MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-35 CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-35 CEVAPLARI

Bu yazımızda 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 11-35 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 295 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Sayfa 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  12 Cevabı 

HATIRLAYALIM

1) Aşağıdaki ifadeleri gösteren tam sayıları verilen boşluklara yazınız.

2) Aşağıdaki boşluklara “<” , “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.

3) Aşağıdaki ifadeleri, bu ifadelere karşılık gelen değerlerle eşleştiriniz.

4) Yandaki tablo bazı sıvılarının donma noktalarını göstermektedir.Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Donma noktası en düşük olan sıvı hangisidir?
b) -40 OC’ta donmuş olan sıvılar hangileridir?
c) -30 OC’ta sıvı hâlde olan sıvılar hangileridir?

5) 16 tam sayısı ile +5 tam sayısı arasında kaç tane tam sayı vardır?
6) Sayı doğrusunda -3 noktasına 5 br uzaklıktaki noktaları bulunuz.
7) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

8) IOI < 7 olduğuna göre O yerine yazılabilecek tam sayıları bulunuz.
9) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  14 Cevabı (2020-2021)

Celsius (Selsiyus) ölçeği; suyun donma noktasını 0 derece Celcius (°C), kaynama noktasını 100 °C olarak ölçen bir sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekle hazırlanmış termometreye de Celsius termometresi denir.
Kelvin (Kelvin) ölçeği; suyun donma noktasını 273 derece Kelvin (°K), kaynama noktasını 373 °K olarak ölçen bir sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekle hazırlanmış termometreye de Kelvin termometresi denir.
Celsius derecede verilen bir sıcaklığı Kelvin dereceye çevirirken Celsius dereceye 273 °C eklenir.
• Sıcaklığın -10 °C ölçüldüğü bir ortamda Kelvin termometresi sıcaklığı kaç °K olarak gösterir?

Verilen sıcaklık değerlerini sağ taraftaki termometre üzerinde gösteriniz.
• Verilen illerin sıcaklık değerlerini termometre üzerinde 3 °C arttırarak bulduğunuz yeni sıcaklık değerlerini aşağıdaki haritaya yazınız.

Her ilin başlangıçta verilen sıcaklık değerini 8° C arttırdığınızda elde edilecek yeni sıcaklık değerlerini bulup tabloda ilgili sütuna yazınız.
• Her ilin yeni sıcaklık değerinin nasıl hesaplanacağını ifade eden işlemi aşağıdaki tabloda ilgili sütuna yazınız.

İllerin sıcaklık değerlerini arttırırken termometre üzerinde verilen sıcaklık değerini hangi yöne ilerlettiniz?
• Sıcaklık değerlerinden pozitif olanları arttırdığınızda sonucun nasıl değiştiğini yazınız.
• Sıcaklık değerlerinden negatif olanları arttırdığınızda sonucun nasıl değiştiğini yazınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı (2020-2021)

Yukarıda yaptığımız (+2)+(5) = +7 ve (-3)+(-6) = -9 işlemlerini inceleyiniz.
* Toplanan sayıların mutlak değerlerini kullanarak işlemin sonucunu nasıl elde edersiniz?

Pozitif olan sayıların sonucunda bir değişiklik olmaz ancak negatif sayıları mutlak değer içerisinde kullanırsak sonuç pozitif olur.
* Toplanan sayıların işareti ile toplamın (sonuç) işareti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Toplanan sayıların işareti pozitif ise sonuç pozitif sayıların işareti negatif ise sonuç negatifdir.Biri pozitif diğeri negatif ise büyük olan sayının işareti yazılır.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  23 Cevabı (2020-2021)

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki tabloda verilen toplama işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üzerinde
gösteriniz.

2) Aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemleri yandaki boşluklara yazınız..

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  24 Cevabı 

3) Aşağıdaki sayı doğruları üzerinde verilen işlemleri yapınız.

4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

5) En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

6) Yanda verilen görselde işlem sırasını takip ederek boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

 

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

7) Yanda verilen bir işlem tahtasıdır. Bu işlem tahtasında her
satır ve sütundaki tam sayıların toplamı, o satır ve sütunun
kesiştiği bölüme yazıldığına göre A+B+C =?

