İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 23-34 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-20212

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.ÜNİTE SPORTS   cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite SPORTS  Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 Cevapları

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

1.Answer the questions about yourself.

1. Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.

1. Which sports do you enjoy doing?

I enjoy playing football.

2. Which sports do you find interesting/boring? 

Hockey is interesting. Handball is boring

3. Which sports do you do with your friends/on your own?

I play football with my friends. I go jogging on my own

1. Hangi sporları yapmaktan hoşlanırsınız?
2. Hangi sporları ilginç / sıkıcı buluyorsunuz?
3. Arkadaşlarınızla / tek başınıza hangi sporları yaparsınız?

2.Answer the questions about yourself.

2. Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.

She is by the lake.

Gölün kenarında.

She is trekking.

O yürüyüş yapıyor.

She is happy and relaxed

O mutlu ve huzurlu.

3.2.1 Listen and check your answers.

3.2.1.Dinle ve cevaplarını kontrol et.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

4.Match the sports with “play”, “do” and “go”.

4. Sporları “oyna”, “yap” ve “git” ile eşleştir.

5. 2.2 Listen and check your answers.

5. 2.2 Dinle ve cevapları kontrol et.

6. Read the sentences and write the names of the sports in part 4.

6. 4. bölümdeki cümleleri okuyun ve sporların isimlerini yazın.

1. It is a team sport. You use your hands to play it. You need a ball and a net.
2. It is an individual sport. You can do it on a snowy surface.
3. It’s an outdoor sport. You need a backpack and walking sticks.
4. It’s an indoor sport. You need a special white suit and a belt.
5. It’s an individual sport. You just need a swimsuit..

1. Bu bir takım sporudur. Oynamak için ellerini kullanıyorsun. Bir topa ve ağa ihtiyacınız var.
2. Bireysel bir spordur. Karlı bir yüzeyde yapabilirsiniz.
3. Açık hava sporudur. Bir sırt çantasına ve bastona ihtiyacın var.
4. Bu bir salon sporudur. Özel bir beyaz takım elbise ve bir kemere ihtiyacınız var.
5. Bireysel bir spordur. Sadece bir mayoya ihtiyacın var.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

1.How often do you do sports? Where do you do them?

 spor yaparsınız? Onları nerede yapıyorsun?

2.2.3 There is a new sports camp in town. Read and listen to the dialogue. Who is not joining the camp?

2.2.3 Kasabada yeni bir spor kampı var. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Kampa kimler katılmıyor?

Attendant: Hello. How can I help you?
Rose: Hi! We would like to join the sports camp.
Attendant: Sure. Which sports do you want to join?
Bob: I really like jogging and I want to be healthy and fit. Jogging is the best for me. What
about you, Lisa?
Lisa: These are all enjoyable sports, but my favourite sport is football. I’m also in my
school’s team.
Mark: I never do outdoor sports and I only like bowling and table tennis as indoor sports.
So, I don’t want to join this camp.
Rose: I sometimes go camping. I often go hiking or trekking. I also want to join because
I love nature.
Attendant: Okay, friends. Thank you. I will write your names on the list. See you on Monday.

Görevli: Merhaba. Sana nasıl yardım edebilirim?
Rose: Merhaba! Spor kampına katılmak istiyoruz.
Görevli: Elbette. Hangi sporlara katılmak istersiniz?
Bob: Jogging yapmayı gerçekten seviyorum ve sağlıklı ve formda olmak istiyorum. Koşu benim için en iyisi. Ne
senin hakkında, Lisa?
Lisa: Bunların hepsi eğlenceli sporlar ama en sevdiğim spor futboldur. Ben de benim okul takımı.
Mark: Hiçbir zaman doğa sporları yapmam ve kapalı alan sporları olarak sadece bowling ve masa tenisini seviyorum. Bu yüzden bu kampa katılmak istemiyorum.
Rose: Bazen kamp yapmaya gidiyorum. Sık sık yürüyüşe veya trekking yapmaya giderim. Ben de katılmak istiyorum çünkü doğayı seviyorum.
Görevli: Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. İsimlerinizi listeye yazacağım. Pazartesi görüşürüz..

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

3.Read the dialogue in part 2. Help the attendant to fill in the application forms.

