İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVABI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.ÜNİTE BIOGRAPHIES cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite  Sayfa 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Let’s Start!

Look at the photos of some animals. Where do they live? Which of them do you think are more dangereous? Why?

Bazı hayvanların fotoğraflarına bakın. Onlar nerede yaşıyor? Hangisinin daha tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

4.1 Listen to the sounds and tick the animals you hear.

4.1 Sesleri dinleyin ve duyduğunuz hayvanları işaretleyin.

 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

3-Use the animals in part2 and fill in the table. Write at least two extras for each category.

2. bölümdeki hayvanları kullanın ve tabloyu doldurun. Her kategori için en az iki ekstra yazın.

4-Some animals are describing themselves below.Read the sentences and write their names in the boxes.

4-Bazı hayvanlar aşağıda kendilerini tanımlamaktadır.Cümleleri okuyun ve adlarını kutulara yazın.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları 

2.Match the words in the dialogue with their definitions.

2. Diyalogdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

3.Read the dialogue again and answer the questions.

3. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları 

Let’s Listen!

Which wild animals do you want to see?

Hangi vahşi hayvanları görmek istersiniz?

Where can you see them? In their habitats or not?

Onları nerede görebilirsin? Yaşam alanlarında mı değil mi?

4.3 Listen to the texts. Which animals are they talking about? Write them in the correct boxes. You can use them more than once.

4.3 Metinleri dinleyin. Hangi hayvanlardan bahsediyorlar? Bunları doğru kutulara yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları 

Let’s Speak!

Work in pairs. Imagine that you are a journalist and interviewing a nature scientist. Ask and answer questions about these extinct animals.

İkili çalışın. Bir gazeteci olduğunuzu ve bir doğa bilimcisiyle röportaj yaptığınızı hayal edin. Soyu tükenmiş bu hayvanlar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

2.Do you know any other extinct animals? Why are they extinct now?

2. Soyu tükenmiş başka bir hayvan tanıyor musunuz? Neden şimdi yok oldular?

3.What should we do to protect endangered animals?

3. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız?

You can use the prompts below.

Aşağıdaki istemleri kullanabilirsiniz. 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları 

Let’s Read!

Do you know this logo? What is WWF?

Bu logoyu biliyor musunuz? WWF nedir?

There Volunteers from WWF are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common?

Orada WWF Gönüllüleri bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri oku. Bu hayvanların ortak yönü nedir?

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları 

Read the texts in part 2 and write the names of animals.

2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların adlarını yazın.

Read again and fill in information carde about the animals.

Tekrar okuyunuz ve hayvanlarla ilgili bilgi kartını doldurunuz.

 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları 

Let’s Write

Imagine that you are a volunteer from WWF.  Use the prompts below and prepare a brchure about giraffes.

WWF’den bir gönüllü olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki bilgi istemlerini kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın. 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları 

Write the names of the animals and find the hidden message.

Hayvanların isimlerini yazın ve gizli mesajı bulun.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları 

Let’s Make a Project!

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.

Adımları izleyin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

7.SINIF MEB, BİLİM ve KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.