MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 152-170 CEVAPLARI

7.SINIF EKOYAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 152-170 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Ekoyay Yayınları  4.Ünite Oran ve Orantı Konusu Sayfa 152-170 cevaplarını çözümlü şekilde hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 313 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Ekoyay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4.Ünite Oran ve Orantı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 420 sayısının %20’sini bulunuz.

2. 60 sayısının %40’ını bulunuz.

3. %14’ü 42 olan sayı kaçtır?

4. %16’sı 144 olan sayı kaçtır?

5. 500 sayısının %150’sini ve %0,15’ini bulunuz.

6. 74 km’lik mesafenin %25’i kaç km’dir?

7. %40’ı 300 olan sayının %12’si kaçtır?

8. Bir sayının %19’u ile %14’ü arasındaki fark 45 olduğuna göre bu sayının %7’si kaçtır?

9. 184 km’lik yolun %5’ini tahmin ediniz. Gerçek değer ile tahminî değeri karşılaştırınız.

10. 116 sayısının %37’sini tahmin ediniz. Tahmininizle gerçek değeri karşılaştırınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 90 sayısı, 360’ın % kaçıdır?

2. 150 sayısı, 30 sayısının % kaçıdır?

3. 180 sayısının yüzde kaçı 135’tir?

4. 72 sayısının yüzde kaçı 108’dir?

5. 48 sayısı, 120’nin yüzde kaçıdır?

6. 100’ün yüzde kaçı 106’dır?

7. Bir K sayısının %21’i L sayısının %84’üne eşittir. L sayısı, K sayısının yüzde kaçıdır?

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 160 sayısının %20 fazlasını bulunuz.

2. 420 sayısının %30 eksiğini bulunuz.

3. 120 sayısının;

a. %15 fazlasını bulunuz.

b. 1,15 ile çarpımını bulunuz.

c. %15 eksiğini bulunuz.

ç. 0,85 ile çarpımını bulunuz.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra;

d. a ile b şıklarındaki bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

e. c ile ç şıklarındaki bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

4. 1200 sayısının %30 fazlasının %50 eksiğini bulunuz.

5. 10 sayısının %70 eksiğinin %700 fazlasını bulunuz.

6. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeler kullanarak tamamlayınız.

a. Bir sayıyı 1,03 ile çarpmak bu sayıyı ……………….. arttırmaktır.

b. Bir sayıyı 0,61 ile çarpmak bu sayıyı ……………….. azaltmaktır.

c. Bir sayıyı ……………….. ile çarpmak bu sayıyı %24 arttırmaktır.

ç. Bir sayıyı ……………….. ile çarpmak bu sayıyı %17 azaltmaktır.

7. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin indirimsiz satış fiyatları ve indirim oranları verilmiştir. Ürünlerin indirimli satış fiyatlarını tabloda noktalı yerlere yazınız.

Tablo: Bazı ürünlerin indirimsiz ve indirimli satış fiyatları.

8. Gülçin Hanım, haziran ayında aldığı otomobili eylül ayında %10 kârla 52 800 TL’ye satıyor. Buna göre Gülçin Hanım’ın otomobilini kaç liraya aldığını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Alış fiyatı 20 TL olan bir gömleğin %30 kârlı satış fiyatı kaç TL’dir?

2. Turistik bir oteldeki 700 turistin %25’i Fransız, %35’i İngiliz, %10’u da İtalyan olduğuna göre oteldeki Fransız, İtalyan ve İngiliz turistlerin toplam sayısını bulunuz.

3. Bir buzdolabı, alış fiyatı üzerinden %40 kârla 2240 TL’ye satıldığına göre buzdolabının alış fiyatını bulunuz.

4. 220 TL’ye mal edilen bir bisiklet, sezon başında %40 kârla satılmıştır. Sezon sonuna doğru bisikletin satış fiyatı üzerinden %25 indirim yapılarak satışına devam edilmiştir. Bisikletin son satış fiyatı kaç TL’dir?

5. Bir otomobilin deposu 50 litre benzin almaktadır. Benzinin litre fiyatı 5 TL’dir. Benzinin litresine %2 zam gelirse otomobilin deposu kaç TL’ye dolar?

6. 1200 TL’ye alınan bir ürün 1800 TL’ye satılırsa kâr oranı yüzde kaç olur?

7. %72’si su olan şekerli su karışımındaki su miktarı 288 gram olduğuna göre;

a. Karışımdaki şekerin kaç gram olduğunu bulunuz.

b. Karışımın tamamının kaç gram olduğunu bulunuz.

8. 36 litre ayran ile 24 litre sudan oluşan karışımdaki;

a. Ayran oranının yüzdesini bulunuz.

b. Su oranının yüzdesini bulunuz.

9. Bir mesleki ve teknik anadolu lisesinde 600 öğrenciden 150 tanesi kız öğrencidir. Buna göre;

a. Okuldaki öğrencilerin yüzde kaçı kız öğrencidir?

b. Okuldaki erkek öğrencilerin yüzdelik oranı kaçtır?