3. 2. bölümdeki diyaloğu okuyun. Görevlinin başvuru formlarını doldurmasına yardımcı olun.

4. Look at the poster of sports camp. Do you want to join this sports camp? If yes, which sports activities do you want to join? Why?

4.Spor kampı posterine bakın. Bu spor kampına katılmak ister misin? Varsa hangi spor aktivitelerine katılmak istersiniz? Neden?

Exampe 1

I want to play football in this
camp because I think it is more
exciting than the other sports.

Örnek1 Türkçe
Ben bu kampta futbol oynamak istiyorum çünkü futbolun diğer sporlardan daha heyacanlı olduğunu düşünüyorum.

Example 2

I usually go climbing and I’m good
at it. I want to be a professional
climber..

Örnek 2 Türkçesi
Ben genellikle tırmanmaya giderim ve bunda iyiyim. Profesyonel bir dağcı olmak istiyorum.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

1. Are you good at sports? Which sports do you like most? Why?

1. Sporda iyi misin? En çok hangi sporları seviyorsun? Neden?

2.4 Listen to the dialogues. Tick the sport names you hear.

2. 4 Diyalogları dinleyin. Duyduğunuz spor isimlerini işaretleyin.

3.2.5 Listen again and complete the sentences.

3.2.5. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

4. Look at the sports names in part 2 and write the sports in the correct places. You can use them more than once.

4. 2. bölümdeki spor isimlerine bakın ve sporları doğru yerlere yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

1. Look at the pictures and match them with the words.

1.Resimlere bakın ve bunları kelimelerle eşleştirin.

2.Work as a class. Ask the questions to your teacher and friends. Take notes.

2.Sınıf olarak çalışın. Soruları öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sorun. Not alın.

3. Use your notes from the chart. Talk about yourself, your teacher and your friends.

3. Tablodaki notlarınızı kullanın. Kendiniz, öğretmeniniz ve arkadaşlarınız hakkında konuşun..

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

1.Do you know any successful players/athletes? Why are they successful?

1.Başarılı oyuncu / sporcu tanıyor musunuz? Neden başarılılar?

2. Read the texts. Which sports are there in the texts?

2.Metinleri oku. Metinlerde hangi sporlar var?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

Yasemin Adar was born in 1991. She is a successful wrestler. She is the first Turkish woman to be both the European and World Champion. She gets up early and trains every day. She always eats healthy food. She always goes on a diet because she must be 75 kg all the time. She can win many medals because she is young and ambitious.

Yasemin Adar 1991 doğumludur. Başarılı bir güreşçidir. Hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadınıdır. Erken kalkar ve her gün antrenman yapar. Her zaman sağlıklı yiyecekler yiyor. Her zaman diyet yapıyor çünkü her zaman 75 kilo olmalı. Genç ve hırslı olduğu için birçok madalya kazanabilir.

3.Read the texts again and choose the correct answer.

3. Metinleri tekrar okuyun ve doğru cevabı seçin.

4.Find the numbers in the texts. What do they refer to?

4.Metinlerdeki sayıları bulun. Onlar neye atıfta bulunur?

5. In which sport do you want to be a professional?
What can you do to become successful?

5. Hangi sporda profesyonel olmak istersiniz?
Başarılı olmak için ne yapabilirsiniz?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

1. Read Alice’s perfect day. Complete the sentences.

1. Alice’in mükemmel gününü okuyun. Cümleleri tamamlayın.

2. Write a similar paragraph about your perfect day.

2. Mükemmel gününüz hakkında benzer bir paragraf yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

1.Work in groups. Do the sports quiz. How much do you know about sports?

1.Gruplarla çalışın. Spor testini yapın. Spor hakkında ne kadar bilgin var?

2.6 Listen and check your answers. Which group is the winner?

2.6 Dinle ve cevaplarını kontrol et. Kazanan grup hangisi?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

Let’s Make a Project!
Hadi Proje Yapalım!

Follow the steps and prepare a sports blog. Present it to the class.

Adımları izleyin ve bir spor blogu hazırlayın. Sınıfa sunun.

 

7.SINIF MEB, BİLİM KÜLTÜR  YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

3 Replies to “7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.