ÇIKMIŞ SORULAR

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 153-154-155 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Koza Yayınları  Sayfa 153-154-155 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için  hazırladık.

8.Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 328 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Koza Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 Koza Yayınları 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 153-154-155 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki grafiklerden hangilerinin birer doğrusal ilişki gösterdiğini açıklayınız.

2. Bir tabaktaki ıslak pamuk içerisine fasulye konuluyor. Fasulye konulduktan sonra, haftada bir olmak üzere boyu 6 kere ölçülüyor. Ölçme sonuçları yandaki tabloda gösteriliyor. Tabloya göre fasulyenin boyu ile zaman (hafta) arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz. Bu ilişkiye uygun denklemi yazınız.

3. Bir salça fabrikasında 8 kg domatesten 1 kg salça elde edilmektedir. Bu verilerden yararlanılarak düzenlenen tablo yanda verilmiştir. Tablodan yararlanarak salça miktarı ile domates miktarı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyiniz.
Bu ilişkiye ait denklemi yazıp çizgi grafiğinde gösteriniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

4. Bir traktör ile günde ortalama 6 dönüm tarla sürülebilmektedir.
Traktör ile 1, 2, 3, 4 … günde sürülen tarlanın alanı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

a. Zaman ile traktörün sürdüğü alanın ilişkisine ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini çiziniz.

c. Grafiğin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

ç. Grafiğin orijinden geçip geçmediğini söyleyiniz.

d. Grafiğin eksenlere paralel olup olmadığını söyleyiniz.

e. Değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız olduğunu söyleyiniz.

5. Bir iş makinesi ile saatte ortalama 3 m kanal kazılmaktadır. Daha önceden 5 m kanal kazılmış ve iş makinesi ile kanal kazılmaya devam edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 … saat sonunda
kazılmış toplam kanal uzunluklarını bir tabloda gösteriniz.

Tablodan yararlanarak,

a. Kazılmış kanal uzunluğu ile zaman arasındaki  ilişkiye ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini oluşturunuz.

c. Denklemin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

6. Bir ekmek fırınında bir haftada günlere göre üretilen ekmek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan yararlanarak günler ile bu günlerde üretilen ekmek sayıları arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını belirleyiniz.

7. Kâzım Bey, aldığı kumbaraya 10 TL atarak kumbarayı kızı Bilge’ye veriyor. Bilge, kumbarasına her hafta 5 TL atıyor. Buna göre 1, 2, 3 … hafta sonunda kumbarada birikmiş para miktarını bir tabloda gösteriniz.

Tablodan yararlanarak,

a. Birikmiş para miktarı ile zaman arasındaki ilişkiye ait denklemi yazınız.

b. Denkleme ait çizgi grafiğini oluşturunuz.

 

c. Denklemin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

8. Aşağıdaki denklemlerin belirttiği doğruların grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz.

9. Denklemi y = – 4x – 2 olan doğrunun grafiğini çiziniz.

Grafiğe göre;

a. Doğrunun x ve y eksenlerini hangi noktalarda kestiğini,

b. Denklemdeki değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirleyiniz.

10. Denklemi y = – 3x + 2 olan doğrunun grafiğini çiziniz.
Grafiğe göre;

a. Doğrunun x ve y eksenlerini hangi noktalarda kestiğini,

b. Denklemdeki değişkenlerden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirleyiniz.

8.SINIF MEB VE KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.