İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI 

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 72-82 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.ünite Televısıon cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Let’s Start!

1.What do you think about special days? Are they important for you? Why/Why not?

(Özel günler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar sizin için önemli mi? Neden / Neden olmasın?)

2.What do people do on the special days below? Find the expressions for each celebration.You can add more.

(İnsanlar aşağıdaki özel günlerde ne yapıyor? Her kutlama için ifadeleri bulun.)

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

3.Match the words and phrases with their definitions.

(Kelimeleri ve kelime öbeklerini tanımlarıyla eşleştirin.)

4.Put the letters in the correct order and match them with the pictures.

(Harfleri doğru sıraya koyun ve resimlerle eşleştirin.)

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Let’s Read!

1.What kind of party did you attend last?Did you like it?

(En son ne tür bir partiye katıldın?Beğendin mi?)

6.1 Paul and Amanda are preparing a surprise party.Read and listen to the dialogue.What kind of paty is it?

(6.1 Paul ve Amanda sürpriz bir parti hazırlıyorlar. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Ne tür bir paty?)

 

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

3.Read the dialogue again.What do they need for the party?Tick the correct one.

(Diyaloğu tekrar okuyun. Parti için neye ihtiyaçları var? Doğru olanı işaretleyin.)

4.Read again and write four things they should do to organize the party.

(Tekrar okuyun ve partiyi düzenlemek için yapmaları gereken dört şeyi yazın.)

5.You want to organize a party.Decide on your party type.Look at the pictures.Talk about what you need and how many/ how much you need.

(Bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Parti türünüze karar verin.Resimlere bakın.Neye ihtiyacınız olduğunu ve kaç tane / ne kadar ihtiyacınız olduğunu konuşun.)

 

7.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Let’s Listen!

1.How do you feel if your family/friends organize a surprise party for you?What do you like about surpise parties?Why?

(Aileniz / arkadaşlarınız sizin için sürpriz bir parti düzenlerse nasıl hissedersiniz? Süpriz partileri hakkında ne seversiniz? Neden?)

2.6.2 Listen to the dialogues.Write the numbers of the dailogues in each picture.

(6.2 Diyalogları dinleyin.Her resimdeki günlük harflerinin numaralarını yazın.)

3.Listen again and fill in the blanks.

(Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.)

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

Let’s Speak!

1.You want to organize a party to celebrate the end of the school year.Decide on the steps below.Plan the party and tell it to the class.Use first,then,next, finally and quantities.

(Okul yılının sonunu kutlamak için bir parti düzenlemek istiyorsunuz.Aşağıdaki adımlara karar verin.Partiyi planlayın ve sınıfa söyleyin Önce, sonra, sonra, sonunda ve miktarları kullanın.)

2.Now you are at your friend’s party.Look at the picture.Read the examples and make similar dialogues with your partner.

(Şimdi arkadaşınızın partisindesiniz.Resime bakın.Örnekleri okuyun ve partnerinizle benzer diyaloglar yapın.)

7.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

Let’s Read!

1.How do you get invitation for celebrations?

(Kutlamalara nasıl davet edilirsiniz?)

2.Kim received three messages from her friends.Read the messages quickly.What are the messages about?

(Kim arkadaşlarından üç mesaj aldı. Mesajları hızlı bir şekilde okuyun.)

3.Read the messages again and answer the questions.

(Mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 79 Cevabı 

4.What do Jane, Rob and Wilma need for their organizations?Write them in their boxes.You can use them more than once.

(Jane, Rob ve Wilma’nın örgütleri için neye ihtiyacı var? Onları kutularına yazın.)

5.You want to invite your friends to your party.Work in groups of three.Read the role cards and make a dialogue.

(Arkadaşlarınızı partinize davet etmek istiyorsunuz. Üç kişilik gruplar halinde çalışın, rol kartlarını okuyun ve bir diyalog yapın.)

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 80 Cevabı 

Let’s Write!

1.What do we celebrate in our country? What do people from other countries celebrate different from us?

(Ülkemizde neyi kutluyoruz? Başka ülkelerden insanlar bizden neyi kutluyor?)

2.Read Jason’s “Costume Party” invitation card and find the answers of these questions.

(Jason’ın “Kostüm Partisi” davetiye kartını okuyun ve bu soruların cevaplarını bulun.)

3.You want to celebrate a special day.Prepare an invitation card to invite Jason.

(Özel bir günü kutlamak istiyorsunuz.Jason’u davet etmek için bir davetiye hazırlayın.)

 

7.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Lest’s Have Fun!

Sınıf İçi Etkinlik

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 82 Cevabı

Let’s Make a Project!

Follow the steps and organize a birthday party.Present your plan to the class

(Adımları takip edin ve bir doğum günü partisi düzenleyin.Planınızı sınıfa sunun.)

7.SINIF MEB, BİLİM ve KÜLTÜR ve KÖK E YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.