İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-21 CEVAPLARI 2020

7.SINIF KÖK E YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı KÖK E Yayınları 1.Ünite Sayfa 9-21 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Kök E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 1.ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

KÖK E Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları KÖK E Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  Kök Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı KÖK E Yayınları 1.Ünite APPEARANCE AND PERSONALITY Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı (2020-2021)

1.Jim Carrey, Kanadalı bir aktördür. Bir kızı var ve onunla çok zaman geçiriyor. The Truman Show, Liar Liar ve The Mask en popüler filmleri. Koyu düz saçlı ve kahverengi gözlü, uzun boylu ve yakışıklı. Jim Carrey aynı zamanda bir senarist ve müzisyen. Resim yapmayı çok seviyor ve bunda çok iyi. Başarılı bir oyuncu. Filmlerinde çok komik. Gerçek hayatta bazen inatçıdır ve fikrini değiştirmez.

2.Charlize Theron, Güney Afrikalı bir aktris. Aynı zamanda bir manken. Los Angeles’ta yaşıyor. İnce ve güzel, sarı saçlı ve yeşil gözlü. Charlize Theron cömert bir oyuncu. Kadın hakları örgütlerine ve hayvanlara para harcıyor.

3.Tom Hanks, Amerikalı bir aktördür. Aynı zamanda bir film yönetmenidir. Dramatik rolleriyle ünlü ama gerçek hayatta komik biri. Çok zeki olduğu için çok komik şakalar yapıyor. Tom Hanks uzun ve biraz dolgun. O çok dışa dönük bir kişidir. Birçok arkadaşı var ve onlarla çıkmayı seviyor. Arkadaşları şakalarına çok gülüyor. İlginç bir hobisi var. Dünyanın her yerinden daktilo topluyor.

3. Read the text and answer the questions.

3. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What is Jim Carrey like?

Jim Carrey nasıl biri?

He is tall and handsome.

O uzun boylu ve yakışıklı.


2. Is Jim Carrey handsome?

Jim Carrey yakışıklı mı?

Yes, he is handsome.

Evet o yakışıklı.


3. Where does Charlize Theron live?

Charlize Theron nerede yaşıyor?

She lives in Los Angeles.

O Los Angeles’da yaşıyor.


4. What does Charlize Theron look like?

Charlize Theron nasıl biri?

She is beatufil with blande hairs and green eyes.

Sarı saçlı ve yeşil gözlü güzel.


5. Is Charlize Theron a generous person? Why?

Charlize Theron cömert biri mi? Neden?

Yes, She is because she spends money on womens rights organitions and animals.

Evet Kadın hakları örgütlerine ve hayvanlara para harcadığı için.  


6. What does Tom Hanks do?

Tom Hanks ne iş yapar?

He is an actor and film director.

O oyuncu ve film yönetmeni.


7. What is Tom Hanks like?

Tom Hanks nasıl biri?

He is tall and a little pump.

Uzun boylu ve biraz dolgun.

8. What are Jim Carrey’s and Tom Hanks’s hobbies?

Jim Carrey ve Tom Hanks’ın hobileri nelerdir?

Jim is hobby is painting.Tom collets typwriters frm all over the world.

Jim hobi, resim yapmaktır. Tom Dünyanın her yerinde daktilo topluyor.

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı (2020-2021)

1. Match the words in the box with the pictures.

Kutudaki kelimeleri resimlerle eşleştirin.

beautiful :güzel

generous : cömert

outgoing : dışa dönük

plump :tombul

slim : ince

stubborn : inatçı

smart : akıllı

handsome : yakışıklı

 

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı (2020-2021)

2. Complete the sentences. Use the words in the box in Activity 1.
Cümleleri tamamlayın. Aktivite 1’deki kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

1. Listen to Emre talking about his family. Write the names of the family members next to each description.

Emre’nin ailesi hakkında konuşmasını dinleyin. Her açıklamanın yanına aile üyelerinin adlarını yazın.

cute- tatlı

easy going uyumlu

headscarf – baş örtülü

honest – dürüst

punctual – dakik

selfish – bencil

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı (2020-2021)

2. Listen again. Mark the sentences as True (T) or False (F)

2. Tekrar dinleyin. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.


3. Read the sentences. Match each sentence with the correct adjective.

3. Cümleleri okuyun. Her cümleyi doğru sıfatla eşleştirin.

A. Cute ⇒ Sevimli
B. Easy-going ⇒ Uyumlu
C. Beautiful  ⇒  Güzel
D. Honest  ⇒ Dürüst
E. Punctual ⇒ Dakik
F. Selfish ⇒ Bencil

 

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı (2020-2021)

Describing characters / people .

Karakterleri / insanları tanımlama.

She is slimmer than me.

Benden daha zayıf.

She is more generous than me.

Benden daha cömert.

She is funnier than me.

Benden daha komik.

 

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2020-2021)

 1.Complete the sentences. Use the comparative form of the adjectives.

Cümleleri tamamlayın. Sıfatların karşılaştırmalı biçimini kullanın.

2. Put the words in the correct order and make sentences.

Sözcükleri doğru sıraya koyun ve cümleler kurun.

1.What does your father like ?

2.He is handsome wiht dark hair and brown eyes.

3.What is she lime? 

4.She is generous and she likes helping people. 

5.He is more outgoing than his sister.

6.She is slimmer than me because she is on diet. 

 

 

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı (2020-2021)

Read the text quickly. Who is Katie’s best friend?
Metni hızlıca okuyun. Katie’nin en iyi arkadaşı kim?

Her mother is her best friend.

Annesi onun en iyi arkadaşıdır.

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

2. Read the text again. Answer the questions.
Metni tekrar okuyun. Soruları cevapla.

3. Read and listen. Mark the sentences as True (T) or False (F). Correct the false sentences.

3. Okuyun ve dinleyin. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin. Yanlış cümleleri düzeltin.

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı (2020-2021)

Write an e- mail to your penfriend about your family.Write about their physical appearances and personalities.Compare the family members.

Mektup arkadaşınıza aileniz hakkında bir e-posta yazın, fiziksel görünümleri ve kişilikleri hakkında yazın. Aile üyelerini karşılaştırın.

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2020-2021)

1.Who is your favourite author? What are his/ her famaous works?

1. En sevdiğiniz yazar kim? Ünlü eserleri nelerdir?

My favourite author is William Shakespeare Rome and Juliet is one oh his most famous works.

En sevdiğim yazar William Shakespeare Rome ve Juliet en ünlü eserlerinden biridir.

2.Read the text quickly.What is Mark Twains’s most popular work?

2. Metni hızlıca okuyun. Mark Twains’in en popüler eseri nedir?

His most popular work is The Adventures of Tom Sawyer.

En popüler eseri Tom Sawyer’ın Maceraları’dır.

3.Read the text and mark the sentences as True (T) or False (F).

Metni okuyun ve cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.

 

7.Sınıf KÖK E Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı (2020-2021)

Talk about the personalities of your family members and friends. Roll the dice and move ahead. Make a sentence using that adjective and give your reasons.

Aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın kişilikleri hakkında konuşun. Zarı at ve ilerle. Bu sıfatı kullanarak bir cümle kur ve nedenlerini söyle.

1.My father is generous.He helps poor people.

Babam cömerttir.Fakir insanlara yardım eder.

2.My brother is punctual.He always comes on time.

Kardeşi dakiktir.Her zaman zamanında gelir.

2020-2021 7.SINIF MEB VE KÖK E YAYINCILIK 7.SINIF İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.