MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 102-127 CEVAPLARI

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 102-127 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Sayfa 102-127 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 328 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Kök E Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Cevapları

2020-2021 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Sıra Sizde

Bir zar atılarak zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısı gözlemleniyor.
Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının tek sayı olma olayını ve
bu olayın çıktılarını yazınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbanın içine 1’den 10’a kadar numaralandırılmış eş özellikteki toplar atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki numaranın asal sayı olma durumu ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbada eş özellikte 8 mavi, 12 beyaz renkte boncuk
vardır. Bu torbadan çekilen boncuğun;

-Hangi  renkte olma olasılığı daha fazladır? Neden?

-Hangi  renkte olma olasılığı daha azdır? Neden?

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Sıra Sizde

Bir torbada 1’den 100’e kadar numaralandırılmış eş özellikte kartlar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir karttaki numaranın tek ya da çift sayı olma olasılığını karşılaştırınız.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Bir torbada, eş özellikte 3 kırmızı, 5 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz olması bekleniyor. Bu durumda olay ve olayın çıktıları ne olur?

2. İki zar birlikte atıldığında zarların üste gelen yüzlerindeki noktaların toplamının 15 olması isteniyor. Bu durumda olası tüm çıktıları, olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

3. Aşağıdaki olaylardan hangisinin olma olasılığı daha fazladır?

A) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının tek sayı olması

B) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının çift sayı olması

C) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6 olması

D) Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki nokta sayısının 6’dan küçük olması

4. 26’sının kız olduğu 78 kişilik bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırınız.

5. Aşağıdaki tabloda rastgele bir kareye dokunduğunuzda bu karenin siyah, beyaz ve kırmızı olma olasılığını karşılaştırınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Sıra Sizde

“TRABZON” kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;

a) “Z” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

c) “T” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Sıra Sizde

İçinde harf yazılı kartlar bulunan torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Çekilen kartın üzerinde;

a) Harf yazılı olma olasılığını bulunuz.

b) Rakam yazılı olma olasılığını bulunuz.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıdaki olaylardan kesin ve imkânsız olanları belirleyerek nedenlerini açıklayınız.

a) 10 kişilik bir sınıftaki tüm öğrenciler kızdır. Bu sınıftan bir kız öğrencinin başkan olması

b) “BALIKESİR” kelimesinin harfleri eş özellikte kartlara yazılarak kartlar bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartta “D” harfinin yazılı olması

c) 60 sayfalık bir kitaptan rastgele açılan bir sayfanın numarasının 61’den küçük olması

ç) Sürücü belgesi sınavına başvurmayan birinin sınavda başarılı olması.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Sıra Sizde

3.Bir kutunun içinde 50 tane eş özellikle kırmızı düğme vardır. Kutudan rastgele çekilen bir düğmenin;

a) Mavi olma olasılığı nedir?

c) Sarı olma olasılığı nedir?

4. Atakan’ın bir kutu boya kalemi vardır. Bu kutuda biri siyah olmak üzere
12 adet farklı renkte boya kalemi bulunmaktadır. Atakan, resim yaparken
kutudan rastgele bir boya kalemi seçtiğinde bu kalemin siyah olma olasılığı
kaçtır?

5. Muratların sınıfında 34 öğrenci vardır. Sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğrencinin Murat olma olasılığı kaçtır?

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Sıra Sizde

“KIRKLARELİ” kelimesinin her bir harfi eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta;

a) “K” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

b) “A” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

c) “L” harfinin yazılı olma olasılığını hesaplayınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Sıra Sizde

Koyu renkli bir torbada eş özellikte 5 sarı, 7 yeşil ve 8 siyah boncuk vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir boncuğun;

a) Sarı olma olasılığını bulunuz.

b) Yeşil olma olasılığını bulunuz.

c) Siyah olma olasılığını bulunuz.

1. Bir torbada 5 mavi, 7 siyah, 3 sarı top vardır. Torbadan bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı nedir?

2. Bir dosyada 10 beyaz, 4 sarı ve 6 pembe kâğıt vardır. Dosyadan rastgele bir kâğıt alındığında kâğıdın pembe olma olasılığı kaçtır?

3. Fikret, arkadaşının vakti olmadığı için onun istediği pantolonu almaya mağazaya gidiyor. Mağazada 12 siyah, 9 gri ve 10 lacivert pantolon vardır. Fikret’in mağazadan rastgele alınan bir pantolonun gri olma olasılığı kaçtır?
olma olasılığı kaçtır?

5. Bir torbada 4 yeşil, 8 mavi, 6 kırmızı ve 5 siyah top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir top ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Çekilen topun;

a) Mavi olma olasılığı nedir?

b) Yeşil olma olasılığı nedir?

c) Siyah olma olasılığı nedir?

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.

a) a · a b) 5x · 8x c) –4 · 5b

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimlerde yazınız.

a) 30a²  b) 14xy   c) 27b.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpınız.

a) –9(x + 1)    b) 4(6 – 2x)    c) (3 – x)5

ç) 4(2x – 3)    d) –3(x + 6 )    e) –2(2x – 3).

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin terim, katsayı, değişken ve sabit terimlerini belirleyiniz.

a) 3a – 14 b) y2 – 4y c) 3×2 + 7x + 1 ç) 2c + 3

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden eşit olanları eşleştiriniz.
I. 4x · 3 (……) x2y2
II. –9a · 3a (……) 8a2
III. x · x · y · y (……) 12x
IV. 5x · (–3x) (……) –15×2
V. a · 8a (……) –27a2

3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde boş bırakılan yerlere yazınız.
15c2 = ……………………………………. 28ab = …………………………………….
63xy2 = ……………………………………. 29a2b = …………………………………….
36x2y2 = ……………………………………. 48ad = …………………………………….

4. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri farklı biçimde yazınız.
a) –5(x + 2) b) 6(x2 – y)
c) 3(2a2 + 5) ç) (x – y)9
d) (6 – 3a)7 e) 2(4x – 5y).

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıdaki çarpma işlemlerini modelleyiniz.

a) x(x – 3) b) x(x + 2) c) x(x + 3)

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

a) 2c(4c – 9)

b) 3a(2 – 6a)

c) –3x(8x + 1)

Sıra Sizde

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpımını yapınız.
a) (1 – x) · (2 + 3x)

b) (3a – 5) · (5 + a)

c) (y – 7) · (5y – 9).

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini modelleyiniz.

a) 2x(x – 3) b) (x + 1) · (3x – 5) c) –x(5 + 2x)

2. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) (6 – x) · 5x b) 9x · (2x – 3) c) (5x + 1) · (1 – x) ç) (3 – 2x) · (x + 6)

3. Aşağıda modellenen çarpma işlemlerinin cebirsel ifadesini ve sonucunu yazınız.

2020-2021 8.SINIF MEB VE KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.