İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021

Bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 11-22 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite APPEARANCE AND PERSONALITY Sayfa 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why?

Hangisi sizin için daha önemli? “Görünüm mü” “Kişilik mi?” Neden?

I think Personality is more important than Appearance because if you define people according to their appearance, you will never know people so personality is more important for me.

Kişiliğin görünüşten daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insanları görünüşlerine göre tanımlarsanız, insanları asla tanımayacaksınız, bu yüzden kişilik benim için daha önemli.

Look at the photos and match them with the adjectives below. 

2.Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.

selfish : bencil

plump : tombul

generous : cömert

shy : utangaç

well- built : yapılı

slim : ince

stubborn : inatçı

cheerfull : neşeli

tall : uzun

short : kısa

Listen and check your answers.

Dinle ve cevaplarını kontrol et.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

Complete the sentences with the adjectives in part 2.

2.Bölümdeki sıfatlarla cümleleri tamamlayın.

1.2 Listen and check your answers.

1.2 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself.

Kendinizi tanımlamak için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Not alın ve kendiniz hakkında konuşun.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

1.3 Lily and Ahmet are two new students at school. Read
and listen to their messages for the school website and
answer the questions. 

1.3 Lily ve Ahmet okuldaki iki yeni öğrencidir. Okuyun ve okul web sitesi için mesajlarını dinleyin ve soruları cevapla.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Read the messages again and fill in the table.

Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false
sentences.

Yeniden oku. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.

Work in pairs. Ask and answer the questions.

İkili çalışın Soruları sor ve cevapla.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she / he your best friend?

Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? Neden o senin en iyi arkadaşın?

1.4 Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new
classmates. Write the names under the photos.

1.4 Lilly’nin ve annesinin konuşmalarını dinleyin. İsimleri fotoğrafların altına yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to your group.

Gruplarla çalışın. Resimden bir kişi seçin. Onu grubunuza anlatın.

Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him.

Sınıf olarak çalışın. Sınıftaki birini seçin ama adını söylemeyin. Arkadaşlarınız, kendisi hakkında evet/hayır soruları sorarak kişiyi tahmin edecekler.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

Who do you feel close to in your family? Why?

Ailenizde kime yakın hissediyorsunuz? Neden?

Look at the photos and guess:

Fotoğraflara bakın ve tahmin edin.

Read the text quickly. Choose the best title and write it in the
box.

Metni hızlıca oku. En iyi başlığı seç.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

Read the text again and complete the sentences with the
names.

Metni tekrar okuyun ve cümleleri isimlendirin.

Read again and answer the questions.

Tekrar oku ve soruları cevapla.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

Think of two people in your family. Write some sentences to compare them. You can also use their photos.

Ailenizdeki iki kişiyi düşünün. Karşılaştırmak için bir kaç cümle yazın. Fotoğrafta kullanabilirsiniz.

 

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

Find the adjectives in the puzzle. Write down the hidden question and answer it. 

Bulmacadaki sıfatları bulun. Gizli soruyu yazın ve cevaplayın.

 

 

İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.