İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI 

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 84-93 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.ünite Televısıon cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93 Cevapları

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

1.What are the most and the least important things for a good future?Why?

İyi bir gelecek için en önemli ve en az önemli şeyler nelerdir?Niçin?

2.Read Yusuf’s expectations.What are his predictions about money education etc?

Yusuf’un beklentilerini okuyun.Para eğitimi vb. hakkındaki tahminleri nelerdir?

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

3.Match the pictures with the sentences in part 2.

3.bölümdeki resimleri cümlelerle eşleştirin.

4.Match the highlighted words in part 2 with the definitions below.

4.bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

1.What do you expect from the future?

Gelecekten ne bekliyorsunuz?

2.7.1. Read and listen to the texts.What are they talking about? Circle the correct answer.

Metinleri okuyup dinleyin, neden bahsediyorlar? Doğru cevabı yuvarlak içine al.

 

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

3.Read the texts in part 2 again and fill in the blanks.

Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

4.Read again.Whose sentences could these be?Write their names.

Tekrar okuyun. Bunlar kim  olabilir?isimlerini yazın.

Make predictions about your life in ten years time and take notes.Then, tell them to the class.

On yıl içinde hayatınızla ilgili tahminlerde bulunun ve notlar alın ve ardından sınıfa söyleyin..

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

1.Which professions can you see in this picture? What is your dream job?

Bu resimde hangi meslekleri görebiliyorsunuz? Hayalindeki meslek ne?

7.2 Listen to the dialogue.What is Harry’s dream job?

7.2 Diyaloğu dinleyin Harry’nin hayalindeki iş nedir?

7.3 Listen again and choose the correct one.

7.3 Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin.

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

1.Build our own future.Circle at least one from each box and talk about your future plans.You can add more.

Kendi geleceğimizi inşa edin.Her kutudan en az bir tane daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun.Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

2.Walk around the class.Ask and answer about future predictions.You can take notes about your friend’s answers.

Sınıfta dolaşın ve gelecekteki tahminler hakkında cevap verin ve arkadaşınızın cevapları hakkında notlar alabilirsiniz.

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

1.Think about what you will/ won’t do in fifty years.Why not?

Elli yıl içinde ne yapacağınızı / yapmayacağınızı düşünün.Neden olmasın?

2.Read the texts and put the sentences (a-f) in the right place.

Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

3.Read the texts and underline the predictions that surprise you most.

Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan tahminlerin altını çizin.

4.Read again and answer the questions.

Tekrar oku ve soruları cevapla.

5.What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our live better or worse?Why?

Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İkisini seçin ve tahminler yapın. Hayatımızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar?

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Look at the photos and the topics.What will they be like in the future ? Write your predictions about them.

Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlar hakkında tahminlerinizi yazın.

7.Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Work in groups.Read the sentences below and answer: Do you think it will happen? Then , compare your ideas with your friends.

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Bunun olacağını düşünüyor musunuz? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.

7.SINIF MEB, BİLİM ve KÜLTÜR ve KÖK E YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir