MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 36-58 CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 36-58 CEVAPLARI 2021-2022

Bu yazımızda 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Konusu Sayfa 36-58 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 295 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Tam Sayılarla İşlemler Sayfa  36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

ÇÖZÜM SENDE

1) Aşağıda sayma pulları ile modellenen çarpma işlemlerini yazınız.

2) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

3) Aşağıdaki işlemlerde verilen Δ Π yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. Δ.Π işleminin sonucunu hesaplayınız

4) -5 ile -1 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

5) Aşağıdaki işlem tahtasında verilen çarpma işlemlerini tamamlayarak A, B, C, D’nin değerini bulunuz.

6) Çarpımları 48 olan tam sayı çiftlerini yazınız.

7) -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.

8) Sıcaklığın -10 °C olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 °C düşmektedir.
Bu bölgede 6500 m yükseklikteki sıcaklığın kaç °C olacağını hesaplayınız.

 

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Çözüm Sende

1) Aşağıda yapılan işlemlerle çarpma işleminin verilen özelliklerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

2) Aşağıdaki işlemlerde çarpma işleminin özelliklerinden yararlanarak verilen şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları yazınız.

3) -16 $ 98 işlemininin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

4) -8 ile +4 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

5) O. (-12).(-1) = (-12)  işleminde O kaçtır?

6) Toplama işleminin birleşme özelliğini gösteren yukarıdaki eşitliğe göre işleminin sonucu kaçtır?

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

a) Sıfırdan farklı bir tam sayının, o sayının toplama işlemine göre tersine bölümü ……….

b) Negatif bir tam sayının -1’e bölümünden elde edilen sonuç ……… bir tam sayıdır.

2) Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

3) Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken tam sayıları yazınız.

4) 15’i kalansız bölen kaç farklı tam sayı vardır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 15

5) A, B, C birer tam sayı olmak üzere A < 0 < B < C’dir.

Buna göre C tam sayısını A tam sayısına böldüğümüzde sonucun işaretini bulunuz.

A tam sayısını B tam sayısına böldüğümüzde sonucun işaretini bulunuz.

B tam sayısını C tam sayısına böldüğümüzde sonucun işaretini bulunuz.

6) Birbirine bölümü 7 olacak şekilde seçilen Δ ve Ο tam sayıları için Δ . Ο çarpımının alabileceği en
küçük değeri bulunuz.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

ETKİNLİK
Araç-Gereçler:
Uygulama Basamakları:
• Aşağıdaki örnekten yararlanarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

• Tamamladığınız tabloya göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Negatif bir tam sayının çift sayı kuvvetinin değeri ………………………… işaretli bir tam sayıdır.

Negatif bir tam sayının tek sayı kuvvetinin değeri ………………………… işaretli bir tam sayıdır..

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

Çözüm Sende

1) Aşağıdaki tekrarlı çarpımları üslü ifade olarak gösteriniz.

2) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

3) Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanlara “D’’, yanlış olanlara “Y’’ yazınız.

4) -6² +(-2) üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır?

5) 2017¹ – (-1) üzeri 2016 (-1) üzeri 2015 işleminin sonucunu bulunuz.

6) Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz.

7) Bir bakteri çeşidi, 15 dakikada bir ikiye bölünmektedir. Bir kavanoza bu bakteri çeşidinden 1 tane bırakıldıktan 3 saat sonra ortamda oluşacak bakteri sayısını üslü ifade olarak gösteriniz.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

Çözüm Sende

1.) Özge, yukarıdaki sayı tahtasına 3 atış yapıyor ve isabet ettirdiği bölümlerdeki sayıların toplamı kadar puan alıyor. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Özge’nin alabileceği puanlardan 3 tanesini yazınız.

b) Özge en az kaç puan alabilir?

c) Özge en fazla kaç puan alabilir?

2) 10 soruluk bir sınavda her doğru yanıt +3, her yanlış yanıt -2 ve her boş bırakılan soru 0 puandır.Bu sınavda Berkay’ın 8 doğrusu 1 yanlışı olduğuna göre sınavdan alacağı toplam puanı bulunuz.

3) Bir şirket; yılın son 6 ayında gün sayısı 30 olan aylarda 20000 TL zarar, gün sayısı 31 olan aylarda 25 000 TL kâr ettiğini bildirmiştir. Şirketin yılın son 6 ayındaki toplam kâr zarar durumu nedir?

4) Mert, beş çeşit yemeği eşit güçte iki gözü olan bir ocakta pişirmek istiyor. Yemeklerin pişme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Duygu, beş çeşit yemeği ocağın iki gözünü aynı anda kullanarak en az kaç dakikada pişirebilir?

5) Sıcaklığı 22 °C olan bir odanın ısısı, ısıtıcının bozulması sonucu saatte 4 °C düştüğüne göre 8 saat sonra kaç °C olur?

6) Aşağıdaki grafikte bir mağazada satılan dört ürünün maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Bu dört ürünün her birinden ikişer tane satan mağazanın kâr zarar durumunu bulunuz..

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

2) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

3) Aşağıdaki işlemlerde O yerine gelmesi gereken tam sayıları yazınız.

4) Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı; üç basamaklı, rakamları farklı en küçük negatif tam sayıdan kaç fazladır?

5) En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

6) Bir sayıdan -5 çıkarılıp bulunan sonuca -4 eklenirse işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Sonuç, ilk sayıdan 9 eksiktir. B) Sonuç, ilk sayıdan 9 fazladır. C) Sonuç, ilk sayıdan 1 eksiktir. D) Sonuç, ilk sayıdan 1 fazladır.

7) Bir şehirde kış günü hava sıcaklığı saat 18.00’de -2 °C olarak ölçülüyor. Hava sıcaklığı saatte 2 °C
düşerse saat 24.00’te kaç °C olur?

A) -14     B) -12   C) -10     D) -8

8) Akın, şekildeki gibi puanlanmış hedef tahtasına 17 atış yapıyor. Negatif tam sayıların olduğu her bölgeye dörder ok, pozitif tam sayıların olduğu her bölgeye üçer ok isabet ettiriyor. Akın isabet ettirdiği her ok için o bölgedeki puanı aldığına göre toplam kaç puan kazanmıştır?

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

9) Aşağıda verilen görsele göre X + Y – Z işleminin sonucu kaçtır?

10) Çarpımları -60 olan dört tam sayıdan ikisi +2 ve -5’tir. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11) 79.99 ve 86.101 işlemlerini çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.

12) Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini hesaplayınız.

13) Yandaki tabloda bazı kimyasal maddelerin donma noktaları verilmiştir. Bu maddeleri donma noktalarına göre
küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

7.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

BİRAZ DA EĞLENELİM

Aşağıdaki resimde her parçanın içine bir işlem yerleştirilmiştir.

Renk kartelasında ise her işlem sonucuna karşılık gelen sayı aralıkları belirtilmiştir.

İşlemleri yaparak ilgili parçaları, bulduğunuz sonuca karşılık gelen sayı aralığının rengine boyayınız..

2021-2022 7.SINIF MEB VE EKOYAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “7.SINIF MEB YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 36-58 CEVAPLARI

  1. Emeğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sayfa 40 taki 8. Sorunun cevabı -10 + -40 = -50 olmayacak mı? Sonuçta yükseklerde hava daha soğuktur ve diyor ki yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşüyor. Yani -10 dan daha düşük olmalı. Oysaki 30 daha yüksek bir deger

    1. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Evet soruda dikkatsizlikten kaynaklanan bir hata yapılmış, yapılan hata düzeltilmiştir iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.