8) Bir binanın giriş katından asansöre binen Mehmet, görme engelli komşusuna yardım etmek için önce onu 3 kat yukarı çıkardıktan sonra kendisi 4 kat aşağı inmiştir. Mehmet son durumda kaçıncı kattadır?

9) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır?

10) Toplamları -40 olan birbirinden farklı negatif üç tam sayının en küçüğü en az kaçtır?

11) -39’dan küçük en büyük tam sayı ile -93’ten büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır?

12) -86’dan büyük, 87’den küçük tam sayıların tümünün toplamı kaçtır?

13) Yandaki hedef tahtasına üç atış yapan her bir öğrenci isabet ettirdiği renklerin puanlarını kazanıyor. Öğrencilerin puanları bu üç atışta elde ettikleri toplam puana göre belirleniyorsa
a) Doğukan toplamda +3 puan aldığına göre hangi renklere
isabet ettirmiş olabilir?
b) Cansu toplamda 0 puan aldığına göre hangi renklere isabet ettirmiş olabilir?

14) Aşağıdaki tabloda Mati’nin yaşadığı şehrin bazı aylara göre sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Tablodaki verileri kullanarak aşağıda verilen
ifadelerden doğru olanlara “D’’, yanlış olanlara “Y’’ yazınız.
• En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük
sıcaklık ortalamasının toplamı 1 °C’tur. (…)
• Kasım ve mart ayları arasındaki sıcaklık ortalamalarının
toplamı 1 °C’tur. (…)
• Nisan ayı sıcaklık ortalaması ile ocak ayı sıcaklık
ortalamasının toplamı -2 °C’tur. (…)

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

1.)Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bu işlemlerin sonuçlarına göre ikiden fazla tam sayıyı toplarken farklı gruplandırma yapmanın işlem sonucuna etkilerini yazınız.

3) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Toplanan tam sayıların benzerlik ve farklılıklarını yazınız.

4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız. 0 ‘ın toplama işleminin sonucuna etkisini yazınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  28 Cevabı 

Çözüm Sende

1) Aşağıda verilen işlemlerde toplama işleminin hangi özelliklerinin kullanıldığını belirleyerek bu özellikleri
yandaki boşluklara yazınız.

 2) Aşağıdaki tam sayıların toplama işlemine göre tersini verilen boşluklara yazınız.

3) Toplama işleminin özelliklerinden yararlanarak aşağıda verilen işlemlerde O yerine gelmesi
gereken sayıları yazınız.

4) -23 tam sayısının toplama işlemine göre tersi üçgen, +47 tam sayısının toplama işlemine göre tersi
dikdörtgen ise üçgen + dikdörtgen kaçtır?

5) Bir oyun makinesine bir tam sayı yazılıp “|’’ tuşuna basılınca ekranda sayının toplama işlemine göre tersinin 4 fazlası görülüyor. Bu makinede 19 yazıp “|’’ tuşuna basan Buse, ekranda hangi sayıyı görür?

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  34 Cevabı 

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki tabloda verilen çıkarma işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üzerinde
gösteriniz.

2) Aşağıda sayma pulları ile modellenen çıkarma işlemlerini yazınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

3) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

4) Yanda verilen görselde işlem sırasını takip ederek boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

5) -18’den küçük en büyük tam sayıdan iki basamaklı en küçük negatif tam sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

6) En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?

7) İki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayının toplamı 210’dur. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaçtır?

8) İki basamaklı, birbirinden farklı iki tam sayının farkı en az kaç olur?

9) Yanda verilen bilgilere göre tungstenin erime sıcaklığı civanın erime sıcaklığından kaç °C fazladır?

10) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız.

 

2021-2022 7.SINIF MEB VE EKOYAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

4 Replies to “7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-35 CEVAPLARI

  1. Bazı cevaplar yanlış lütfen düzeltilsin mesela burda yazan bir soru vardı burda başka bi cevap başka yerden araştırdığımda başka bi cevap buldum ve kitaptanda baktim ki burdaki doğru değil

    1. Hangi sorunun yanlış olduğunu düşünüyorsunuz? Soruyu belirtin inceleyelim. İyi çalışmalar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.