İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.ÜNİTE BIOGRAPHIES cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Bıograhıes Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

1.Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life? Discuss as a class and write them in the labels.

Hayat uzun bir yolculuktur. Bir kişinin hayatındaki “kilometre taşları” nelerdir?
Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.

2.Below are some words about diferent stages of our lives. Find the meanings of the words and put them in the correct box.

Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı kelimeler var. Bul kelimelerin anlamlarını ve doğru kutuya koyun.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

3.Look at the photos. What are they? What is common about them?

Fotoğraflara bak. Onlar neler? Onlar hakkında ortak olan nedir?

4.3.1 Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions?

3.1 Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin.Bu icatların arkasında kim vardı?

5.3.2 Listen again and fll in the blanks with the words given below.

3.2 Tekrar dinleyin ve boşlukları aşağıda verilen sözcüklerle doldurun.

6.Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life.

Tesla’nın hayatıyla ilgili diyalogdan bazı anahtar kelimeler yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

1.Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)?

Biyografi okur musun? Kimler hakkında okumayı seviyorsun (ör. İnsanlar tarihten, ünlüler)?

Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have?

Thomas’ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. Kaç patent Tesla var mıydı?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

3.Read the text in part 2 and put the sentences into chronological.

2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik olarak yerleştirin

4.Read again and fll in the blanks with the correct information.

Tekrar okuyun ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

5.What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him?

Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? ne yapmak istiyorsun onun hakkında daha fazla bilgi edinmek mi?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

1.Look at the photos. Do you know these people? What do you know about them?

1. Fotoğraflara bakın. Bu kişileri tanıyor musunuz? Onlar hakkında ne biliyorsun?

3.3 Listen to the biographies. Match the people with their
countries and professions. There is one extra.

3.3 Biyografileri dinleyin. İnsanları kendi ülkeler ve meslekler. Bir ekstra var.

3.4 Listen again and choose the correct answer.

3.4 Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

1.Choose a famous person and do research about her/his life. Then, present it to the class.

Ünlü bir kişi seçin ve onun hayatı hakkında araştırma yapın.
Ardından sınıfa sunun.

2.Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you chose.

İkili çalışın. Talimatları izleyin ve sizinle diyaloglar kurun.
seçtiğiniz ünlü insanlar hakkında ortak.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

1.3.5 Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions.

3.5 Gözlerinizi kapatın ve gevşeyin. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.

2.Are you good at playing any musical instruments?
Do you know a famous musician?

Herhangi bir müzik aleti çalmakta iyi misin?
Ünlü bir müzisyen tanıyor musun?

3.Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful pianist. Match the headings with the correct paragraphs.

Çok yetenekli ve başarılı İdil Biret’in biyografisini okuyun.
piyanist. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

4.Read the biography again. Write True (T) or False (F).
Correct the false sentences.

Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Yanlış cümleleri düzeltin.

5.Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it.

Birini hayatında neyin başarılı kıldığını düşünün ve konuşun
hakkında.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Let’s Write

Look at the pictures and short information about the successful chief admiral, Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him.

Başarılı baş amiral hakkında resimlere ve kısa bilgilere bakın, Barbarossa Hayreddin. Notları kullanın ve onun hakkında bir paragraf yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

Let’s Make a Project!

Haydi Proje Yapalım!

Follow the steps and prepare a short biography.
Present it to the class.

Adımları izleyin ve kısa bir biyografi hazırlayın. Sınıfa sunun.

7.SINIF MEB, BİLİM ve KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.