10. Bir ürün, 600 TL’ye alınıp 690 TL’ye satılırsa bu ürünün kâr oranı yüzde kaç olur?

11. Bir ürün, 400 TL’ye alınıp 340 TL’ye satılırsa bu üründe zarar oranı yüzde kaç olur?

12. Bir çamaşır makinesi, 2100 TL’ye alınıp %45 kârla satılırsa bu çamaşır makinesinin satış fiyatı kaç TL olur?

13. %20 kâr ile 5580 TL’ye satılan bir ürünün alış fiyatı kaç TL’dir?

14. Bir iş yeri sahibi, her ay kazancının %8’ini düzenli şekilde devlete katma değer vergisi (KDV) olarak ödemektedir. Bu iş yeri sahibi, bu ay 1600 TL KDV ödemiştir. Buna göre bu işyeri sahibinin bu ayki kazancını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir yolcu gemisinde mürettebatla birlikte 57 kadın, 95 erkek olmak üzere toplam 152 kişi vardır. Bu gemideki kadınların tüm yolculara oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

2. Bir spor kafilesindeki sporculardan atletizm yapanların satranç oynayanlara oranı 7/3 ’tür. Satranç oynayanların sayısı 24 olduğuna göre bu kafilede atletizm yapanların sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 35 B) 40 C) 49 D) 56

3. Bir yumurtacı, içerisinde 30 yumurta bulunan viyollerin 5 tanesini 45 TL’ye satmıştır. Buna göre bu yumurtacıda yumurtanın tanesi kaç kuruştur?

A) 45 B) 35 C) 30 D) 27

4. Aşağıdaki orantıları, kutucuklarda verilen x değerleriyle uygun biçimde eşleştiriniz.

5. 18 kg’ı 270 TL olan somon balığının 1 kg’ı kaç TL’dir?

A) 11 B) 15 C) 21 D) 27

6. Bir işin 4/11 ’ini 12 günde yapan bir işçi, işin tamamını kaç günde yapar?

A) 33 B) 28 C) 24 D) 22

7. m ve n doğru orantılı çokluklardır.

m = 0,7 iken n = 84 olduğuna göre n = 360 iken m kaçtır?

A) 42 B) 36 C) 3 D) 0,84

8. Eşit miktarda su akıtan musluklardan 7 tanesi aynı anda açıldığında bir su deposunu 9 saatte doldurabilmektedir. Bu musluklardan 3 tanesinin aynı su deposunu kaç saatte dolduracağını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

9. Aynı hızda çalışan 10 işçi, bir işi 25 günde bitirirse aynı hızda çalışan 50 işçi, aynı işi kaç günde bitirir?

A) 5 B) 10 C) 25 D) 50

10. x ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım, x/y=1/3 oranında karıştırılarak elde ediliyor. 124 gram karışım elde etmek için kaç gram y maddesinden gereklidir?

A) 31 B) 62 C) 93 D) 124

11. Aynı hızda çalışan 4 usta, bir günde 140 m2 duvarı boyarsa aynı hızda çalışan 12 usta, bir günde kaç m2 duvarı boyar?

A) 180 B) 280 C) 360 D) 420

12. Aynı hızda çalışan 6 usta, bir duvarı 20 günde örerse aynı hızda çalışan 15 usta, aynı duvarı kaç günde örer?

A) 6    B) 8   C) 15    D) 30

13. Gerçekte 200 km olan bir uzunluk, 1 /400 000ölçekli bir haritada kaç cm olarak çizilebilir?

A) 50 B) 40 C) 30 D) 20

14.1/ 200 000  ölçekli bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 24

15. Aşağıdaki matematiksel ifadelerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.

a. %20’si 14 olan sayının tamamı 70’tir.

b. %16’sı 32 olan sayının %25’i 75’tir.

c. 80’in %80’i 64’tür.

ç. 300’ün %120’si o sayının 1,2 katıdır.

d. 200 sayısı 300 sayısının %150’sidir.

7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı 

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

16. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. 45 sayısının 2 katının %10’u __________’dur.

b. 100 sayısının %__________ fazlası 114’tür.

c. __________ sayısının %50 eksiği 25’tir.

ç. Bir sayının %22 fazlası, o sayının __________ ile çarpımına eşittir.

17. Bir sayıyı 0,64 ile çarparak % kaç azaltmış oluruz?

A) 14 B) 34 C) 36 D) 64

18. Bir otomobil galerisinde bir otomobil, 90 000 TL maliyet fiyatı üzerinden %30 kârla satılıyor. Otomobil, satışların yavaşladığı bir dönemde zamlı satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak tekrar satışa sunuluyor. Otomobilin indirimli satış fiyatı kaç TL’dir?

A) 93 600 B) 91 800   C) 87 750 D) 72 000

19. %4’ü 180 TL olan paranın tamamı kaç TL’dir?
A) 3500   B) 4500   C) 5500   D) 6500

20. 20 000 TL’nin %1,2’si kaç TL’dir?

A) 210    B) 230    C) 240   D) 260

21. 30 000 TL’nin %11 fazlası kaç TL’dir?

A) 33 100    B) 33 150    C) 33 250   D) 33 300

22. %20 kâr oranı ile 7200 TL’ye satılan bir malın alış fiyatı kaç TL’dir?

A) 6000    B) 6600    C) 7800   D) 8400

7.SINIF EKOYAY ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.