MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 87-90 CEVABI

8.SINIF KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 87-90 CEVAPLARI 2021

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Koza Yayınları 2.Ünite Sayılar ve İşlemler Konusu Sayfa 87-90 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 328 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Koza Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 Koza Yayınları 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı Koza Yayınları 2.Ünite  Sayılarla İşlemler Sayfa 87-88-89-90 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Bir pastanede bir haftada satılan baklava miktarları kilogram cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre,

a. Tablodaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz.

b. Sıklık tablosu ile çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

2. Bir markette satılan 6 farklı marka diş macununun satış yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre,

a. Sıklık tablosundaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz.

b. Çizdiğiniz grafik ile sıklık tablosunun birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

3. A ve B illerinin yılın ilk 6 ayına ait sıcaklık ortalamaları yandaki ikili çizgi grafiğinde gösterilmiştir.

Buna göre,

a. Grafikten yararlanarak sıklık tablosunu oluşturunuz.

b. Çizgi grafiğindeki verileri başka hangi grafikle gösterebileceğinizi belirleyiniz. Belirlediğiniz grafiği  çiziniz.

c. Verilerin gösterildiği sıklık tablosu, çizgi grafiği ve çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunların birbirine göre üstün ve zayıf
yönlerini açıklayınız.

 

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

4. Bir ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki ikili sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Buna göre;

a. Verileri, ikili sıklık tablosunda gösteriniz.

b. Sıklık tablosundaki verileri, ikili sütun grafiğinden başka hangi
grafikle gösterebileceğinizi belirleyiniz. Belirlediğiniz grafiği çiziniz.

c. Sıklık tablosu, sütun grafiği ve çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız.
Bunların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

5. Bir voleybol maçını izleyenlerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre;

a. Tablodaki verileri, uygun olan grafikle gösteriniz.

b. Tablo ile çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız. Bunların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

2.ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir doğal sayı değildir?

A. 256    B. 96    C. 81   D. 49

2. √94 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

A. 8    B. 9   C. 10   D. 11

3. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

4. 12,34 sayısının bir rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

5.Aşağıdakilerden hangisi √40 ’ı doğal sayı yapan bir çarpandır?

A. √20    B. √10    C. √8    D. √1

6. Aşağıdakilerden hangisi √ 384 sayısının a b biçiminde yazılmış hâlidir?
A. 6√ 8    B. 8√ 7    C. 9 √6    D. 8 √6

7. Aşağıdakilerden hangisi –9√ 3 sayısının katsayısının karekök içine alınmış hâlidir?

A. – √243    B. –√243    C. –√12    D. –√ 27

8. √72 – √32 + √50 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3 √2    B. 6 √2    C. 7 √2    D. 15√ 2

9.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf Koza Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

10. √200 – ▲ = 4 √2 eşitliğinin sağlanabilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. 8√ 2    B. 6√ 2    C. 4 √2   D. 2√ 2

11. 8√ 10 ÷ 2 √10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 40    B. 8    C. 4√ 10    D. 4

12. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 16 √ 2 birim ve kısa kenarının uzunluğu 3√ 2 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 30 br2    B. 15 2 br2    C. 10√ 2 br2    D. 5 √ 2 br2

13.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3√ 3    B. 2 √ 3    C. 3    D. 2

14. –4 √3 . 5 √5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 20 √15    B. 12 √15    C. –20 √15    D. –15√ 20

15. Yandaki ABCD dörtgeni dikdörtgen, BEFG dörtgeni ise karedir. DA = 6 √2 br, CE = EB ve ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 36√ 2 br olduğuna göre dikdörtgen ile karenin alanları farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 116 br2    B. 126 br2    C. 128 br2    D. 132 br2

16. √2,25 – √1,44 +√ 0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0,5    B. 0,8    C. 1,2   D. 1,4

17. √0,16 + √0,49 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1    B. 1,1    C. 1,11   D. 2,2

18.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

2021-2022 8.SINIF MEB VE KOZA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.