dir. Bu mesafe bir krokide 7 cm olarak gösterilmiştir. Bu krokinin ölçeğini bulunuz.

11. Bir haritada 4 cm ile gösterilen uzunluk gerçekte 24 km’dir. Aynı haritada 1,6 cm ile gösterilen uzunluk gerçekte kaç km’dir?

12. 108 km’lik uzunluğun 18 cm olarak gösterildiği bir haritanın ölçeğini bulunuz.

7.SINIF EKOYAY ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 123-151 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.