İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-22 CEVAPLARI 

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-22 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 12-22 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Friendship cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  Friendship Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

Tick the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.

Arkadaşlarınızla yapmayı sevdiğiniz aktiviteleri tik atın.

Meeting with friends : arkadaşlarla buluşmak

Having a picnic: piknik yapmak

Playing sports: spor yapmak

Skating:kaykay yapmak

Cycling:bisiklet sürmek

Having a party: parti yapmak 

Activity 1

Listen to the recording. Circle the correct phrases.

Kaydı dinleyin. Doğru cümleleri daire içine alın.

Activity 2

Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.

Arkadaşlarınızdan birinin sizi bir aktivite yapmaya davet ettiğini varsayalım. Açıklama ve gerekçeler sunarak kabul edin veya reddedin.

How about going to cinema in the evening?
That sounds great.

Good idea!
I am sorry, but I can’t. I am very tired.

I will go to bed early.

Akşam sinemaya gitmeye ne dersiniz?
Kulağa harika geliyor.
İyi bir fikir!
Üzgünüm ama yapamam. Çok yorgunum. Erken yatacağım.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

Activity 1

Match the words/ phrases with their explanations.

Kelimeleri / cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.

back up (…destek olmak…)

buddy (…dost…)

count on (…güvenmek…)

get on well with (…iyi geçinmek…) 

laid-back (…sakin…)

Activity 2

Read the text. How many buddies has Emel got?

Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?

Activity 3

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases
in the text.

Metni tekrar okuyun. Cümleleri kalın kelimeler / ifadelerle tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

Activity 1
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

1. Aktivite
Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Activity 2

Make a role play according to the instructions in the cards.

Aktivite 2

Kartlardaki talimatlara göre bir rol oyunu yapın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Activity 1

Tick ( ) the kind of movies you like watching.

İzlemeyi sevdiğiniz film türlerini işaretleyin.

Activity 2

Listen to the recording. Write the names of invitees and tick the chart.

Kaydı dinleyin. Davetlilerin adlarını yazın ve tabloyu işaretleyin.

Activity 3

What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.

Ne tür filmler izlemekten hoşlanırsın? Sebepler vererek açıklayın. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

I like watching action films because they are excited.

Aksiyon filmleri izlemeyi severim çünkü heyecanlılar.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

Activity 1

Where do you want to invite your friends? Tick ( ) the events.

Arkadaşlarını nereye davet etmek istersin? Olayları işaretleyin

Activity 2

Read the invitation card. What should Burak bring with him?

Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?

Eldivenlerini getirmesi gerektiğini söylüyor.

Dear Burak,
The sport club is organizing a bowling tournament on
Friday afte rnoon, 17th November. It is between 2 p.m.
an d 4 p.m. It is in the bo wling alley o n Green Street.
Why don’t we join? Please, bring your glove s. We w ill
have lots of fun. Hope you can come.
Cheers,
Sam.

Sevgili Burak,
Spor kulübü bir bowling turnuvası düzenliyor
17 Kasım Cuma öğleden sonra. Saat 14:00 arası
gün 16:00 Green Street’in bo wling sokağında.
Neden katılmıyoruz? Lütfen eldivenlerinizi getirin. Yapacağız
iyi eğlenceler. Gelmeni Umarım.
Sam..

Activity 3

Read the invitation card again. Fill in the table.

Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloyu doldurunuz.


Activity 4

Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving reasons for not attending to the invitation.

Bir kitap fuarının davetiyesini aldığınızı varsayalım. Özür dileyen ve davete katılmama gerekçelerini belirten kısa bir mektup yazın.

Dear Zehra,

I’d love to, but I can’t Because my mom is very ill. I am going to help her with the housework.

Sevgili Zehra,

Çok isterdim ama yapamam çünkü annem çok hasta. Ona ev işlerinde yardım edeceğim.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

Activity 1

Work in pairs. Ask the questions to your pair. Write his/ her answers.

İkili çalışın. Soruları eşinize sorun. Cevaplarını yazın.

Activity 2

Share the results in the classroom.

Sonuçları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

1.What do they like doing with their friends? Write your sentences.

1. Arkadaşlarıyla ne yapmaktan hoşlanırlar? Cümlelerinizi yazın.

2.Circle the correct words/ phrases.

2. Doğru kelimeleri / cümleleri daire içine alın.

3.Solve the puzzle. Write the words/ phrases you find in the blanks.

3. Bulmacayı çözün. Boşluklara bulduğunuz kelimeleri / cümleleri yazın.

4.Read the dialogue. Tick the true sentences.

4. Diyaloğu okuyun. Doğru cümleleri işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

Activity 1

Solve the puzzle.

1. Aktivite

Yap boz u çöz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.

Activity 3

Match the invitations with the responses. (There is one extra response.)

Davetiyeleri yanıtlarla eşleştirin. (Bir ekstra yanıt vardır.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

Activity 4

Put the words/ phrases into the correct order.

Etkinlik 4

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

You get an invitation of an art exhibition. Write a letter apologizing and giving reasons for not attending the after party of it.

Bir sanat sergisi daveti alırsınız. Sonrasına katılmamak için özür dileyen ve nedenlerini belirten bir mektup yazın.

Dear Murat,

I can’t join you.
I am sorry for that.
Because I have an important exam.
I have study my exam.

Yours sincerely
Zehra Özkan

Kıymetli Murat;

Davete katılamayacağım.
Bunun için üzgünüm.
Çünkü önemli bir sınavım var.
Sınavıma  çalışmak zorundayım.

Saygılarımla
Zehra Özkan

 

8.SINIF İNGİLİZCE MEB ve TUTKU YAYINLARI DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.