İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 59-70 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.ünite Televısıon cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Televısıon Sayfa 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 Cevapları

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Let’s Start

Look at the picture. What is the cat doing?

Resme bak. Kedi ne yapıyor?

Do you think TV makes people lazy?

Televizyonun insanları tembelleştirdiğini mi düşünüyorsunuz?

There are some types of TV programmes below. Which one is your favourite?

Aşağıda bazı TV programları türleri vardır. Hangisi senin
favorin?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

Read the sentences. In which type of programme can you hear them? Write the programmes in the boxes.

Cümleleri oku. Bunları hangi tür programlarda duyabiliyorsunuz? Programları kutulara yazın.

Which one do you want to watch ? Why?

Hangisini izlemek istersin? Neden?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

1.Look at the picture. What are they doing? Is the boy having dinner or watching TV?

Resme bak. Onlar ne yapıyor? Oğlan akşam yemeği mi yiyor yoksa TV izleme?

2.5.1 Read and listen about Nina’s family. What do they watch on TV? Underline the TV programmes you find.

5.1 Nina’nın ailesi hakkında okuyun ve dinleyin. Televizyonda ne izlerler? Bulduğunuz TV programlarının altını çizin.

Ben Nina. Boş zamanlarımda televizyon izlemeyi çok seviyorum. En sevdiğim program dizi. Favori serilerimin yeni bölümlerini asla özlemiyorum. Babam gerçek hayatla ilgili programları sevdiği için gerçeklik şovlarını tercih ediyor. O daher gün haberleri, özellikle akşamları Annem nadiren televizyon izler. Filmleri televizyon dizilerine tercih ediyor. O bazen izler sınav gösterir ve eğlenceli olduklarını düşünüyor.Abim Billy, her gün uzun saatler televizyon izler. İşaretleri umursamıyor TV programlarında ve her tür programda izler. Hatta televizyon izliyor yemek masası. Sabah gösterilerini ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor ya da hafta sonları arkadaşlar. Ona bir kanepe patates diyoruz..

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

3.Read the text in part 2 again and correct the underlined parts.

3. 2. bölümdeki metni tekrar okuyun ve altı çizili bölümleri düzeltin.

4.TV signs help people to choose appropriate programmes on TV.Write the phrases under the signs.

4.TV işaretleri, insanların TV’de uygun programları seçmelerine yardımcı olur. İfadeleri işaretlerin altına yazın.

5.What are your favourite TV programmes? Why do you prefer them?Give some reasons as in the examples

Favori TV programlarınız neler? Neden onları tercih ediyorsun? Örneklerdeki gibi bazı nedenler verin

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

1.What type of TV programmes do/don’t you usually watch? Why?

1. Genellikle ne tür TV programları izler / izlemiyorsunuz? Neden?

2.Look at the TV guide. Daisy and Sarah are talking about TV programmes. Listen to the dialogue. Which programme did they decide to watch?

2. TV rehberine bakın. Daisy ve Sarah, TV programlarından bahsediyorlar. Konuşmayı dinle. Hangi programı izlemeye karar verdiler?

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

1.Work with your partner. Choose a TV programme. Ask and answer questions as in the example. You can use the questions below.

1.Partnerinizle çalışın. Bir TV programı seçin. Sor ve cevapla
örnekteki gibi sorular. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

1.Which TV programmes do you recommend to your classmates? Why?

1. Sınıf arkadaşlarınıza hangi TV programlarını önerirsiniz? Neden?

2.Chris, Sue and Matt are talking about their favourite TV
programmes. Read the dialogue and find who talked about the characters in the photos. Write their names under the photos.

2.Chris, Sue ve Matt en sevdikleri TV hakkında konuşuyorlar
programları. Diyaloğu okuyun ve hakkında kimin  konuştuğunu bulun fotoğraflardaki karakterler. Adlarını fotoğrafların altına yazın.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

4.Read the dialogue again and complete the table.

Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.

5.Read again and choose the correct one.

Tekrar okuyun ve doğru olanı seçin.

6.What did you watch last on TV? Talk about it with your partner.

Televizyonda en son ne izledin? Partnerinizle bunun hakkında konuşun.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

1.Work in pairs. Ask the questions to your partner and write a paragraph about her/his TV watching habits.

İkili çalışın. Soruları partnerinize sorun ve bir
TV izleme alışkanlıkları hakkında 1 paragraf.

My partner has two TVs at home. She sometimes watches TV. She/he …..

Partnerimin evde iki televizyonu var. Bazen televizyon izliyor. O …

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

In groups of 3 or 4
» Take turns to talk about one of the topics for 30 seconds.
» Tick the topics you talk about.
» The group that tick all the topics will be the winner.

3 veya 4 kişilik gruplar halinde
»30 saniye boyunca sırayla konulardan biri hakkında konuşmak.
»Bahsettiğiniz konuları işaretleyin.
»Tüm konuları işaretleyen grup kazanan olacaktır.

7.Sınıf MEB  Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

Let’s Make a Project!

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.

Adımları izleyin ve bir poster hazırlayın.
Sınıfa sunun .

Choose two types of TV programmes.

İki tür TV programı seçin.

Find their photos. Prepare a poster.

Fotoğraflarını bulun. Bir poster hazırlayın.

Give information about the programmes.

Programlar hakkında bilgi verin.

understand speech on daily routines and preferences. ask questions about preferences.

talk about past events, preferences and personal experiences.

understand texts about past events, daily routines and preferences.

write sentences about daily routines and preferences.

günlük rutinler ve tercihler hakkındaki konuşmaları anlar.
tercihler hakkında sorular sorun.
geçmiş olaylar, tercihler ve kişisel deneyimler hakkında konuşun.
Geçmiş olaylar, günlük rutinler ve tercihler hakkındaki metinleri anlar.
günlük rutinler ve tercihler hakkında cümleler yazın.

 

7.SINIF MEB, BİLİM ve KÜLTÜR ve KÖK E YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.