MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 128-145 CEVAPLARI

8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 128-145 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Sayfa 128-145 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf Kök E Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 328 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Kök E Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Cevapları

2020-2021 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Kök E Yayınları 3.Ünite Sayfa 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.

a) 4x² – 36 b) 49a² – 100y² c) y²– 64 ç) x²y² – 9

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız.

a) (x + 1)²

b) (3x – 5))²

c) (7 + a)²

ç) (2 – 3xy)²

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Sıra Sizde

1. Aşağıda verilen eşitliklerden özdeşlik olanların başındaki kutucuğa “x” işaretini koyunuz.

2. Aşağıda verilen ifadeleri, özdeş olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

3. Aşağıda verilen ifadelere özdeş olan ifadeleri yazınız.

4.Yeni oluşan dikdörtgenin alanı kaç br2 olur?

5. x2 – Y = (x – 13) · (x + 13) ifadesinin bir özdeşlik olması için “Y” yerine hangi sayı gelmelidir?

6. 1002 – 982 =2 · M ise, M yerine hangi sayı gelmelidir?

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

7. Çarpımları 15, karelerinin toplamı 34 olan iki doğal sayıdan, büyük olan
küçük olandan kaç fazladır?

A) 12    B) 9    C) 4    D) 2

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) 3x² – x    b) 10×3 + 5x²    c) x4 – x3    ç) 3x + 12x².

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.
a) 8x² + 6x + 4    b) 3x + 9x²– 12

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 4 – 9a²    b) 9x²y² – 100    c) 25x² – 16    ç) 1000²– 998²

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) x² + 8x + 16

b) 9a²+ 30a + 25

c) x² – 14x + 49

ç) x² – 16x + 64

Sıra Sizde

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) 48² – 45²

b) 39² – 35²

c) 100² – 81²

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken terimleri bulunuz.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) 3x + 12    b) 2x + 8x²    c) xy² – 5xy

ç) x²y – 6xy – xy²    d) 2x + 6y    e) x³ + x² + x

2. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) 9 – a²    b) 121 – a²    c) 101² – 98²

ç) 4a² – 100    d) y²z² – 36    e) 81 – 144a²

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

3. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, tam kare özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) x2 – 2x + 1    b) 9a2 + 6a + 1    c) 36 – 12x + x2

ç) 9×2 + 24xy + 16y2    d) 64 – 48a + 9a2    e) 100 + 20x + x2

4. 16×2 + Mx + 25 ifadesinin iki terim toplamının karesi olması için M ne olmalıdır?

5. x + y = 9, x2 + y2 = 25 ise xy kaçtır?

6. Aşağıdaki ifadelerin eşiti olan ifadeleri yazınız.

7. 108×2 teriminin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) x B) 2 C) 54×2 D) 5x

8. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) 4x – 6    b) 7×2 + 3x    c) 15a2 – 5a + 5

ç) 8×3 + 4×2 + 2x    d) 5xy2 + 8xy    e) 12x2a + 6xa

9. Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

a) x2 – 9 = (x – …….) · (x + 3) b) 36×2 – ……. = (……. + 5) · (6x – 5)

c) ……. – ……. = (2x + 3y) · (2x – 3y) ç) 16a2 – 9b2 = (……. + …….) · (……. – …….)

10. 36x2y2 – 12xyz + z2 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12xz + 2y    B) 6xy – z    C) 12xy – 3z    D) 6xyz

11. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) x2 – 8xy + 16y2    b) a2 + 2ab + b2

c) 9x2y2 + 12xy + 4    ç) 4m2 – 20mn + 25n2

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

3.Ünite Değerlendirme

1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

a) İki madenî para havaya atıldığında olası tüm çıktıların sayısı ……………………. ‘tür.

b) Bir zar atıldığında herhangi bir yüzünün üste gelme olasılığı ……………………. ‘dır.

c) Olasılık değerleri, ……………………. ile ……………………. arasındadır.

ç)Olasılık değeri 1 olan olaya ……………………. denir.

d) İnsanların susuz yaşaması ……………………. bir olaydır.

2.Bir torbaya yukarıdaki kartlar konuyor.

Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Torbada kaç tane kart vardır?

b) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

c) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde sebze adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız.

ç) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazma olasılığı kaçtır?

3. Bir müzik korosunda 58 kişiden 13’ü erkektir.
Bu korodan rastgele seçilen bir kişinin
kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırınız.

4. Yandaki çark, 8 eşit parçaya bölünmüştür.

Bu çark döndürüldüğünde;

a) Kırmızı bölmede durma olasılığı kaçtır?

b) Siyah bölmede durma olasılığı kaçtır?

5. Aşağıda verilen ifadelerle olayları eşleştiriniz.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

6. İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin üste gelen yüzündeki nokta sayısının, diğerininkinden 2 fazla olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

7. 1’den 20’ye kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3’e tam bölünme olasılığı kaçtır?

9. Aşağıdaki gerçek sayılardan kaç tanesi bir olasılık değeri belirtebilir?

10. Bir torbada eş özellikte 8 tane kırmızı, 6 tane siyah top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı kaçtır?

11. Bir madenî para arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

12. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız

13. 6×3 – 7×2 + 4x – 1

Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

14. 48d2b3 ifadesi aşağıdaki çarpımlardan hangisidir?

15. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

16. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.

17. (4x – 6) ∙ (3x + 2) çarpımının bir terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) –12    B) –18×2    C) 4×2    D) –18x

18.Yukarıda modellenen cebirsel ifadelerle çarpma işlemini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

19. 2(2x – 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

20. 4×2 – 12x + 9 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) (2x – 3)    B) (4x + 3)

C) (4x – 3)    D) (2x + 3)

21. k2 + A + 16m2 ifadesi tam kare bir ifade ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) 4km    B) 8km    C) –4km    D) –16km

22. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

23. 9a2 – 4b2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3a + 2b) ∙ 2b

B) (3a – 2b) ∙ (3a + 2b)

C) (9a – 4b) ∙ (9a + 4b)

D) (9a – 2b) ∙ 2b

24. (a – b)2 + 4ab ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a2 – b2 – 2ab    B) (a – b)2   C) (a + b)2 D) a2 + b2.

8.Sınıf Kök E Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

25. 4×2 + 4 · axy + 9y2 ifadesi bir tam kare ifade ise a’nın değeri kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

26. Aşağıda, cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili modeller verilmiştir. Modellere ait cebirsel ifadeleri boş bırakılan yerlere yazınız.

27. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.

28. 87² – 85² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 89   B) 174    C) 219   D) 344

29. 6×3 – 18×2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6×2(x – 3)     B) 3×2(2 + 6x)

C) 2×2(3x + 9)    D) 6×2(x – 2)

30. 8xy3 – 18x3y ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2xy(2y – 3x)(2y + 3x)

B) xy(4x – 3y)(4x + 3y)

C) xy(2x – 3y)(2y + 3x)

D) 2xy(4x – 3y)(4x + 3y)

31. Bir zar atılarak üste gelen sayı gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Olası tüm çıktıların sayısı 6’dır.

B) Her bir yüzün üste gelme şansı eşittir.
C) Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının çift ya da tek olma şansları eşittir.

D) Üste gelen noktaların sayısının 7’den küçük olma olasılığı 0’dır.

2020-2021 8.SINIF MEB VE KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “8.SINIF KÖK E YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 128-145 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.