MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 124-125-126 CEVABI

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 124-126 CEVAPLARI 2021

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Koza Yayınları 3.Ünite Sayılar ve İşlemler Konusu Sayfa 124-125-126 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 328 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Koza Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 Koza Yayınları 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Koza Yayınları 3.Ünite  Sayılarla İşlemler Sayfa 124-125-126 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı 

3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Yanda cebir karoları ile modellenmiş işleme ait matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. (x + 3) . (x + 1) = x2 + 4x + 3
B. (2x + 3) . x = 2x2 + 3x
C. (2x + 3) . (x + 2) = 2x2 + 7x + 6
D. (2x + 3) . (x + 1) = 2x2 + 5x + 3

 • Cevap: D

8. (6x – 1) . (-3x + 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. -18x2 + 27x + 4
B. -18x2 + 27x – 4
C. -18x2 + 23x + 4
D. -18x2 – 23x

 • Cevap: B

9. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir?

A. 24x = -5x + 58
B. 16a2 – 4b2 = (4a – 2b) . (4a + 2b)
C. (x + 3)2 = x2 + 6x + 9
D. x2 – 10x + 25 = (x – 5) . (x – 5)

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerden hangisi (3y – 2n)2 ifadesine eşittir?

A. 3y2 – 12yn + 2n2
B. 9y2 + 12yn + 4n2
C. 9y2 – 12yn + 4n2
D. 9y22 + 12yn – 4n2

 • Cevap: C

11. Aşağıdakilerden hangisi 3. (4x2 – 25y2) ifadesine eşittir?

A. 3 . (2x – 5y) – 3 . (2x + 5y)
B. 3 . (2x – 5y) . (2x + 5y)
C. 3 . (2x + 5y) + 3 . (2x – 5y)
D. 3 . (2x – 5y) . (2x – 5y)

 • Cevap: B

12. (■x – 7)2 = 9x2 – ▲x + 49 eşitliği bir özdeşliktir. Buna göre ■ ve ▲ yerine gelecek sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A. ■ = 9 ▲ = 42
B. ■ = 42 ▲ = 3
C. ■ = 9 ▲ = 49
D. ■ = 3 ▲ = 42

 • Cevap: D

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

13. Yandaki dikdörtgenin alanı 63 cm2, kısa ve uzun kenarların karelerinin toplamı 130 cm2dir. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A.24
B. 28
C. 32
D. 40

 • Cevap: C

14. Bir özdeşlikte a2 – b2 = 160 ve a – b = 8 olduğuna göre a + b’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 20
B. 18
C. 16
D. 14

 • Cevap: A

15. 2 0102 – 2 0002 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 40 400
B. 40 100
C. 40 010
D. 40 001

 • Cevap: B

16. Yanda cebir karoları ile modellenmiş dikdörtgensel bölgenin alanını veren ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 2x2 + 5x + 2 = (x + 2) . (2x + 1)
B. 2x+ 5x + 2 = (x – 2) . (2x + 1)
C. x2 + 5x + 2 = (2x – 1) . (x + 2)
D. 2x2 + 5x + 2 = (2x – 1) . x

 • Cevap: A

17. 8x2 – 4x ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. x . (8x – 4x)
B. 4x . (x2 – 4)
C. 4x . (x2 – 2)
D. 4x . (2x – 1)

 • Cevap: D

18. -30t + 25t2 + 9 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. (5t – 3) . (5t + 3)
B. (5t + 3)2
C. (5t – 3)2
D. (5t + 3) . 2t

 • Cevap: C

19. 1 – 49n2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. (1 – 7n) . (1 + 7n)

B. (1 – 7n)2

C. (1 + 7n)2

D. (1 – 49n) . (1 + 49n)

 • CevapA

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

20. 5x2 – 5y2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 5 . (x – y)2
B. 5 . (x + y)2
C. 5x . (x – y) . (x + y)
D. 5 . (x – y) . (x + y)

 • Cevap: A

21. 36x2 – 24xy + B ifadesinin tam kare bir ifade olabilmesi için B yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. y
B. 4y2
C. y2
D. 2y2

 • Cevap: B

22. Karelerin kenar uzunlukları birer tam sayı olmak üzere bir kenar uzunluğu (x + 4) birim olan karenin içinden bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare kesilerek çıkarılacaktır. Kalan bölge, alanları eşit parçalara ayrılacak ve alanlar birimkare cinsinden tam sayı olacaktır. Kalan bölge aşağıdakilerden hangisi kadar eş parçaya ayrılabilir?

A.6
B. 8
C. 10
D.12

 • Cevap: B

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.

(D) 1. Bir halk oyunları grubu 4 kız ve 4 erkekten oluşmaktadır. Bu gruptan biri halay başı seçilecektir. Bu kişinin kız veya erkek olma olasılıkları eşittir.

(Y) 2. Eşit şansa sahip olaylardan her bir çıktının olasılığı eşit olmayabilir.

D) 3. Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçümdür.

(Y) 4. Bir torbada 5’i kırmızı, 7’si mavi, 3’ü sarı renkli bilye vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkli olması olasılığı en fazladır.

(D) 5. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1’e eşittir.

C. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.

 

2021-2022 8.SINIF MEB VE KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.